Raamatud

0 TEATMETEOSED JA TEADUSTÖÖD

0

Üldteatmeteosed

0.1

Muusika teatmeteosed

0.11

Muusikasõnaraamatud, sõnastikud

0.2

Bibliograafiad

0.3

Tekstiraamatud

D

Dissertatsioonid, autoreferaadid

DE

Eesti autorite autoreferaadid

EMTA teadustööd:

M

Magistritööd

MD

Muusikadoktorite väitekirjad ja muusikateaduse doktoritööde arhiiveksemplarid

T

Õppejõudude teadustööd

Ü

Üliõpilastööd

TT

Teised teadustööd

1 AJALUGU

1

Üldajalugu

1p

Ajaloolised isikud

1.1

Üldine muusikalugu. Kogumikud. Jätkväljaanded

1.11

Vanad tsivilisatsioonid. Antiik

1.12

Keskaeg

1.13

Renessanss

1.14

Barokk

1.15

Klassitsism

1.16

Romantism, 19.-20. saj sajandivahetus

1.17

20. sajand

1.18

21. sajand

1E

Eesti ajalugu

1Ep

Eesti isikute personaalia (muusikategelased vt 2E)

1.2

Eesti muusikalugu

1.21

Eesti folkloor. Rahvakalender. Rahvausund

1.22

Laulupeod, laulupäevad

1.3

Etnomusikoloogia. Pärimusmuusika

1.4

Muusikalugu maade kaupa

1.5

Maade ja rahvaste mittemuusikaline folkloor

2 ÜKSIKISIKUD JA KOLLEKTIIVID

2E

Eesti heliloojad ja muusikategelased

2.1

Välisheliloojad ja muusikategelased

2.11

Teoste kataloogid, bibliograafiad, tekstiraamatud

2.12

Kirjad, memuaarid

2.13

Elulood, teoste analüüs ja interpretatsioon

2A

Suureformaadilised albumid heliloojatest

2.2

Muusikateadlased

2.3

Muusikakollektiivid, -ühingud ja -organisatsioonid

2.4

Muusikateatrid

2.5

Muusikaasutused, -arhiivid, -muuseumid, -õppeasutused

2.6

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

2.7

Konkursid, festivalid

3 MUUSIKAŽANRID

3.0

Žanrite üldkäsitlused

3.1

Instrumentaalmuusika

3.11

Sümfooniline muusika. Orkestrimuusika

3.12

Kammermuusika

3.2

Vokaalmuusika

3.4

Lavamuusika

3.41

Ooper

3.42

Operett, muusikal

3.43

Ballett

3.44

Filmi-, kuuldemängu jne muusika

3.5

Sakraalmuusika

3.7

Populaarmuusika. Meelelahutusmuusika

3.71

Jazz

3.71p

Jazzmuusikud

4 MUUSIKATEOORIA

4.0

Muusikateooria ajalugu ja üldteosed. Artiklite kogumikud

4.1

Elementaarteooria

4.2

Muusika struktuur ja vorm. Analüüsitehnikad. Muusika elemendid

4.22

Harmoonia. Faktuur. Harmoonia ajalugu

4.222

Generaalbass = Nummerdatud bass

4.23

Polüfoonia. Kontrapunkt. Polüfoonia ajalugu

4.24

Vormianalüüs

4.25

Stiil

4.26

Muusikaline dramaturgia

4.27

Kompositsioonitehnikad

4.3

Notatsioon

5 INTERPRETATSIOON, PILLID, INTERPREEDID, MUUSIKATEHNOLOOGIA

5.0

Interpretatsioon. Ansamblimäng. Esituspraktika.
Vaba saade.
Improvisatsioon (üksikteoste interpreteerimine vt 2.15)

