Sisseastumine

Edukal kandidaadil ei pea olema varasemat otsest kvalifikatsiooni kultuuri või kunsti valdkonnast, kuid peab olema vähemalt bakalaureusekraad (või rakenduskõrgkooli diplom), konkreetne huvi ja praktiline kogemus kultuuri valdkonnas. Magistriprogrammi võetakse maksimaalselt 24 üliõpilast.

Sisseastumistulemused kujunevad inglise keelse essee ja intervjuu põhjal. Kolme kõrgkooli esindajatest koosnev vastuvõtukomisjon hindab nii Eesti kui välistudengikandiaate samade kriteeriumide alusel.

 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • taotlusvorm (läbi SAISi);
  • eelmise haridustaseme lõpetamist tõendav dokument sh diplomi lisad;
  • 1 passipilt (3×4 cm);
  • ID-kaardi või passi koopia;
  • nime muutmist tõendava dokumendi koopia, kui taotleja on nime vahetanud;
  • CV inglise keeles;
  • essee inglise keeles (3-5 A4 lehekülge) teemal, mis on seotud kultuurikorraldusega. Essee tuleks kirjutada akadeemilises stiilis. Soovitav on kasutada akadeemilisi viiteid, nt akadeemilised ajakirjad, aga ka muud allikad. Essee peaks näitama nii taotleja motivatsiooni, huvi ja õppimise eesmärke kui ka näitama oskust akadeemilises kirjutamises. Komisjon hindab ka teema asjakohasust.Kõiki esseesid kontrollitakse plagiaadituvastusprogrammiga. Standarditele mittekohane viitamine, tsiteerimine või refereerimine toob kaasa kandidaadi vastuvõetavate nimekirjast välistamise.

Dokumendid tuleb esitada sisseastumiskomisjonile ning esitatud dokumente ei tagastata. Eesti kandidaadid saavad taotlused esitada läbi www.sais.ee keskkonna, väliskandidaadid www.dreamapply.com kaudu.

Sisseastumisel võivad kandidaadid esialgu saata koopiad oma dokumentidest elektrooniliselt vastuvott@eamt.ee. Juhul, kui kandidaadil puudub taotluse esitamise ajal eelnevat haridust tõendav dokument, võib selle esitada kuni 20. augustini.

Vastuvõtuintervjuud toimuvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias juuni lõpus, välisüliõpilaskandidaatidele võimaldame video-intervjuud läbi Skype’i. Igale kandidaadile teatatakse intervjuu läbiviimise aeg täiendavalt. Intervjuu toimub inglise keeles.

Õppeteenustasu: 2 800 € õppeaastas.

Õppetoetuste ja stipendiumite kohta leiab rohkem infot siit: Õppetoetused ja stipendiumid