Muusikapedagoogika

Muusikapedagoogika üliõpilased klassiruumis pille harjutamas

Bakalaureuseõpe: Muusikapedagoogika
Magistriõpe: Muusikaõpetaja (ühisõppekava Tallinna Ülikooliga)

Lähemale suurele muusikale!

Muusikapedagoogika eriala õppekava pakub mitmekülgseid muusikaõpinguid: klassikast popini, instrumentaalist vokaalini, interpretatsioonist pedagoogikani. Bakalaureuseõppekava sisaldab pilliõpet (klaver, plokkflööt, väikekannel, rütmimuusika instrumendid), dirigeerimist, hääleseadet ja hääle improvisatsiooni, samuti arranžeerimist, solfedžot ja pop-jazz solfedžot ning pakub mitmesuguseid võimalusi (koos)musitseerimiseks. Käsitlemist leiavad üld- ja muusikapedagoogika erinevad metoodikad (sh Orff, Kodaly, Dalcroze). Loetletu kõrval on eriala tugevuseks aktiivne ja ühtehoidev tudengite kogukond, kelle eestvõttel toimuvad mitmesugused üritused.

Bakalaureuseõppesse ootame õppima Tallinna Muusika- ja Balletikooli (MUBA) ning Heino Elleri Muusikakooli vilistlasi, aga ka gümnaasiumide lõpetanuid, kes on õppinud ja mängivad mõnda pilli, kelle jaoks elu muusikata oleks igav ja tühi, ning kes sooviksid osata rõõmu muusikast teadlikult ka teistes äratada. EMTAs omandatud muusikapedagoogika eriala loob väga head võimalused just neile, kel on soov mõjutada tulevast ühiskonda muusikaõpetuse kaudu.

Magistriõppe tasemel saab õppida Tallinna Ülikooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikaõpetaja õppekaval. Ühisõppekava ühendab mõlema ülikooli tugevused ning võimaldab tööle siirduda väga heade muusikaliste ning muusika- ja ülddidaktiliste oskustega noorel õpetajal. Ühisõppekava lõpetajad on oodatud tööle nii lasteaia kui üldhariduskooli muusikaõpetajaks.

Muusikaõpetaja magistriõppe ja muusikapedagoogika bakalaureuseõppe tutvustusvideod