Eriala eksaminõuded

Eriala (MIX001) eksaminõuded magistriõppes

Laul


Üliõpilane võtab aktiivselt osa osakonna tööst, esineb vähemalt ühel õpilasõhtul või klassikontserdil õppeaasta jooksul, osaleb meistrikursustel nii aktiivselt kui ka kuulajana, samuti külastab kuulajana vähemalt üht õpilasõhtut semestris.

1. semester:

  • 1 aaria oratooriumist
  • 3 aariat vabal valikul
  • 2 romanssi.

Üks kavas sisalduv aaria peab olema koos retsitatiiviga.

2. semester:

  • 1 aaria oratooriumist
  • 3 aariat vabal valikul
  • 3 romanssi.

Üks kavas sisalduv aaria peab olema koos retsitatiiviga.

3. semester:

  • 4 aariat magistrieksami kavast (vt MIX001). Aariad esitada peast.

4. semester:
Magistrieksam (MIX011)

  • aaria oratooriumist,
  • 4-6 erineva karakteriga aariat,
  • 3 romanssi.

Kava peab moodustama kunstilise terviku ja sisaldama teoseid 4 keeles, kestus 35-45 min. Vähemalt üks aaria peab olema esmakordselt eksamil esitatav ja vähemalt üks aaria peab olema rahvusvaheliste konkursside kohustuslikust repertuaarist.