Kultuurkapitali stipendiumiprogramm looverialade õppejõududele. Eeltaotluste vastuvõttu on pikendatud 1. juulini 2020

Õppejõud, Konkurss

Kultuurkapitali stipendiumiprogramm looverialade õppejõududele. Eeltaotluste vastuvõttu on pikendatud 1. juulini 2020

Eesti Kultuurkapitali ning avalik-õiguslike ülikoolide koostöös loodud stipendiumiprogramm on mõeldud ülikoolide kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõududele, kes on ise loovisikud ja õpetavad loomeerialadel tulevasi loomeisikuid. Programmiga toetatakse loomeerialade õppejõudude loometegevust ja seeläbi akrediteerimiseks vajalikke tasemepunktide omandamist.

Taotluse võivad esitada avalik-õiguslikus ülikoolis töölepinguga töötavad õppejõud, kes õpetavad ülikoolis loomeerialasid vähemalt 0,5 koormusega. Ühe stipendiumi suurus on 10 000 eurot aastas ning see makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis. Stipendiumeid eraldatakse üksnes füüsilistele isikutele.

Stipendiumile kandideerimiseks on vajalik vormikohane taotlus ning ülikooli soovituskiri. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõududel tuleb soovituskirja saamiseks esmalt esitada eeltaotlus EMTA-le.

Stipendiumi taotlejate vastavust programmi nõuetele kontrollib viieliikmelise ekspertkomisjon, kes otsustab eeltaotluste põhjal, millised õppejõud saavad antud taotlusvoorus akadeemia soovituse. Ekspertkomisjoni otsuse põhjal vormistatakse akadeemia soovituskiri, mille allkirjastab rektor ning mis edastatakse Kultuurkapitalile.

Eeltaotlus tuleb esitada 1. juuliks aadressile kulka@eamt.ee.

Eeltaotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
õppejõu nimi;
sihtkapitali nimi, kellele soovitakse taotlus esitada;
loomeuurimuslikud või loomingulised eesmärgid stipendiumi perioodiks (kuni 5000 tähemärki);
põhjendus selle kohta, kuidas stipendiumi perioodiks kavandatud loomeuurimuslikud ja loomingulised tegevused seostuvad akadeemia eesmärkidega ning õppejõu tööga akadeemias (kuni 5000 tähemärki);
viimase kahe aasta loominguline biograafia.

Eeltaotluse esitaja peab olema üksikisik, kuid kavandatud loomeuurimuslikud või loomingulised tegevused võivad kaasata teisi isikuid, sh üliõpilasi. Lubatud on ka loomeuurimuslikud või loomingulised kooslused, mille mitu liiget taotlevad stipendiumi samaaegselt. Eeltaotlusele esitatavad nõuded ning lisainfo on leitav SIIT.

Stipendiumi lõpptaotluse koos EMTA soovituskirjaga esitab õppejõud Kultuurkapitali vastava valdkonna sihtkapitalile programmi statuudis sätestatud korras e-kulka veebikeskkonna kaudu 21. augustiks 2020.

Täpsem info stipendiumiprogrammi ning kandideerimiseks vajaliku vormikohase taotluse kohta:
Kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometegevuse toetamise stipendiumiprogrammi statuut

Lisainfo stipendiumiprogrammist:
Henry-David Varema henry-david.varema@eamt.ee

Akadeemilise konkursi valimistulemused

Määratlemata

Akadeemilise konkursi valimistulemused

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia senati koosolekul 15. juunil 2020 kinnitati 2020. aasta akadeemilise konkursi valimistulemused järgmiselt:

Muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakond

saksa keele lektor koormusega 0,5

Mari Tarvas

EMTA Noorteakadeemia alustab sügisest tööd

Üldine

EMTA Noorteakadeemia alustab sügisest tööd

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemial on rõõm teatada, et sügisest alustab tööd EMTA Noorteakadeemia. Selle eesmärgiks on toetada noori muusikalisi andeid ning anda neile võimalus saada osa EMTA-s pakutavast professionaalsest muusikaharidusest.

Paljudel muusikaerialadel algab professionaaliks kujunemine juba enne ülikooli astumist. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia soovib pakkuda andekatele ja tõsiselt pühendunud noortele muusikutele loomingulist ja professionaalset tuge juba nende varasemate õpingute ajal.

EMTA Noorteakadeemia annab seal õppijale võimaluse käia regulaarselt erialatundides EMTA õppejõu juures, osaleda meistrikursustel ja kammermuusikaprojektides ning esineda EMTA saalides toimuvatel kontsertidel. Samuti on plaanis korraldada muusikalist ja kultuurilist silmaringi avardavaid loenguid ning seminare.

Programmi edukaks toimimiseks peame väga oluliseks koostööd Eesti muusikakoolidega ning valdkonna erialaliitudega. Noor andekas pilliõppija võib samaaegselt olla mõne muusikakooli õpilane ning kuuluda EMTA Noorteakadeemiasse - hea kontakt muusikakooli erialaõppejõu ning EMTA pedagoogi vahel aitab tagada õpilase parima võimaliku arengu.

