Noodid

Ant ANTOLOOGIAD. SARJAD
 
Kog KOGUTUD TEOSED
 
FAKSIIMILEVÄLJAANDED
FaksÕ Metoodikad
FaksK Kogumikud
Faks Autorid
  KLAVER
KlÕ Klaverikoolid
KlK Kogumikud
Kl4K     4-le käele
2KlK     2-le klaverile
Kl Autorid
Kl4     4-le käele
2Kl     2-le klaverile**
  Eesti klaverimuusika
KlKE     Kogumikud
Kl4KE         4-le käele
KlE     Autorid
Kl4E         4-le käele
2KlE         2-le klaverile
 
  OREL
Orelikoolid
OK Kogumikud
O Autorid
 
  KLAVESSIIN. Klahvpillimuusika enne aastat 1750
CembÕ Klavessiinikoolid
CembK Kogumikud
Cemb Autorid (välja arvatud Bach, Händel ja D. Scarlatti)
 
  VIIUL
ViÕ Viiulikoolid
ViK Kogumikud
2ViK 2 viiuli kogumikud*
Vi Autorid
2Vi 2 viiulit**
  Eesti viiulimuusika
ViKE     Kogumikud
ViE     Autorid
 
  ALT = VIOOLA
AlÕ Vioolakoolid
AlK Kogumikud
2AlK 2 vioola kogumikud*
Al Autorid
2Al 2 vioolat**
 
  TŠELLO
CeÕ Tšellokoolid
CeK Kogumikud
2CeK 2 tšello kogumikud*
Ce Autorid
2Ce 2 tšellot**
 
Gam VIOLA DA GAMBA
GamÕ Viola da gamba koolid
GamK Kogumikud
 
  KONTRABASS
BaÕ Kontrabassikoolid
BaK Kogumikud
Ba Autorid
2Ba 2 kontrabassi**
 
  KITARR
KiÕ Kitarrikoolid
KiK Kogumikud
2KiK 2 kitarri kogumikud*
Ki Autorid
2Ki 2 kitarri**
 
LAUTO
LuÕ Lautokoolid
LuK Kogumikud
Lu Autorid
 
  HARF
HaÕ Harfikoolid
HaK Kogumikud
Ha Autorid
2Ha 2 harfi
 
KANNEL
KaÕ Kandlekoolid
KaK Kogumikud
Ka Autorid
 
TEISED KEELPILLID
KPÕ Keelpillikoolid
KPK Kogumikud
KP Autorid
 
  FLÖÖT, PIKOLOFLÖÖT
FlÕ Flöödikoolid
FlK Kogumikud
2FlK 2 flöödi kogumikud*
Fl Autorid
2Fl 2 flööti**
 
  PLOKKFLÖÖT
BflÕ Plokkflöödikoolid
BflK Kogumikud
Bfl Autorid
2Bfl 2 plokkflööti**
 
  OBOE, INGLISSARV
ObÕ Oboekoolid
ObK Kogumikud
2ObK 2 oboe kogumikud*
Ob Autorid
2Ob 2 oboed**
 
  KLARNET JA SELLE TEISENDID
ClÕ Klarnetikoolid
ClK Kogumikud
2ClK 2 klarneti kogumikud*
Cl Autorid
2Cl 2 klarnetit**
 
  FAGOTT, KONTRAFAGOTT
FaÕ Fagotikoolid
FaK Kogumikud
2FaK 2 fagoti kogumikud*
Fa Autorid
2Fa 2 fagotti**
 
  SAKSOFON
SaÕ Saksofonikoolid
SaK Kogumikud
2SaK 2 saksofoni kogumikud*
Sa Autorid
2Sa 2 saksofoni**
 
  METSASARV
MsÕ Metsasarvekoolid
MsK Kogumikud
2MsK 2 metsasarve kogumikud*
Ms Autorid
2Ms 2 metsasarve**
 
  TROMPET, FLÜÜGELHORN, KORNET
TrÕ Trompetikoolid
TrK Kogumikud
2TrK 2 trompeti kogumikud*
Tr Autorid
2Tr 2 trompetit**
 
  TROMBOON
TbÕ Tromboonikoolid
TbK Kogumikud
2TbK 2 trombooni kogumikud*
Tb Autorid
2Tb 2 trombooni**
 
  TUUBA
TuÕ Tuubakoolid
TuK Kogumikud
2TuK 2 tuuba kogumikud*
Tu Autorid
2Tu 2 tuubat**
 
