Pakkumiskutsed

Pakkumiskutse doktorandi loomingulise projekti läbiviimiseks


Pakkumiskutse objekt:

Loomingulisse projekti on oodatud kuus instrumentalisti (klarnet, viiul, tšello, kolm löökpilli).

Loominguline projekt toimub 8.03.2021 kell 19.00, ettevalmistused/proovid projekti läbiviimiseks toimuvad jaanuaris, veebruaris ja märtsis 2021.

Projekti lühikirjeldus:

Loomingulise projekti vorm on kammermuusika kontsert ja see toimub EMTA suures saalis. Kavas on esitada kammeransambli teoseid suuremale ansamblikoosseisule, millesse on kaasatud ka koreograaf ja balletitantsijad. Kava pikkus on 60 minutit.

Nõuded pakkujale:

 • Pakkujal peab olema omandatud või omandatav muusikaline kõrgharidus ja kõrgel tasemel pillimänguoskus. 
 • Erinevates kammeransamblites töötamise kogemus. 

Pakkumuse esitamine:

 • Pakkumused esitatakse aadressil liina.jaats@eamt.ee hiljemalt 20. jaanuaril kell 18:00. 
 • Pakkuja pakkumus peab sisaldama: 
  • pakkuja kontaktandmeid 
  • pakkuja lühitutvustust
  • maksumust (palume täpsustada, kas pakkuja esitab arve või sõlmitakse temaga käsundusleping)
  • reisi- või majutuskulude kompensatsiooni soovi
 • Pakkuja peab arvestama, et töö eest tasumine toimub üleandmise-vastuvõtmise aktide ja arvete alusel, ettemaksu võimalust ei ole.
 • Sisukirjeldusele tuleb lisada pakkuja CV koos sarnaste projektide teostamise kirjeldusega.

Pakkumuste hindamine:

 • Pakkumuste hindamisel arvestame teenuse maksumust ja sisu (pakkuja kompetentsi ja kogemusi)
 • Pakkumusi hindavad doktoriõppekeskuse juhataja poolt määratud 3 liikmeline komisjon. Pakkumuse hindamise tulemustest teavitatakse pakkujaid e-posti teel nädala jooksul otsuse tegemisest.

 

Täpsem info ja kontakt:

Liina Jääts (liina.jaats@eamt.ee tel. 6675 808)

Loomingulist projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi eelarvest (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ASTRA projekt EMTASTRA, 2014-2020.4.01.16-0043).