Vilistlaskogu

EMTA vilistlaste algatusel on loodud MTÜ Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Vilistlaskogu. EMTA vilistlaskogu on vabatahtlik ühendus, mille eesmärkideks on EMTA tegevuse ja arendamise toetamine ning vilistlaste ühendamine. EMTA ühiskondlik mõju avaldub suurel määral just vilistlaste kaudu: oluline osa meie muusika- ja teatrikultuurist oleks mõeldamatu EMTA vilistlaste aktiivse panuseta.

EMTA Vilistlaskogu ootab uusi liikmeid!

Liikmemaksu suurus on 10–20 EUR aastas. Vilistlaskogu pangakonto Swedbankis:
EMTA Vilistlaskogu EE802200221063846242.

Need, kellel õpingud mingil põhjusel enne diplomi saamist katkesid, saavad osaleda MTÜ töös toetajaliikmetena.

 • VK kaudu on võimalik toetada EMTA tegevust
 • VK kaudu olete lähemalt seotud EMTA vilistlaskonnaga
 • Saate võtta osa VK poolt organiseeritud ühistegevustest ning osaleda vilistlasliikumises
 • VK töörühmade kaudu saate kaasa rääkida eesti muusika- ja teatrikultuurile olulistes küsimustes (vt VK tegevused)
 • VK töörühmade kaudu saate ühtlasi kaasa rääkida eesti muusika- ja teatrihariduse olulistes küsimustes.

EMTA VK-s saame ühiselt midagi tagasi anda oma akadeemiale ja ühiskonnale ning kaasa aidata EMTA heale käekäigule tulevikus.

MTÜ Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vilistlaskogu juhatusse kuuluvad (04.10.2020 seisuga):

 • Ivari Ilja
 • Kadri Tali (vilistlaskogu esimees)
 • Kerri Kotta (vilistlaskogu aseesimees)
 • Maarit Kangron
 • Marko Lõhmus
 • Riina Roose
 • Elmar Trink
 • Peeter Vähi

Revisjonikomisjoni liikmed: Riina Aasma, Riho Rõõmus, Imbi-Camille Tamm