Eriala eksaminõuded

Eriala (MIX001) eksaminõuded magistriõppes

Vokaalkammermuusika ja saateklass


Üliõpilane võtab osa avalikest esinemistest vähemalt 1-2 korda semestri jooksul, osaleb meistriklassis jt erialaga seotud üritustel.

1. semester. Eristav hindamine

 • töö sisuliste, ansambliliste ja stiiliküsimustega saksa lied´is
 • mitmekülgse vokaalkammermuusika repertuaari (vene, prantsuse, itaalia jt laulud) mängimine
 • instrumentaalkontserdi ja -palade mängimine
 • tegelemine korrepetitsiooniga. Praktika EMTA ooperistuudios või lauluosakonnas.

Eksamil esitab üliõpilane 20-25 min pikkuse kava lauljaga, mis sisaldab vähemalt kahe erineva helilooja laule ja aariaid. Soovi korral võib esitada pool või terve kava instrumentaalsolistiga, mis sisaldab ühe osa kontserdist ja palu.

2. semester. Eristav hindamine

 • töö orkestraalsete saadetega 19. ja 20. saj. heliloojate loomingus
 • ooperiklaviiri, aariate, retsitatiivide mängimine ning laulmine
 • esinemine kontsertidel, osalemine meistriklassis
 • praktika EMTA ooperistuudios või lauluosakonnas

Eksamil esitab üliõpilane 30 min pikkuse kava lauljaga, mis sisaldab vähemalt kolme helilooja laule ja aariaid. Soovi korral võib pool kava esitada instrumentaalsolistiga. Samuti võib eksami või pool eksamit sooritada korrepetitsiooni vallas, mängides ooperiklaviiri, aariaid ja retsitatiive samaaegselt vokaalpartiid lauldes.

3. semester. Eristav hindamine

 • üliõpilane annab 50-60 min pikkuse avaliku kontserdi saatja või lied-pianistina EMTA kammersaalis või mujal, kus esitab kunstiliselt tervikliku kava ühe või mitme solistiga.
 • praktika EMTA ooperistuudios ja lauluosakonnas

Eksamil esitab üliõpilane 20-25 min pikkuse kava, mis sisaldab kas:

 • ühe tervikliku vokaaltsükli või
 • erinevate heliloojate laule ja aariaid

Erandina võib üliõpilane sooritada eksami EMTA ooperistuudios mängides kontsertetendustel.

4. semester:
Magistrieksam (MIX011)

Magistrieksamil esitatakse 35-40 min pikkune terviklik kava solistidega saatja ja lied-pianisti repertuaarist vabal valikul.