Õppetöö korraldus

Kultuurikorralduse magistriõpe on paindlik õppekava igaühele, kes soovib osaleda rahvusvahelises kultuurikorraldajate kogukonnas.

Õppetöö on korraldatud nii, et õpinguid saaks tööeluga paindlikult sobitada. Õppeained on kavandatud selliselt, et teil on võimalus kasutada erinevaid mittetraditsioonilisi õppevahendeid ja -viise. Tugeva akadeemilise alusega õppekava on tihedalt seotud praktiliste kogemustega ning põhineb töö käigus õppimisel, probleemipõhisel õppel, tulevikudisainil, disainmõtlemise ja ülesandepõhisel õppel. Paneme suurt rõhku üksteiselt õppimisele, õppijate kogukonnavaimule ja tagasiside andmisele, et õpikogemust paremaks muuta ja aidata tudengitel õppetöö osas enam kaasa rääkida.

Iga uus kursus alustab õppetööd augusti lõpus. Sissejuhatusena toimub väljaspool Tallinna intensiivkursus, mis aitab uutel üliõpilastel programmi töökultuuriga tutvuda. Nelja päeva jooksul tutvustatakse õppekava, õpitakse üksteist tundma ja hindama ning antakse võimalus elada sisse tudengi rolli ja luua grupivaim. Siin saad heita pilgu meie eelmisele intensiivsessioonile Haapsalus.

Tavaliselt toimuvad intensiivsed õppesessioonid Tallinna kesklinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia hoones või Estonian Business School’i ruumides. Iga semestri ajakava avaldatakse vähemalt paar nädalat enne semestri algust Moodle’s ja e-posti teel.

Semestri jooksul on õppetöö jaotatud järgmiselt:

I Intensiivkursused. Hõlmavad loenguid koos paljude õppejõudude ja juhendajatega, rühmatööd ja aega oma projektide kallal töötamiseks. Iga intensiivõppesessioon kestab neli päeva ja toimub tavaliselt kuu kolmandal nädalal.

II Individuaalne töö.Pärast iga intensiivkursust töötate oma projektidega, täiendades neid kursusel omandatud teemade ja teadmiste abil, ning täidate individuaalseid ülesandeid. See on materjalidega omas tempos töötamise ja fookusprojekti tarvis tehtava iseseisva uurimistöö aeg. (Iga kuu neljas nädal.)

III Veebikursused ja õppekäigud. Teisel nädalal pärast iga intensiivkursust toimub veebipõhine õpe. Neil nädalatel pakutakse e-õppe keskkondades teatud õppeaineid. Teise võimalusena võidakse korraldada täiendavaid seminare, näiteks valikainete õpetamist, õppekäike, välitöid. (Iga kuu esimene nädal.)

IV Töö mentori ja oma meeskonnaga. Kolmandal nädalal ühendate taas intensiivkursusel ja individuaalõppe nädalal õpitu, toetudes oma mõttekaaslaste, rühmatööpartnerite ja mentorite abile. Seda aega saate kasutada oma fookusprojekti kallal töötamiseks ja järgmiseks intensiivkursuseks valmistumiseks. (Iga kuu teine nädal.)

Õpingud koosnevad kohustuslikest ja valikainetest ning toimuvad neljanädalaste tsüklitena.Esimene õppeaasta lõpeb teie fookusprojekti raames valitud lahendus(t)e kaitsmisega, mille vormis ja sisus kajastub kogu aasta jooksul omandatud teadmiste, oskuste ja vahendite rakendamise pädevus. Projekt esitatakse komisjonile ja seda hinnatakse kehtivate kriteeriumide alusel.

Esimesed kolm semestrit on enamasti üsna intensiivsed, järgides ülalkirjeldatud õppetsüklit, neljas semester aga on mõeldud magistritöö tegemiseks (lisaks toimub vaid paar seminari).Teine aasta algab intensiivse tööga – rahvusvahelise õppekäiguga –, mis kestab tavaliselt ühe nädala ja toimub väljaspool Eestit. Õppekäigu ajal uurime ja õpime välitöid tehes – külastame kultuuriorganisatsioone ja korraldame kohapeal ka väikese uurimisprojekti. Siin saad heita pilgu meie eelmise aasta rahvusvahelisele õppekäigule Liverpooli.

Iga tudengi oskuste ja vajadustega paremaks arvestamiseks võimaldab magistriõppekava ülesehitus arvesse võtta ka varasemaid õpinguid ja töökogemust (VÕTA).

Usume õpilaste pühendumusse. Seetõttu soodustab õppekava korraldus kooliväliseid tegevusi, nagu tööpraktika, õppekäigud, koostöö-projektide korraldamine EMTAs ja mujal, tasuta valikained väljaspool õppekava ja välismaal, vabatahtlik tegevus ja konverentsidel osalemine. Kõige selle jaoks on võimalik taotleda rahastust, aga tuleb üles näidata ka oma initsiatiivi.

 

* Framework for Innovation – Design Council põhinevatele “Discover, Define, Dvelop, Deliver” joonistele on kohaldatud Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 litsents.