Noorteakadeemia koduleht on leitav siit:

www.ema.edu.ee/noorteakadeemia

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia soovib, et noored andekad muusikud leiaksid võimalikult varakult õige tee oma arenguks - tee, mis loodetavasti viib maailma kontserdilavadele. Oleme veendunud, et üheskoos tegutsedes on meil parimad võimalused leida andekad muusikud juba nende muusikutee alguses ning pakkuda neile vajalikku tuge oma loominguliste eesmärkide saavutamisel.

Selgusid esseekonkursi „Mina ja muusika – muusika ja mina“ tulemused

Konkurss

Selgusid esseekonkursi „Mina ja muusika – muusika ja mina“ tulemused

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) kevadine esseekonkurss „Mina ja muusika – muusika ja
mina“ on lõppenud. Konkursile laekus 26 tööd. EMTA tänab kõiki osalejaid panuse eest esseekonkursi õnnestumiseks. 

Võimalust osaleda kasutasid kõikide gümnaasiumiklasside õpilased. Enim osales abituriente, keda oli esseistide hulgas kaksteist. Kümnendast klassist oli üheksa ning üheteistkümnendast klassist viis osalejat. Osalejad olid vanuses 16–19 aastat, nende seas kakskümmend tüdrukut ja viis poissi.

Esitatud töid hindas žürii koosseisus prof Kristi Kiilu, prof Lembit Orgse ja prof Toomas Siitan. Žürii hinnangul konkurss õnnestus, kõik 26 esitatud tööd pakkusid isikupärase lugemiselamuse. 

Anti välja kolm preemiat ja kolm eripreemiat, lisaks neli eripreemiat ajakirjalt Muusika.
I preemia 100 eurot, Grete Kaio, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi 10. klass
II preemia 50 eurot, Annika Arrak, Hugo Trefneri Gümnaasiumi 12. klass
III preemia 40 eurot, Sirelin Punt, Võru Gümnaasiumi 11. klass

Žürii eripreemiad:
Hele-Riin Hallik, Viimsi Gümnaasiumi 12. klass, söaka mõtte ja julge keelekasutuse eest
Johanna Roos, Pärnu Ühisgümnaasiumi 12. klass, noorte häälte kuuldavaks kirjutamise eest
Jorgen Tiigisoon, Viimsi Gümnaasiumi 12. klass, 21. sajandi gümnasisti muusika õppimise ja muusika
loomise kogemuste karakteerse kirjeldamise eest

Ajakiri Muusika eripreemiad – ajakirja aastatellimus:
Grete Kaio, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi 10. klass
Gerda Jamsja, Kadrina Keskkooli 11. klass
Kristin Pintson, Põlva Gümnaasiumi 12. klass
Johanna Roos, Pärnu Ühisgümnaasiumi 12. klass

Preemiad ja eripreemiad anti kuulutati välja esmaspäeval, 8. juunil kell 12.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppehoone-esisel platsil. Osalejaid tervitas EMTA õppe- ja teadusprorektor prof Margus Pärtlas, ajakirja Muusika eripreemiad kuulutas välja ajakirja peatoimetaja Ia Remmel.

Preemia saajatega, kes ei saanud kohal olla, võetakse ühendust.
Esseekonkursi viis läbi Muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika osakond.

Täiendav teave: 
Eerik Jõks, eerik.joks@eamt.ee

Heino Elleri 50. surma-aastapäev ja Peeter Süda 100. surma-aastapäev

Määratlemata

Heino Elleri 50. surma-aastapäev ja Peeter Süda 100. surma-aastapäev

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia mälestab kahte armastatud heliloojat ja pedagoogi, kelle tegevus oli akadeemia ajaloos märgilise tähendusega.  

16. juunil 2020 möödub 50 aastat eesti tänase muusika ühe teerajaja, oma põlvkonna ühe hinnatuma helilooja ja kompositsiooniõppejõu Heino Elleri (1887–1970) surmast. Aastatel 1940–70 õpetas Eller Tallinna Riiklikus Konservatooriumis ning temast sai akadeemia juhtiv kompositsiooniprofessor, kelle õpilaste hulgas olid Eduard Tubin, Arvo Pärt, Jaan Rääts, Lepo Sumera ja paljud teised.

3. augustil 2020 tähistatakse 100 aasta möödumist helilooja Peeter Süda (1883–1920) surmast. Peeter Süda oli 20. sajandi teisel kümnendil silmapaistvamaid organiste Eestis ja üks akadeemia (toona Tallina Kõrgema Muusikakooli) esimestest õppejõududest.

 

Üldine, Õppejõud

"Elu muusikaga on ilus elu, astu muusikat õppima!" Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia haridussaates "Innovaatika"

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusika interpretatsiooni osakonna peakoordinaator Mihkel Poll ning muusikapedagoogika eriala õppejuht Kristi Kiilu käisid külas Delfi taskuhäälingu haridus- ja teadussaates "Innovaatika". 

Saatejuht Martin Hansoniga vesteldi muusikaharidusest ja muusika õppimisest üldisemalt, kuid ka avati Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tegemiste telgitaguseid. Lisaks anti nõu neile, kes sooviksid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse sisse astuda.

Lugege lisa "Innovaatika" podcastist ja EMTA episoodist SIIT.
Saadet on võimalik kuulata SIIT. Saade on kättesaadav ka Spotifys, Apple Podcastis ja muudel podcastide kuulamise platvormidel. 

Sisseastumisavaldusi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse saab esitada enamikel erialadel 25. juunini. Lisainfo.