Sisseastumine

Edukal kandidaadil ei pea olema varasemat otsest kvalifikatsiooni kultuuri või kunsti valdkonnast, kuid peab olema vähemalt bakalaureusekraad (või rakenduskõrgkooli diplom), konkreetne huvi ja praktiline kogemus kultuuri valdkonnas. Magistriprogrammi võetakse maksimaalselt 24 üliõpilast.

Sisseastumistulemused kujunevad inglise keelse essee ja intervjuu põhjal. Kolme kõrgkooli esindajatest koosnev vastuvõtukomisjon hindab nii Eesti kui välistudengikandiaate samade kriteeriumide alusel.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

 • taotlusvorm (läbi SAISi);
 • eelmise haridustaseme lõpetamist tõendav dokument sh diplomi lisad;
 • 1 passipilt (3×4 cm);
 • ID-kaardi või passi koopia;
 • nime muutmist tõendava dokumendi koopia, kui taotleja on nime vahetanud;
 • CV inglise keeles;
 • essee inglise keeles (3-5 A4 lehekülge) teemal, mis on seotud kultuurikorraldusega. Essee tuleks kirjutada akadeemilises stiilis. Soovitav on kasutada akadeemilisi viiteid, nt akadeemilised ajakirjad, aga ka muud allikad. Essee peaks näitama nii taotleja motivatsiooni, huvi ja õppimise eesmärke kui ka näitama oskust akadeemilises kirjutamises. Komisjon hindab ka teema asjakohasust.Kõiki esseesid kontrollitakse plagiaadituvastusprogrammiga. Standarditele mittekohane viitamine, tsiteerimine või refereerimine toob kaasa kandidaadi vastuvõetavate nimekirjast välistamise.

Dokumendid tuleb esitada sisseastumiskomisjonile ning esitatud dokumente ei tagastata. Eesti kandidaadid saavad taotlused esitada läbi www.sais.ee keskkonna, väliskandidaadid www.dreamapply.com kaudu.

Sisseastumisel võivad kandidaadid esialgu saata koopiad oma dokumentidest elektrooniliselt vastuvott@eamt.ee. Juhul, kui kandidaadil puudub taotluse esitamise ajal eelnevat haridust tõendav dokument, võib selle esitada kuni 20. augustini.

Vastuvõtuintervjuud toimuvad kevadel 2025 (2024. aastal vastuvõttu ei ole!) eeldatavasti Zoomis, kus igale kandidaadile teatatakse intervjuu läbiviimise aeg täiendavalt. Intervjuu toimub inglise keeles.

Õppeteenustasu on 2800 € õppeaastas. Kultuurikorralduse programm pakub oma tudengitele ka õppimiseks stipendiume. Õppekaval on stipendiumide arv järgmine: 1 stipendiumi suurusega 100% aastasest õppeteenustasust; 4 stipendiumi suurusega 50% aastasest õppeteenustasust. Lisaks kaks sihtstipendiumi muusika- või teatrikorralduse suunal (vt allpool). Esimesel õppeaastal tehakse valik vastavalt vastuvõtu pingereale ja tulemustele. Teisel õppeaastal on stipendiumite määramine vastavalt õpitulemustele. Mõlemal juhul on eelduseks õppekava täies mahus täitmine, õppevõlgnevuste puhul stipendiume ei maksta.

Õppetoetuste ja stipendiumite kohta leiab rohkem infot siit: Õppetoetused ja stipendiumid


Sihtstipendium kahele muusika- või teatrikorralduse spetsiifikale keskenduvale Eesti kodanikust üliõpilasele

EMTA sihtstipendiumi saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 • EMTA & EBSi Kultuurikorralduse õppekavale vastuvõetud Eesti kodanik, kel on varasem haridus ja kogemus  muusika- ja/ või teatrivaldkonnast;
 • lisaks on motivatsioonikirjas väljendatud soov töötada Eesti muusika- ja teatrivaldkonnas juhina või korraldajana;
 • õpib täiskoormusega õppes ja täidab õppekava täies mahus; ei viibi akadeemilisel puhkusel;
 • sihtstipendiumi saaja esitab õppeaasta lõpuks õpingute käigus omandatud/arendatud muusika-või  teatrikorralduse teemadel avalikkusega jagamiseks mõeldud kajastuse (artikkel meedias või EMTA uudiskirjas, blogipostitus, konverentsiettekanne, taskuhäälingu episood, videoesinemine vms).

Esimesel õppeaastal määrab sisseastumiseksami komisjon sisseastumiseksami tulemuste põhjal tekkinud paremusjärjestuse alusel, arvestades motivatsiooni. Teise õppeaasta üliõpilastele määrab stipendiumid osakonna kolleegium esimese õppeaasta õpitulemuste ja motivatsiooni alusel.

Stipendiume ei maksta välja rahas, vaid vähendatakse stipendiumi võrra nende õppeteenustasu kohustust.