Konsultatsioonid 2020. aastal EMTA doktoriõppesse astujatele

Teadus

Konsultatsioonid 2020. aastal EMTA doktoriõppesse astujatele

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tänavused konsultatsioonid doktoriõppesse astujaile toimuvad virtuaalselt. 

Konsultatsioonid leiavad aset: 

27. aprillil kell 11.00 Zoom keskkonnas
11. mail kell 11.00 Zoom keskkonnas

Konsultatsioone viib läbi professor Kristel Pappel. 

Osalemiseks on vajalik eelregistreerumine. 
Registreeruda saab 26. aprillini doktorinõukogu sekretäri e-posti aadressil: margit.vosa@eamt.ee 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusikute ringreis märtsis

Üldine

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusikute ringreis märtsis

Märtsi alguses viibisid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusika eriala tudengid ja õppejõud Eesti ringreisil, et nii tutvustada oma eriala kui ka tutvuda kohaliku pärimusmuusika ringkonnaga.

3.–6. märtsini külastati Heino Elleri nim muusikakooli, Tapa muusika- ja kunstikooli, Keila muusikakooli ning Kiviõli kunstide kooli. Ringreisi eesmärk oli esitleda EMTA pärimusmuusika eriala, tutvuda kohalike pärimusmuusika ringkondadega ning panustada kohalikku õpikeskkonda. Arutati ka pärimusmuusika õppe ja kõrghariduse teemadel. Kiviõli ja Tapa õpetajate ning koolijuhtidega toimus sel teemal spetsiaalne arutelu.

EMTA pärimusmuusika tudengitele pakkus ringreis võimalust kogeda ning harjuda erinevate esinemisolukordadega. “Ringreisi jooksul analüüsisime esitusi ning püstitasime üha uusi eesmärke, lihvides üldist esinemise taset kontsert kontserdi järel,” kirjeldab EMTA pärimusmuusika eriala koordinaator Katariin Raska. “Ettevõtmine oli ääretult mitmekülgne ning rikastav. Vastuvõtt oli kõikjal väga soe,” lisab ta.

EMTA pärimusmuusika erialalt tegid ringreisil kaasa tudengid Svetlana Rodionova, Karolin Vetevoog, Hanna-Liia Kiipus; õppejõud Karoliina Kreintaal, Katariin Raska, Tarmo Kivisilla, Janika Oras, Tuule Kann ning vilistlane Hanna Kata Norma.

Ringreis sai teoks tänu koostööle Arno Tamme, Pille Karrase, Kaarin Aameri ja Jaanus Põlderi ning Ilmar Kaldiga.

 

Esseekonkursile „Mina ja muusika – muusika ja mina“ laekus 24 tööd

Konkurss

Esseekonkursile „Mina ja muusika – muusika ja mina“ laekus 24 tööd

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakond kuulutas 11. märtsil välja esseekonkursi gümnasistidele „Mina ja muusika – muusika ja mina“.

Konkursile esitatud kirjatüki autorilt oodati tema ja muusika suhte mõtestamist, kirjeldades seega muusika positsiooni noorte seas tänapäevases ühiskonnas. Tööde esitamise tähtajaks oli 6. aprill ning tähtajaks laekus 24 esseed.

Seoses riikliku eriolukorra kehtestumisega ei toimu varem planeeritud lahtiste uste õhtut ja auhindade pidulikku üleandmist 20. aprillil EMTAs. Osalejad saavad info konkursi tulemustest ja võimalikust preemiate üleandmisest e-postile.

Täiendav teave:
Eerik Jõks
eerik.joks@eamt.ee

 

Õppejõud, Konkurss

"Eestimaa õpib ja tänab": esita kandidaat Aasta Õppejõu tiitlile

Alates 31. märtsist ootab Haridus- ja Teadusministeerium kandidaate aasta õpetaja preemiatele, mis antakse tavapäraselt üle sügisel toimuval galal "Eestimaa õpib ja tänab". Kolmeteistkümne kategooria hulgas saab nominente esitada ka Aasta Õppejõu tiitlile. 

Aasta õppejõu tiitel on mõeldud kõrgkooli õppejõule, kes on viimase kolme aasta jooksul silmapaistval viisil toetanud üliõpilase arengut. Nominatsiooni saavad esitada kõik inimesed ja organisatsioonid. 

