Jäta navigatsioon vahele
Jäta mobiili navigatsioon vahele
KONTAKTID KONTSERDID JA ETENDUSED

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2023/2024. õppeaasta algab 28. augustil.

Kell 10.00 toimub suures saalis õppeaasta avakoosolek akadeemia töötajatele.

Kell 12.00 algab suures saalis avaaktus uutele üliõpilastele, millele järgnevad erialarühmade koosolekud (täpsem info algusaja ja ruumi kohta tuleb erialade juhtidelt).

Lisaks ootame esmakursuslasi nõustamistele, mis toimuvad 22.–24. augustini.

Täiendav vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks toimub järgmiste erialade vabadele õppekohtadele:

Kooridirigeerimine (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
Pärimusmuuusika (bakalaureuseõpe)
Muusikauuringud ja -korraldus (bakalaureuseõpe)
Puhkpillid ja löökpillid (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
Klahvpillid (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
Varajane muusika (magistriõpe)
Kaasaegne improvisatsioon (magistriõpe)
Kultuurikorraldus (magistriõpe)

Avaldus koos vajalike dokumentidega tuleb saata hiljemalt 20. augustiks e-posti aadressile vastuvott@eamt.ee

Avalduse vorm asub siin.

Sisseastumiseksamid toimuvad 21.–25. augustini. Ajakava leiab siit.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia korraline vastuvõtt bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppesse lõppes 30. juunil. Avaldusi esitati kokku 343.

Bakalaureuseõppesse laekus 136 avaldust, millest 47 esitati ingliskeelsetele õppekavadele. Vastu võeti 92 üliõpilaskandidaati, neist eestikeelsetele õppekavadele 66 ja ingliskeelsetele õppekavale 26 üliõpilaskandidaati.

Magistriõppesse laekus 172 avaldust, neist ingliskeelsetele õppekavadele 109 avaldust. Vastu võeti 117 üliõpilaskandidaati, neist eestikeelsetele õppekavadele 70 ja ingliskeelsetele õppekavadele 47 üliõpilaskandidaati.

Doktoriõppesse laekus avaldusi 21, millest 12 esitasid välismaalased. Vastu võeti 3 nooremteadur-doktoranti.

Kokku esitati immatrikuleerimiseks 212 uut üliõpilaskandidaati.

Populaarsemad erialad olid bakalaureuseõppe eestikeelsetest õppekavadest helilooming ja muusikatehnoloogia, muusikapedagoogika, keelpillid, jazzmuusika ja laul, magistriõppes interpretatsioonipedagoogika, helilooming ja muusikatehnoloogia, laul ja jazzmuusika.

Populaarsemad erialad ingliskeelsetest õppekavadest olid bakalaureuseõppes helilooming ja muusikatehnoloogia, laul ja jazzmuusika ning magistriõppes kultuurikorraldus, klahvpillid ning helilooming ja muusikatehnoloogia.

Küllaltki suur oli ingliskeelsetele õppekavadele kandideerijate osakaal. Vastu võetud välisüliõpilaste päritolumaad on Hiina, Läti, Soome, Hispaania, Leedu, Portugal, Türgi, Ukraina, Lõuna-Korea, Itaalia, Suurbritannia, Armeenia, Gruusia, Serbia, Makedoonia, Saksamaa, Poola, Horvaatia, Kreeka, Poola, Küpros, Tšiili, Kasahstan, Pakistan, Nigeeria.

Täiendav vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks toimub  järgmiste erialade vabadele õppekohtadele:

Kooridirigeerimine (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
Pärimusmuuusika (bakalaureuseõpe)
Muusikauuringud ja -korraldus (bakalaureuseõpe)
Puhkpillid ja löökpillid (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
Klahvpillid (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
Varajane muusika (magistriõpe)
Kaasaegne improvisatsioon (magistriõpe)
Kultuurikorraldus (magistriõpe)

Avaldus koos vajalike dokumentidega tuleb saata hiljemalt 20. augustiks e-posti aadressile vastuvott@eamt.ee

Avalduse vorm asub siin.

Sisseastumiseksamid toimuvad 21.–25. augustini.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pakub alates sügisest võimalust õppida kooridirigeerimist ja puhkpilliorkestri dirigeerimist aastase eriprogrammi alusel ehk omandada neil aladel mikrokraad. Samuti avanevad mikrokraadid muusikaproduktsiooni ja laulukirjutamise ning muusikapedagoogika erialadel, mille kohta leiab rohkem infot siit.

Õppimine on tasuline ja mikrokraadi omandanu saab akadeemialt ka vastava tunnistuse. Soovi korral on võimalik mikrokraadi ainepunkte kasutada hilisemas kraadiõppes.

KOORIDIRIGEERIMINE

Mikrokraadiprogramm koosneb kooridirigeerimise eriala õppekava ainetest, mis keskenduvad dirigendi põhioskuste arendamisele. Programm on mõeldud muusikutele, kes soovivad alustada kooridirigeerimise eriala omandamist või dirigentidele, kes soovivad värskendada varasemalt omandatud erialaseid teadmisi; täiendada ning süvendada teadmisi kooridirigeerimise eriala põhiainetes.

