Pakkumiskutsed

 • Pakkumuskutse orkestri leidmiseks 16. novembriks 2023

  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorikool otsib orkestrit doktorikontserdi läbiviimiseks
  16.11.2023.

  Kavas on:
  Carl Nielsen (1865–1931) – Süit keelpilliorkestrile op. 1 (1888)
  Kurt Atterberg (1887–1974) – Süit viiulile, vioolale ja keelpillidele op. 19 (1917)
  Kurt Atterberg – Sümfoonia keelpillidele op. 53 (1953)

  Doktorikontsert on osa loovuurimuslikust projektist, mille fookuses printsiipide kaalumine
  dirigendi tööprotsessis: millised on meetrumi, rütmi ja koosmängu omavahelised seosed ja
  dirigendi võimalused orkestrimuusikute meetrumitaju sünkroniseerida, tegemata seejuures
  kunstilisi mööndusi.
  Kontsert toimub 16. novembril 2023 kell 19 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis.

  Nõuded orkestrile:
  ● Võimalus osaleda proovides ja kontserdil vahemikus 14.11.–16.11.2023
  ● Koosseisus 11 viiuldajat, 4 vioolamängijat, 3 tšellisti ja 2 kontrabassisti
  ● Orkestril peab olema kõrge kunstiline tase ja laitmatu renomee
  ● Orkestrandid peavad valdama eesti keelt

  Kandideerimiseks:
  ● Avalduse tähtpäev on 25.10.2023, email: kristel.karu-kletter@eamt.ee
  ● Avaldus peab sisaldama:
  – orkestri koosseisu

  – orkestri varasemate kunstiliste ettevõtmiste lühikirjeldust

  -tasusoovi (neto). Palume täpsustada makseviisi.

  Valikuprotsess:
  ● Avaldused vaadatakse läbi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorikooli nõukogu
  poolt
  ● Valituks osutunud kandidaadiga võetakse ühendust nädala jooksul peale avalduse
  tähtaja lõppu emaili teel.