5.1

Pillid, nende liigitus

5.11

Rahvapillid

5.2

Dirigeerimine

5.21

Koorijuhtimine, töö kooriga

5.22

Orkestri dirigeerimine, töö orkestriga

5.2p

Dirigendid, koorijuhid

5.3

Laulmine. Inimhääl

5.3p

Lauljad

5.4

Klahvpillid

5.41

Klaver

5.42

Klavessiin

5.43

Klavikord

5.44

Orel

5.45

Akordion

5.4p

Klahvpillimängijad

5.5

Keelpillid

5.51

Viiul

5.52

Altviiul

5.53

Tšello

5.54

Kontrabass

5.55

Näppepillid

5.5p

Keelpillimängijad

5.6

Puhkpillid

5.61

Puupuhkpillid

5.62

Vaskpuhkpillid

5.6p

Puhkpillimängijad

5.7

Löökpillid

5.7p

Löökpillimängijad

5.8

Muusikatehnoloogia

5.81

Elektron- ja arvutimuusika

5.82

Audiovisuaalne kompositsioon

5.83

Helisalvestus

6 MUUSIKAKASVATUS

6.0

Pedagoogika

6.01

Hariduse ajalugu

6.02

Käitumine, etikett

6.1

Psühholoogia

6.11

Muusikapsühholoogia. Muusikateraapia

6.2

Muusikakasvatuse üldteosed

6.3

Muusikaõpetuse metoodika, käsiraamatud õpetajale

6.31

Väikelaste muusikakasvatus

6.32

Kooli muusikaõpikud

6.33

Eesti koolilaulikud, muusikaõpikud (klasside kaupa)

6.34

Teiste maade laulikud, õpikud (maade kaupa)

6.4

Koolimuusika noodid

7 MUUSIKATEADUSE MUUD ASPEKTID

7.0

Muusikateaduse üldteosed, ajalugu, uurimismeetodid

7.01

Nõukogudeaegne muusikateaduslik kirjandus

7.1

Muusikaesteetika, muusikafilosoofia

7.11

Muusikakriitika. Muusikapublitsistika

7.2

Semiootika. Muusikasemiootika

7.4

Sotsioloogia. Muusika ja ühiskond. Meedia

7.5

Akustika

8 TEISED VALDKONNAD

8

Kultuuriteooria. Kultuurikorraldus

8.0

Kirjanduse, kunsti, filosoofia, ühiskonnateaduste sarjad

AER

Avatud Eesti raamat

EM

Eesti mõttelugu

8.1

Filosoofia. Loogika. Eetika

8.1p

Filosoofid

8.2

Kristlik religioon. Ateism

8.21

Mütoloogia, rituaal

8.22

Teised usundid (budism, islam jt)

8.2p

Kiriku- ja usutegelased

8.3

Esteetika

8.30

Kunsti teatmeteosed, üldajalugu, kunstivoolud

8.31

Maade ja rahvaste kunst

8.31p

Väliskunstnikud

8.31E

Eesti kunst

8.31Ep

Eesti kunstnikud

8.32

Kunstigaleriid

8.33

Kunsti varia

8.34

Fotokunst, üldise sisuga fotoalbumid

8.41

Teater

8.42

Tants

8.43

Film

8.4p

Teatri- ja filmitegelased

8.5

Ühiskonnateadused: sotsioloogia, demograafia, politoloogia jne

8.6

Informaatika

8.7

Õigus

8.8

Kirjandusajalugu, kirjandusteadus

8.8T

Väliskirjanduse ajalugu, kirjandusteadus

8.8E

Eesti kirjanduse ajalugu, kirjandusteadus

8.8p

Kirjanikud

8.81

Raamatulugu. Noodilugu

8.82

Raamatukogundus. Raamatukogude ajalugu. Restaureerimine

8.9

Keeleteadus

8.9E

Eesti

8.9H

Hiina

8.9Hisp

Hispaania

8.9I

Inglise

8.9It

Itaalia

8.9K

Kreeka

8.9Lad

Ladina

8.9Lä

Läti

8.9N

Norra

8.9Po

Poola

8.9Pr

Prantsuse

8.9Ro

Rootsi

8.9S

Saksa

8.9So

Soome

8.9Ta

Taani

8.9Ti

Tiibeti

8.9Tš

Tšehhi

8.9U

Ungari

8.9V

Vene

8.9Va

Vadja

8T

Väliskirjandus

8T luule

Välisluule

8E

Eesti kirjandus

8E luule

Eesti luule

8eep

Eeposed

9 VARIA

9.1

Populaarne kirjandus muusikast

9.2

Muusika ning teised kunsti ja teaduse valdkonnad

9.31

Sport

9.32

Loodus

9.33

Meditsiin. Tervishoid

9.34

Teadused

9.35

Geograafia. Atlased. Kaardid

Herz

Prof Joachim Herzi raamatud

Per

Ajalehed, ajakirjad

RPer

Rariteetne perioodika

RRE

Rariteetne Eesti raamat

RR

Rariteetne raamat