Auhinna saaja:

  • panustab üliõpilase loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse ning arvestab õpetamisel üliõpilase individuaalsusega;
  • on pälvinud üliõpilaste lugupidamise ja usalduse;
  •  kasutab tõhusaid ja innovaatilisi õppemeetodeid, mis on loonud aluse mitmekesiste valikute ja võimaluste arutamiseks ning mõtestamiseks ja mis väärivad teistele tutvustamist;
  • oma tegevuse ja eeskujuga toetab üliõpilaste iseseisvuse, väärtushinnangute ning eneseteadlikkuse kujunemist;
  • on olnud tulemuslik üliõpilaste mitmekülgse arengu toetamisel, sealhulgas üldiste, eri- ja kutsealaste kompetentside kujundamisel;
  • panustab märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse ning teeb tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas.

Kandidatuuri esitamine ja lisainfo on leitav SIIT.
Kandidaate saab esitada 26. aprillini. 

Haridus- ja Teadusministeeriumil soovib tunnustada aasta õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab” kõiki neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia senat otsustas pikendada EMTA 2019/2020. õppeaasta kevadsemestrit

Üldine, Õppeinfo

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia senat otsustas pikendada EMTA 2019/2020. õppeaasta kevadsemestrit

Täna, 30. märtsil kogunes virtuaalselt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia senat, et arutada õppetöö korraldamist riiklikus eriolukorras ning otsustas muuta 2019/2020. õppeaasta akadeemilist kalendrit.

Sealhulgas pikendas senat käesoleva semestri kestust, kuulutades välja erakorralise neljanädalase õppevaheaja 6. aprillist kuni 3. maini, mistõttu lükkub kevadsemestri lõpp edasi nelja nädala võrra 19 juulini. EMTA tänavune lõpuaktus on planeeritud toimuma EMTA kontserdi- ja teatrimaja suures saalis 18. juulil kell 16. 

Otsuste tegemisel lähtus senat nii arengutest riiklikus eriolukorras, senisest kogemusest distantsõppe korraldamisel kui ka akadeemias õpetavate erialade spetsiifikast. “Ametlikult on kõigis õppeasutustes välja kuulutatud distantsõpe, mis on meilgi tänu paljude õppejõudude kiirele ümberorienteerumisele ja loovale suhtumisele hästi käima läinud. Samas peame tunnistama, et mitmetel erialadel ja paljudes praktilistes ainetes ei ole ootamatult alanud distantsõpe eriti tulemuslik või ei olegi seda tänastes oludes võimalik läbi viia,” seletab EMTA õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas.  

Muusikaõpe on iseäralik ning mitmeid instrumente või erialasid ei olegi võimalik kodustes tingimustes harjutada. Samuti nõuavad paljud praktilised looverialad edasijõudmiseks asjaosaliste tihedat koostööd ja kontakti. “Hetkel puudub kindel teadmine, kui kaua eriolukorrast tulenevad piirangud jätkuvad, kuid peame juba praegu otsustama, kuidas õppetöö käesoleval semestri korraldada, et tagada õppetegevuse tulemuslikkus,” lisab Pärtlas.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia senat on akadeemia kõrgkooli otsustuskogu, kes vastutab akadeemia teadus-, arendus-, loome- ja õppetegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi. Senati esimees on rektor, liikmeteks teised rektoraadi liikmed, õppeosakonna juhataja, doktorinõukogu esimees ja aseesimees, akadeemiliste osakondade juhid, samuti üliõpilaste esindajad.

 

EMTA flöödi eriala üliõpilased Anete Vinkel ja Iida-Annikki Helanterä Tampere flöödikonkursi finaalis

Konkurss

EMTA flöödi eriala üliõpilased Anete Vinkel ja Iida-Annikki Helanterä Tampere flöödikonkursi finaalis

25.–26. aprillini peetakse I Tampere flöödifestivali. Festivalil toimuva konkursi finaali jõudsid ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilased Anete Vinkel ja Iida-Annikki Helanterä vanemlektor Mihkel Peäske flöödiklassist. 

Konkursi finaal korraldatakse video vahendusel ning üksikasjad selle kohta on veel selgumisel. 

Tampere flöödifestivali eesmärk on ergutada flöödikultuuri, pakkudes õpilastele võimaluse osaleda meistrikursustel, tunnustatud flötistide kontsertidel ning panna end proovile konkursil. 

 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppehooned on alates 16. märtsist SULETUD / täiendatud 26.03

Üldine

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppehooned on alates 16. märtsist SULETUD / täiendatud 26.03

Vabariigi Valitsus kehtestas 12. märtsil riigis eriolukorra koroonaviiruse (COVID-19) leviku tõkestamiseks. Seetõttu on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppehooned suletud alates esmaspäevast, 16. märtsist. Õppetöö ja muud tegevused jätkuvad võimalikult suures mahus distantsilt. 

