COVID-19 TÖÖ- ja ÕPPEKORRALDUS / REISIMINE ja LÄHETUSED

Määratlemata

COVID-19 TÖÖ- ja ÕPPEKORRALDUS / REISIMINE ja LÄHETUSED

COVID-19 TÖÖ- ja ÕPPEKORRALDUS

Hoidmaks ennast ja teisi, palume kõigilt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia töötajatelt, üliõpilastelt ja külalistelt mõistvat ning hoolivat suhtumist, koostööd ja vastutustundlikku ning vastastikku usaldusväärset käitumist.

Muusika- ja teatriakadeemias toimub õppetöö tavapäraselt tunniplaani järgi (kui õppejõud ei ole andnud teada teisiti). Akadeemias kehtib tavapärane töökord (kui üksuse juht pole otsustanud teisiti). Oluline on igapäevases töös võimalikke nakkusriske igakülgselt maandada ning kõiki ennetusabinõusid ja juhiseid järgida.

Olukorra halvenemisel ja viirusriski suurenemisel rakendame nn tagurpidi stsenaariumit – distantsõppele minekut alustame vajadusel nendest õppeainetest, mis toimuvad arvuka auditooriumiga loenguformaadis. Järgmises etapis viime vajadusel distantsõppele individuaaltunnid ning kõige viimasena sulgeme võimaluse akadeemias harjutamas käia.

Oleme suurte ülikoolidega võrreldes väikesed, aga seetõttu oleme ka paindlikud ning suudame kiiresti reageerida – tegevusstrateegia põhineb otseselt hetkeolukorral.

Infot täiendame vastavalt olude muutumisele jooksvalt.

NB! Vähimagi haigusnähu korral tuleb jääda koju

REISIMINE ja LÄHETUSED

Muusika- ja teatriakadeemia soovitab lähiajal igasugusest reisimisest võimalusel hoiduda. Isiklike, tööalaste ja õpirändega seotud vältimatute reiside puhul lähtume akadeemias välisministeeriumi antud soovitustest: https://vm.ee/et/koroonaviirus-2019-ncov.

Kui rsikiriikidesse reisimist vältida pole võimalik, siis Eestisse tagasi saabudes tohib muusika- ja teatriakadeemiasse kohapeale tööle tulla ainult juhul, kui see on kokkuleppel tööandjaga vältimatult vajalik. Eelduseks on, et Eestisse saabumisel olete teinud viivitamatult koroonatesti ja testi tulemus on negatiivne – kuni testi tulemuse teadasaamiseni peab vältima täielikult kontakte teiste isikutega.

Negatiivse testitulemuse korral tuleb seitse esimest päeva oma liikumisvabadust piirata. Vältida tuleb mittevajalikke kontakte – selle alla kuuluvad ka lähikontaktid kolleegide ning üliõpilastega ja auditoorne õppetöö tervikuna. Muusika- ja teatriakadeemia seisukoht on, et kui õppejõud on viibinud riskiriigis, siis tuleb tal õppetöö ümber korraldada, et vältida kontaktõpet.

Mitte varem kui seitsme päeva pärast esimese testi tulemuse saamist tuleb teha teine test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et pärast kahte negatiivset testi 14-päevane liikumisvabaduse piirang ei rakendu.

Kui riskiriikidest tulija teste ei tee peab ta 14 päeva oma liikumisvabadust piirama. Vt ka: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele

Esitleti EMTA õppejõu, muusikateadlase Eerik Jõksi kogumikku „Eesti laulupsalter”

Määratlemata

Esitleti EMTA õppejõu, muusikateadlase Eerik Jõksi kogumikku „Eesti laulupsalter”

Möödunud laupäeval esitletud „Eesti laulupsalter“ on vaimulikele, kantoritele, koorilauljatele, ülistusjuhtidele ja teistele kirikumuusikaga seotud inimestele mõeldud töövahend – sektsioonraamat, mis loob võimaluse laulda kõiki Vana Testamendi psalme suure valiku erinevate viisidega. „Psalmide laulmine on suurepärane võimalus hoida sidet selle kultuuritraditsiooniga, millest ka meie kirjakultuur on võrsunud,” ütles kogumiku autor Eerik Jõks laulupsaltri esitlusel.

Kogumik iseloomustab eesti keele ainulaadset ilu indogermaani keeledžunglis.

... Sõna ja meloodia on selles (gregooriuse – toim) laulus lahutamatud, koguni niivõrd, et neid on isegi kohatu eraldi nimetada: see laul ongi pühatekstide argikõnest erinev, pidulik lugemine, mille sõna on kõigiti määrav. Seepärast on ainus tee otsida iga keele prosoodiale ainuliselt vastavaid meloodiavormuleid ja laulmisviisi,” kirjutab raamatu saateks professor Toomas Siitan, lisades, et see on just kui ühele iidsele laulutavale oma keele pesa ehitamine ...

Eerik Jõksi teadustöö kursiivse kadentsi* kasutusvõimaluste avastamisest ja rakendamisest eestikeelses proosatekstilises kirikulaulus (mille rakenduslikuks osaks on värskelt ilmunud kogumik) kandideeris käesoleval aastal ka riiklikule teaduspreemiale. Muusika- ja teatriakadeemia esildises tõsteti esile, et lisaks universaalsele tekstide ja meloodiavormelite kokkukuuluvusele saab „Eesti laulupsaltris” näha nutikat trükitehnilist lahendust, mis võimaldab kõiki psalmitekste koheselt kombineerida kõikide meloodiavormelitega.

