Noodid

Ant ANTOLOOGIAD. SARJAD
Kog KOGUTUD TEOSED
FAKSIIMILEVÄLJAANDED

FaksÕ

Metoodikad

FaksK

Kogumikud

Faks

Autorid

KLAVER

KlÕ

Klaverikoolid

KlK

Kogumikud

Kl4K

4-le käele

2KlK

2-le klaverile

Kl

Autorid

Kl4

4-le käele

2Kl

2-le klaverile**

Eesti klaverimuusika

KlKE

Kogumikud

Kl4KE

4-le käele

KlE

Autorid

Kl4E

4-le käele

2KlE

2-le klaverile

OREL

Orelikoolid

OK

Kogumikud

O

Autorid

KLAVESSIIN. Klahvpillimuusika enne aastat 1750

CembÕ

Klavessiinikoolid

CembK

Kogumikud

Cemb

Autorid (välja arvatud Bach, Händel ja D. Scarlatti)

VIIUL

ViÕ

Viiulikoolid

ViK

Kogumikud

2ViK

2 viiuli kogumikud*

Vi

Autorid

2Vi

2 viiulit**

Eesti viiulimuusika

ViKE

Kogumikud

ViE

Autorid

ALT = VIOOLA

AlÕ

Vioolakoolid

AlK

Kogumikud

2AlK

2 vioola kogumikud*

Al

Autorid

2Al

2 vioolat**

TŠELLO

CeÕ

Tšellokoolid

CeK

Kogumikud

2CeK

2 tšello kogumikud*

Ce

Autorid

2Ce

2 tšellot**

Gam VIOLA DA GAMBA

GamÕ

Viola da gamba koolid

GamK

Kogumikud

KONTRABASS

BaÕ

Kontrabassikoolid

BaK

Kogumikud

Ba

Autorid

2Ba

2 kontrabassi**

KITARR

KiÕ

Kitarrikoolid

KiK

Kogumikud

2KiK

2 kitarri kogumikud*

Ki

Autorid

2Ki

2 kitarri**

LAUTO

LuÕ

Lautokoolid

LuK

Kogumikud

Lu

Autorid

HARF

HaÕ

Harfikoolid

HaK

Kogumikud

Ha

Autorid

2Ha

2 harfi

KANNEL

KaÕ

Kandlekoolid

KaK

Kogumikud

Ka

Autorid

TEISED KEELPILLID

KPÕ

Keelpillikoolid

KPK

Kogumikud

KP

Autorid

FLÖÖT, PIKOLOFLÖÖT

FlÕ

Flöödikoolid

FlK

Kogumikud

2FlK

2 flöödi kogumikud*

Fl

Autorid

2Fl

2 flööti**

PLOKKFLÖÖT

BflÕ

Plokkflöödikoolid

BflK

Kogumikud

Bfl

Autorid

2Bfl

2 plokkflööti**

OBOE, INGLISSARV

ObÕ

Oboekoolid

ObK

Kogumikud

2ObK

2 oboe kogumikud*

Ob

Autorid

2Ob

2 oboed**

KLARNET JA SELLE TEISENDID

ClÕ

Klarnetikoolid

ClK

Kogumikud

2ClK

2 klarneti kogumikud*

Cl

Autorid

2Cl

2 klarnetit**

FAGOTT, KONTRAFAGOTT

FaÕ

Fagotikoolid

FaK

Kogumikud

2FaK

2 fagoti kogumikud*

Fa

Autorid

2Fa

2 fagotti**

SAKSOFON

SaÕ

Saksofonikoolid

SaK

Kogumikud

2SaK

2 saksofoni kogumikud*

Sa

Autorid

2Sa

2 saksofoni**

METSASARV

MsÕ

Metsasarvekoolid

MsK

Kogumikud

2MsK

2 metsasarve kogumikud*

Ms

Autorid

2Ms

2 metsasarve**

TROMPET, FLÜÜGELHORN, KORNET

TrÕ

Trompetikoolid

TrK

Kogumikud

2TrK

2 trompeti kogumikud*

Tr

Autorid

2Tr

2 trompetit**

TROMBOON

TbÕ

Tromboonikoolid

TbK

Kogumikud

2TbK

2 trombooni kogumikud*

Tb

Autorid

2Tb

2 trombooni**

TUUBA

TuÕ

Tuubakoolid

TuK

Kogumikud

2TuK

2 tuuba kogumikud*

Tu

Autorid

2Tu

2 tuubat**

Pu TEISED PUHKPILLID

PuÕ

Metoodikad

PuK

Kogumikud

LÖÖKPILLID

LpÕ

Löökpillikoolid

LpK

Kogumikud

Lp

Autorid

AKORDION

AkÕ

Akordionikoolid

AkK

Kogumikud

Ak

Autorid

KAMMERMUUSIKA

CK

Kogumikud

Autorid

C

Kammermuusika, mille täpne esituskoosseis pole määratletud

C2