Lähtudes Valitsuse otsusest ja Haridus- ja Teadusministeeriumist saadud suunistest otsustas EMTA rektoraat:

- EMTA õppehooned suletakse alates esmaspäevast, 16. märtsist kaheks nädalaks, kuni 29. märtsini. Õppetööd, üritusi, harjutamist, teadustööd, administratiivtööd või mistahes muud tegevust majades ei toimu. Õppehoonetesse ei pääse sel perioodil ka majakaardiga.

/ TÄIENDATUD 26.03: Lähtuvalt riiklikust eriolukorrast ning Vabariigi Valitsuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi suunistest JÄÄVAD EMTA ÕPPEHOONED SULETUKS, kuni rektoraat otsustab teisiti. /

- Õppetöö jätkub võimalikult suures mahus distantsilt ja veebisüsteemide toel. Optimaalsed lahendused selleks leitakse juhtkonna ja õppejõudude koostöös lähtuvalt õppetöö eripäradele. Erialadel, kus distantsõpet ei ole võimalik praegu korraldada (eelkõige individuaaltunnid), on akadeemia eesmärk tagada, et ärajäänud tunnid tehakse hiljem järele. 

Õppekorralduslike küsimuste korral on üliõpilased julgustatud pöörduma oma õppejõudude ja õppekorraldusspetsialisti poole (üldkontaktid, akadeemilise personali kontaktid). 

- Administratiivtöötajad jätkavad tööd kodukontorist ja on kättesaadavad e-posti vahendusel. 

- 13.–15. märtsini pääseb veel majja sisse. Kõigil töötajatel ja üliõpilastel, kellel on majas asju, mida nad lähinädalatel vajavad, palutakse need enne esmaspäeva kaasa võtta.

- Raamatukogu on avatud 13.03 kuni 19.00 ja 14.03 10–15.00 ning on esmaspäevast alates suletud. Kes vajab kodus töötamiseks mingeid teavikuid, palume need välja võtta täna või homme.

Kahe nädala pärast hindab EMTA rektoraat tänased otsused üle. Prioriteet hinnangute tegemisel on eelkõige inimeste turvalisus. 

Ametlikult kinnitatud infot ja juhiseid koroonaviiruse puhangu kohta leiab Terviseameti koduleheküljelt SIIT

Muusikateaduse prof Kerri Kotta õpik “Muusikateooria” kuulutati Eesti parimaks kõrgkooliõpikuks

Üldine, Konkurss

Muusikateaduse prof Kerri Kotta õpik “Muusikateooria” kuulutati Eesti parimaks kõrgkooliõpikuks

Eile, 12. märtsil kuulutati välja eelmise aasta parimad eestikeelsed kõrgkooliõpikud. Esikoha pälvis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse professor Kerri Kotta koostatud õpik “Muusikateooria”. 

Raamatu puhul toodi esile teose laia pinda ning suurt kasutajaskonda kõikide muusikat õppivate inimeste seas. Raamat on kõikidele tasuta kättesaadav veebis

Kotta õpik keskendub lääne klassikalisele muusikale ja selle teooriale. Raamatu keskne fookus on kunstmuusikal, täpsemalt selle tonaalsel praktikal (common practice), mis hõlmab euroopa muusikaloos üldisemas plaanis ajajärku 1700–1900. Lähemalt saate raamatust uurida SIIT.

Kotta teose kõrval kuulutati esikohta jagama “Geoinformaatika” õpik, mille autorid on on Raivo Aunap, Kiira Mõisja, Tõnu Oja ja Jüri Roosaare. 

Programmi juhtkomitee esimees ning Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner märkis, et eestikeelsete kõrgkooliõpikute konkursi eesmärk on tunnustada eesti teaduskeele arendamist ning eestikeelse terminoloogia rakendamist. „Toetades ja tunnustades eestikeelsete kõrgkooliõpikute väljaandmist soodustame Eesti oskuskeele arengut,“ ütles Kärtner. „Igas valdkonnas peab olema võimalik kasutada eesti keelt ka akadeemilises arutelus.“

Konkurssi korraldatakse alates 2010. aastast Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel. Konkursile võib esitada ka kõrgkooliõpikuid, mis pole välja antud riikliku programmi raames, kuid on pälvinud akadeemilise kogukonna tähelepanu. 

Allikas: Apollo Raamatuportaal, Archimedes