Õppekava

Sügissemester

Aine (EAP)

KOE900

Muusikaproduktsioon ja laulukirjutamine (3 EAP)

KOE602

Helitehniline solfedžo (2 EAP)

KOE721

Helirežii praktika I (2 EAP)

KOE800

Sissejuhatus muusikatehnoloogiasse (2 EAP)

Kevadsemester

Aine (EAP)

KOE900

Muusikaproduktsioon ja laulukirjutamine (3 EAP)

MAG220

Turundus ja kommunikatsioon (3 EAP)

KOE530

Stuudio miksimine (3 EAP)

Lõputöö

EAP KOKKU: 18

Mikrokraadiprogrammiga liitumiseks on mitmeid põhjuseid:


  • Muusikatööstus on pidevas arenemises – sellest tulenevalt kasvab nõudlus vilunud produtsentide, laulukirjutajate ja heliinseneride järele, kes on võimelised tootma kõrge kvaliteediga salvestusi ning realiseerima muusikalisi ideid. Programmiga liitumine annab õppuritele võimaluse olla konkureerivas valdkonnas edukad.
  • Meie eriala spetsialistid pakuvad personaalset väljaõpet, andes tagasisidet ja juhiseid, mis võimaldavad õppuritel viia oma kunstilised oskused tipptasemele. Selline õppevorm on hindamatu väärtusega neile, kelle eesmärgiks on oskusi märkimisväärselt täiustada.
  • Pakume praktilist väljaõpet, võimaldades õppuritel töötada maailmatasemel tarkvara ja seadmetega nii omaloomingut kirjutades, produtseerides kui ka järeltöödeldes. Niisugune kogemus on unikaalne, kuna see võimaldab õppuritel loengutes omandatud kontseptsioone praktilises töös rakendada.
  • Karjääri edukal käivitamisel on kindlasti võtmetähtsusega ka võimalus leida uusi tutvusi ning luua suhtlusvõrgustikke kolleegide ja erialaspetsialistidega.

Saavutatav tulemus


Programmi läbimine annab õppuritele laialdase ampluaa oskusi ja teadmisi, mis aitavad alustada või jätkata karjääri muusikatööstuses:

  • Õppurid on omandanud mitmekülgseid teadmisi muusikatööstuse kui terviku funktsioneerimisest, sealhulgas trendidest, tehnoloogiatest, turundusest, haldusest ning muudest valdkonda iseloomustavatest harudest ja tavadest. Nad on kursis tööstusesse kuuluvate erinevate rollide ja karjäärivõimalustega ning on seadnud sihi pürgida edukaks erialaspetsialistiks.
  • Õppurid on omandanud tehnilised oskused muusikaproduktsiooni, salvestusseadmete kasutamise, helimaterjali eeltöötlemise ning miksimise kohta.
  • Õppurid on suutelised kirjutama ja produtseerima omaloomingut ning mõistavad muusikaproduktsiooni juurde kuuluva loomeprotsessi toimimist.
  • Õppurid on omandanud oskuse lahendada tööprotsessi käigus ilmnevaid takistusi – seda nii laulukirjutamisel, arranžeerimisel kui ka helidisaini loomisel.
  • Õppurid on loonud enda erialaseid oskusi ja loomingulisust iseloomustava tööportfoolio.
  • Soovi korral on võimalik jätkata õpinguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Mikrokraadiprogrammis omandatud 18 ainepunkti kantakse üle õppekava edasise mahu arvestamisel.