Eriala eksaminõuded

Eriala (MIX001) eksaminõuded magistriõppes

 • Laul (ooperi suund)

  Üliõpilane võtab aktiivselt osa osakonna tööst, esineb vähemalt ühel õpilasõhtul või klassikontserdil õppeaasta jooksul, osaleb meistrikursustel nii aktiivselt kui ka kuulajana, samuti külastab kuulajana vähemalt üht õpilasõhtut semestris.

  1. semester:

  • 1 aaria oratooriumist
  • 3 aariat vabal valikul
  • 2 romanssi

  Üks kavas sisalduv aaria peab olema koos retsitatiiviga.

  2. semester:

  • 1 aaria oratooriumist
  • 3 aariat vabal valikul
  • 3 romanssi

  Üks kavas sisalduv aaria peab olema koos retsitatiiviga.

  3. semester:

  • 4 aariat magistrieksami kavast (vt MIX001). Aariad esitada peast.


  4. semester:

  Magistrieksam (MIX011)

  • aaria oratooriumist
  • 4-6 erineva karakteriga aariat
  • 3 romanssi

  Kava peab moodustama kunstilise terviku ja sisaldama teoseid 4 keeles, kestus 35-45 min. Vähemalt üks aaria peab olema esmakordselt eksamil esitatav ja vähemalt üks aaria peab olema rahvusvaheliste konkursside kohustuslikust repertuaarist.

 • Laul (oratooriumi- ja ansamblilaulu suund)

  1. semester:

  • 4 aariat:
   • aaria vokaal-sümfoonilisest suurvormist (oratoorium, missa jm), retsitatiivi olemasolul koos sellega
   • aaria J. S. Bachi loomingust , retsitatiivi olemasolul koos sellega
   • vabalt valitud aaria barokiajastust
   • aaria vabal valikul
  • 2 soololaulu:
   • laul, mis on kirjutatud 20. sajandi teises pooles
   • vabalt valitud laul

   

  2. semester:

  • 4 aariat:
   • aaria vokaal-sümfoonilisest suurvormist (oratoorium, missa jm), retsitatiivi olemasolul koos sellega
   • aaria Itaalia/Prantsuse barokkmuusikast, retsitatiivi olemasolulu koos sellega
   • vabalt valitud aaria/muusikaline stseen varajasest muusikast, retsitatiivi olemasolul koos sellega
   • aaria vabal valikul
  • 3 soololaulu:
   • laul, mis on kirjutatud 20. sajandi teises pooles
   • 2 vabalt valitud laulu

   

  3. semester:

  Teosed magistrieksamil esitamisele tulevast kavast. Kava pikkus 25-30 minutit. Võimalikud kava variandid:

  a) Vähemalt kaks aariat ning soololaulud, mis võivad olla ka mingi vokaaltsükli osad.

  b) Vokaaltsükkel või selle osad.

  c) Terve soolokantaat (J.S. Bachi, G.F. Händeli, G. P. Telemanni või mõne muu helilooja loomingust)


  4. semester:

  Magistrieksam (MIX011)

  Esitada kava pikkusega 35-40 minutit, mis peab moodustama kunstilise terviku ning näitama üliõpilase vokaalseid ja interpretatsioonilisi võimeid. Kava valikul võib kasutada kuni 75% ulatuses varasematel eksamitel esitatud teoseid. See võib koosneda nii aariatest, soololauludest, soolokantaadist, ulatuslikust vokaaltsüklist või muust, samuti on lubatud erinevaid žanre omavahel kombineerida.