Kammermuusika kahele pillile

C3

Kammermuusika kolmele pillile

C4

Kammermuusika neljale pillile

C5

Kammermuusika viiele pillile

C6

Kammermuusika kuuele ja enamale pillile

Klaver ja/või keelpillid

Ck2

Duod

Ck3

Triod

Ck4

Kvartetid

Ck5

Kvintetid

Ck6

Rohkem kui 5 pilli

Puhkpillid ja/või klaver

Cp2

Duod

Cp3

Triod

Cp4

Kvartetid

Cp5

Kvintetid

Cp6

Suuremad koosseisud

Ckp

Keel- ja puhkpilli segakoosseisud

El ELEKTROAKUSTILINE MUUSIKA
S LITURGILINE MUUSIKA

S angl

Anglikaani

S kat

Katoliku

S lut

Luteri

S ort

Ortodoksi

S varia

Muud

J JAZZ

JK

Kogumikud

J Aeber

Aebersold play-a-long sari

J Ans

Ansambel ja bigbänd

J Pillid: ba

Bass

J Pillid: ki

Kitarr

J Pillid: kl

Klaver

J Pillid: la

Laul

J Pillid: lp

Löökpillid

J Pillid: sa

Saksofon

J Pillid: tb

Tromboon

J Pillid: tr

Trompet

J Pillid: varia

Teised instrumendid

J Teooria

Teooria ja improvisatsioon

Pop POPULAARMUUSIKA. MEELELAHUTUSMUUSIKA
PARTITUURID

PK

Kogumikud

P

Autorid

PE

Eesti autorid

PPÕ

Puhkpilliorkestri harjutused

PPK

Puhkpilliorkestri kogumikud

PP

Puhkpilliorkestri partituurid (+ partiid)

Or ORKESTRIPARTIID = Partituur + partiid
KLAVIIRID

Asü

Sümfoonilise muusika klaviirid

A

Lavamuusika klaviirid

Asv

Vokaal-instrumentaalsuurvormid

AARIAD ooperitest, operettidest, muusikalidest, oratooriumidest, kantaatidest

VK

Kogumikud

V

Autorid

SOOLOLAUL

LaÕ

Laulukoolid, vokaliisid

LaK

Kogumikud

2LaK

Duetid

3LaK

Tertsetid

4LaK

Kvartetid ja suuremad koosseisud

La

Autorid

2La

Duetid

3La

Tertsetid

4La

Kvartetid ja suuremad koosseisud

LaCK

Laul kammeransambliga. Kogumikud

LaC

Laul kammeransambliga

2LaC

Duetid

3Lac

Tertsetid

4LaC

Kvartetid ja suuremad koosseisud

Eesti autorite soololaulud

LaKE

Kogumikud

LaE

Autorid

KOORILAUL

KK

Kogumikud

K

Autorid

KKE

Eesti kogumikud

KKS

Eesti segakoorikogumikud

KKN

Eesti naiskoorikogumikud

KKM

Eesti meeskoorikogumikud

KKL

Eesti laste- ja poistekoorikogumikud

KE

Eesti autorid

LAULUKOGUMIKUD

Ll

Lastelaulud

Ühislaulud

Lj

Jõululaulud

Lf

Rahvaste folkloor

Solf SOLFEDŽO (nii noot kui raamat)

SolfD

Diktaadid

SolfM

Metoodika

Part PARTITUURI LUGEMINE
Ork ORKESTRATSIOON. INSTRUMENTATSIOON
Arr ARRANŽEERIMINE. KOORISEADED
Herz Prof JOACHIM HERZI NOODID
RN RARITEETNE NOOT

RNE

Rariteetne Eesti noot

RNJü

Peeter Jürgensoni väljaanded

NB! Kui kohaviidale lisandub “s”, siis on tegemist suuremõõdulise noodiga, mis asub omaette riiulis (nt Ps = suuremõõduline partituur)

* Mitme identse soolopilli kogumiku puhul algab kohaviit pillide arvule viitava numbriga, nt 2ViK, 3FlK ja 4CeK.

** Mitme identse soolopilli puhul algab kohaviit pillide arvule viitava numbriga, nt 2Vi, 2Ce, 2Kl, 3Al, 4Fl, 5Tr ja 6Sa. Kuue ja enama pilli puhul algab kohaviit ikka numbriga 6, nt 7-le viiulile kirjutatud teose kohaviit on 6Vi.