Pu TEISED PUHKPILLID
PuÕ Metoodikad
PuK Kogumikud
 
  LÖÖKPILLID
LpÕ Löökpillikoolid
LpK Kogumikud
Lp Autorid
 
  AKORDION
AkÕ Akordionikoolid
AkK Kogumikud
Ak Autorid
 
  KAMMERMUUSIKA
CK Kogumikud
  Autorid
C     Kammermuusika, mille täpne esituskoosseis pole määratletud
C2     Kammermuusika kahele pillile
C3     Kammermuusika kolmele pillile
C4     Kammermuusika neljale pillile
C5     Kammermuusika viiele pillile
C6     Kammermuusika kuuele ja enamale pillile
      Klaver ja/või keelpillid
Ck2         Duod
Ck3         Triod
Ck4         Kvartetid
Ck5         Kvintetid
Ck6         Rohkem kui 5 pilli
    Puhkpillid ja/või klaver
Cp2         Duod
Cp3         Triod
Cp4         Kvartetid
Cp5         Kvintetid
Cp6         Suuremad koosseisud
Ckp     Keel- ja puhkpilli segakoosseisud
 
El ELEKTROAKUSTILINE MUUSIKA
 
S LITURGILINE MUUSIKA
S angl Anglikaani
S kat Katoliku
S lut Luteri
S ort Ortodoksi
S varia Muud
 
J JAZZ
JK Kogumikud
J Aeber Aebersold play-a-long sari
J Ans Ansambel ja bigbänd
J Pillid: ba Bass
J Pillid: ki Kitarr
J Pillid: kl Klaver
J Pillid: la Laul
J Pillid: lp Löökpillid
J Pillid: sa Saksofon
J Pillid: tb Tromboon
J Pillid: tr Trompet
J Pillid: varia Teised instrumendid
J Teooria Teooria ja improvisatsioon
 
Pop POPULAARMUUSIKA. MEELELAHUTUSMUUSIKA
 
  PARTITUURID
PK Kogumikud
P Autorid
PE Eesti autorid
PPÕ Puhkpilliorkestri harjutused
PPK Puhkpilliorkestri kogumikud
PP Puhkpilliorkestri partituurid (+ partiid)
 
Or ORKESTRIPARTIID = Partituur + partiid
 
  KLAVIIRID
Asü Sümfoonilise muusika klaviirid
A Lavamuusika klaviirid
Asv Vokaal-instrumentaalsuurvormid
 
  AARIAD ooperitest, operettidest, muusikalidest, oratooriumidest, kantaatidest
VK Kogumikud
V Autorid
 
  SOOLOLAUL
LaÕ Laulukoolid, vokaliisid
LaK Kogumikud
2LaK     Duetid
3LaK     Tertsetid
4LaK     Kvartetid ja suuremad koosseisud
La Autorid
2La     Duetid
3La     Tertsetid
4La

LaCK
    Kvartetid ja suuremad koosseisud

Laul kammeransambliga. Kogumikud
LaC Laul kammeransambliga
2LaC     Duetid
3LaC     Tertsetid
4LaC     Kvartetid ja suuremad koosseisud
  Eesti autorite soololaulud
LaKE     Kogumikud
LaE     Autorid
 
  KOORILAUL
KK Kogumikud
K Autorid
KKE Eesti kogumikud
KKS Eesti segakoorikogumikud
KKN Eesti naiskoorikogumikud
KKM Eesti meeskoorikogumikud
KKL Eesti laste- ja poistekoorikogumikud
KE Eesti autorid
 
  LAULUKOGUMIKUD
Ll Lastelaulud
Ühislaulud
Lj Jõululaulud
Lf Rahvaste folkloor
 
Solf SOLFEDŽO (nii noot kui raamat)
SolfD Diktaadid
SolfM Metoodika
 
Part PARTITUURI LUGEMINE
 
Ork ORKESTRATSIOON. INSTRUMENTATSIOON
 
Arr ARRANŽEERIMINE. KOORISEADED
Herz Prof JOACHIM HERZI NOODID
 
RN RARITEETNE NOOT
RNE Rariteetne Eesti noot
RNJü Peeter Jürgensoni väljaanded
NB! Kui kohaviidale lisandub “s”, siis on tegemist suuremõõdulise noodiga, mis asub omaette riiulis (nt Ps = suuremõõduline partituur)* Mitme identse soolopilli kogumiku puhul algab kohaviit pillide arvule viitava numbriga, nt 2ViK, 3FlK ja 4CeK.** Mitme identse soolopilli puhul algab kohaviit pillide arvule viitava numbriga, nt 2Vi, 2Ce, 2Kl, 3Al, 4Fl, 5Tr ja 6Sa. Kuue ja enama pilli puhul algab kohaviit ikka numbriga 6, nt 7-le viiulile kirjutatud teose kohaviit on 6Vi.