Riigi teaduspreemiate komisjoni esimehe, teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere sõnul näitavad Eerik Jõksi teadusartiklid teda nii pühalaulu innustunud eestkõneleja kui ka teadlasena. Tema uurimis- või avastamisprotsess sisaldab hulga eksperimentaalset komponenti, mis tavaliselt jääb humanitaarias tagaplaanile. Tema teadustööst kumab loov ja suhteliselt originaalne lähenemisviis Piibli proosatekstide laulmise problemaatikale ning võrdlemisi ebatavalise komponendina (laulupsaltrite kui) teadustegevuse praktilise väljundi tähtsust humanitaarteaduste kontekstis.

Kogumiku „Eesti laulupsalter“ esitlemisega tähistati 12. septembril 2020 ka Eerik Jõksi 50. sünnipäeva.

* Kursiivne kadents on võte proosatekstilises kirikulaulus, mis loob võimaluse arvestada paremini eesti keele eripäradega ja suunab lauljat keskenduma ennekõike tekstile.

Uue õppeaasta avaaktused

Määratlemata

Uue õppeaasta avaaktused

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias algab 2020/2021 õppeaasta 31. augustil.

  • Algusega kell 10 suures saalis – õppeaasta avakoosolek töötajatele
  • Algusega kell 12 suures saalis – avaaktus uutele üliõpilastele; 13.00–14.30 loeng "Sissejuhatus ülikooliõpingutesse" (ruum C405)
KUHU MINEK / WHERE DO WE GO FROM HERE

Määratlemata

KUHU MINEK / WHERE DO WE GO FROM HERE

... Sina võid tulla ja minna. Jää nii kauaks, kui soovid.
Tule ja vaata. Tule ja mine. Tule ja jaga. Tule ja jää.
Tõmba ennast kerra ja ole.
Palun ole meie külaline ...

1.–5. septembrini 2020 etendub muusika- ja teatriakadeemia kaasaegsete etenduskunstide rahvusvahelise magistrantuuri tudengite 99-tunnine kestvuslavastus KUHU MINEK / WHERE DO WE GO FROM HERE.

Algus 1. septembril kell 19.00
Lõpp 5. septembril kell 22.00

HUVILISED ON VÄGA OODATUD!

Etendus toimub muusika- ja teatriakadeemia kontserdi- ja teatrimaja black boxis (sissepääs Sakala tänavalt). Kestvuslavastuse vaatamiseks saab lunastada päevapileti või etenduse passi, millega võib etendust külastada korduvalt kogu 99 tunni vältel. Täpsem info (sh piletid): https://saal.ee/et/performance/6577

"KUHU MINEK" on EMTA, Kanuti Gildi SAALi ja Elekton.live koostööprojekt.

Lõpetajate kontsertaktuse fotod

Määratlemata

Lõpetajate kontsertaktuse fotod

Link lõpetajate kontsertaktuse fotodega on saadetud akadeemia siselistidesse. Pildipoest saab fotosid tellida. Fotode autor on Eiko Lainjärv.

Täiendav info:

Ebe Pilt
ebe.pilt@eamt.ee
+ 372 6675 745

IV suvekursus noortele pianistidele

Määratlemata

IV suvekursus noortele pianistidele

11.-15. augustini 2020 toimub Kuressaare muusikakoolis IV Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suvekursus noortele pianistidele. Kursuse raames annavad muusika- ja teatriakadeemia klaveriõppejõud meistriklassitunde noortele pianistidele üle Eesti. Lisaks toimuvad mitmed kontserdid, kus astuvad üles nii kursusi läbiviivad õppejõud kui ka seal osalevad noored pianistid. Kõik suvekursuse kontserdid on avatud publikule!

Fotol on meenutus 2019. aasta kursusest; ühispilt on tehtud pärast lõppkontserti Uuemõisa mõisa ees (varemalt on kursus toimunud Haapsalus, seekord leiab sündmus aset Kuressaares).

Suvekursuse avakontserdil esinevad Peep Lassmann, Mati Mikalai, Age Juurikas ja Kai Ratassepp ning see toimub teisipäeval, 11. augustil kell 18.00 Kuressaare muusikakooli saalis. Noori pianiste on võimalik kuulata samas paigas reedel, 14. augustil kell 18.00 ja laupäeval, 15. augustil kell 14.00.

Muusika- ja teatriakadeemia klahvpillide eriala õppejuhi, vanemlektori Mati Mikalai sõnul on huvi suvelaagri vastu suur ning sellest on saanud oodatud sündmus Eesti noorte pianistide ning nende õpetajate jaoks.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia peab väga oluliseks aidata kaasa noorte talentide arengule juba enne nende ülikooli õppima asumist. Raamistiku selleks aitab luua akadeemia mitmetahuline noorteprogramm, kuhu kuuluvad muuhulgas EMTA noorteakadeemia tegevused, iga-aastane pianistide suvekursus ning rahvusvaheline konkurss "Noor muusik".