Eriala eksaminõuded

Eriala (MIX101) eksaminõuded bakalaureuseõppes

Laul:

1. ainesemestil on eriala maht 50 tundi, järgnevatel semestritel 40 t.

1.–2. semester:

 • semestris 2 vabalt valitud vokaliisi
 • semestris 2 teost vabal valikul, võib esitada noodist
 • eksamil esitada 2 erineva karakteriga aariat vanast klassikast, 1 aaria vabal valikul, 1 romanss.

3. semester:

 • 2 teost vabal valikul (soovitavalt peast)
 • 2 teost vabal valikul (võib esitada noodist)
 • eksamil esitada aaria vanast klassikast, ooperiaaria, 1 aaria vabal valikul, 1 romanss

4. semester:

 • 2 teost vabal valikul (soovitavalt peast)
 • 2 teost vabal valikul (võib esitada noodist)
 • eksamil esitada aaria vanast klassikast, 2 aariat vabal valikul, 1 eesti romanss.

5. semester:

 • 3 teost (peast) bakalaureuseeksami kavast
 • 5 teost (võivad olla bakalaureuseeksami kavast): 1 oratooriumiaaria (soovitavalt retsitatiiviga), 2 ooperiaariat erineva karakteriga, 2 romanssi.

6. semester:
Bakalaureuseeksam (MIX111)

 • 3 aariat, sealhulgas üks oratooriumiaaria ja üks aaria Viini klassikast või bel-canto kõrgajast.
 • 4 romanssi

Kava peab sisaldama 3 eri keeles teoseid. Kava võib sisaldada 75 % ulatuses eelnevatel õpiaastatel läbivõetud repertuaari.