Õppekeel on eesti keel.

Kandideerimise tähtaeg on 20. august 2023. Rohkem infot siit.

PUHKPILLIORKESTRI DIRIGEERIMINE

Programm on mõeldud juba tegutsevatele dirigentidele, kes soovivad:

– värskendada kaua aega tagasi omandatud erialaseid teadmisi;
– arendada dirigeerimistehnilisi oskusi;
– tõsta enda juhendatavate kollektiivide taset;
– saada põhjalikke teadmisi orkestratsioonist;
– tunda sügavuti puhkpillimuusika literatuuri;
– tunda varasemast paremini puhk- ja löökpillide spetsiifikat;
– suurendada läbilöögivõimet erialasel tööturul;
– laiendada erialast suhtevõrgustikku;
– olla laiemalt kursis Eesti muusikaeluga.

Õppekeel on eesti keel.

Kandideerimise tähtaeg on 26. august 2023. Rohkem infot siit.

Täiendav info EMTA täienduskoolituskeskusest e-posti aadressil tkk@eamt.ee ja telefonil 6675 757.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pakub alates sügisest võimalust õppida muusikaproduktsiooni ja laulukirjutamist ning muusikapedagoogikat aastase eriprogrammi alusel ehk omandada neil aladel mikrokraad.

Õppimine on tasuline ja mikrokraadi omandanu saab akadeemialt ka vastava tunnistuse. Soovi korral on võimalik mikrokraadi ainepunkte kasutada hilisemas kraadiõppes.

MUUSIKAPRODUKTSIOON JA LAULUKIRJUTAMINE

Olenemata sellest, kas oled pürgiv laulukirjutaja, kes soovib arendada oma oskuseid, või muusikaprodutsent, kelle eesmärgiks on laiendada erialast ampluaad – mikrokraadiprogrammi läbimine annab vajalikud teadmised ja oskused edukaks toimetulekuks tänapäevases konkureerivas muusikatööstuses. Programm on osa EMTA heliloomingu ja muusikatehnoloogia õppekavast.

Praktilise õppe ning põhjalike kontseptsioonide ja teooriate kombinatsiooni kaudu omandatakse vajalikud teadmised ja oskused professionaalsel tasemel helisalvestuste ning mikside produtseerimiseks. Muusikaproduktsiooni käsitletakse antud programmis kunstilisest vaatenurgast. Produtsent on kui loomejuht – helidisainer, kes kujundab enda Isikupärase kõlakarakteri ja artistliku stiili, st enda helilise sõrmejälje (ingl sonic fingerprint).

Mikrokraadiprogramm annab osalejale ideaalse võimaluse arendada loovust, omandada teadmisi ja tehnilisi oskusi oma kunstiliste ideede realiseerimiseks.

Õppekeel on inglise keel ja avatud on 8 õppekohta.

Kandideerimise tähtaeg on 30. juuni 2023. Rohkem infot siit.

MUUSIKAPEDAGOOGIKA

Mikrokraadiprogramm koosneb muusikapedagoogika eriala õppekava ainetest, mis keskenduvad muusika õpetamisele lasteaias ning I–II kooliastmes.

Programm on suunatud muusikutele, kes soovivad alustada muusikaõpetaja eriala omandamist või muusikaõpetajatele, kes soovivad värskendada varasemalt omandatud erialaseid teadmisi või täiendada ning süvendada teadmisi muusikapedagoogika eriala põhiainetes.

Õppekeel on eesti keel.

Kandideerimise tähtaeg on 20. august 2023. Rohkem infot siit.

Täiendav info EMTA täienduskoolituskeskusest e-posti aadressil tkk@eamt.ee ja telefonil 6675 757.

Sel kevadel on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Estonian Business Schooli kultuurikorralduse ühisõppekava lõpetamas 13 magistranti. Need on esimesed tudengid, kes on kultuurikorralduslikele probleemidele lähenenud disainmõtlemist rakendades ja probleemipõhisele õppele toetuva õppekava abil. Enamus tänavustest lõpetajatest on endale südamelähedase probleemistikuga tegelenud kahe õppeaasta vältel – mentorite ja paljude õppeainete toel loonud sellele nii praktilisi tulevikulahendusi kui ka akadeemilist mõtestamist.

Ingliskeelsete magistritööde teemade kaleidoskoop peegeldab hästi, milliste ühiskonna valupunktidega kultuurikorraldus otseselt või kaudselt tegeleb. Ühe olulise ühisnimetajana on märgata võrdse kohtlemise, õigluse ja kaasamise küsimusi. Selles vallas on näiteks Eleri Helimetsa uurimistöö „Ligipääsetavus kultuuriüritustele Eestis nägemis- ja kuulmispuudega inimeste kogemuste läbi“; Jhonatan Calderoni põhjalik analüüs „Mitmekesisus ja kaasatuse strateegiad tipptasemel Itaalia sisekujundustööstuses“ ning Tatjana Korenika töö „Sooline võrdõiguslikkkus Balti alternatiivmuusika skeenede naisprofessionaalide hulgas.“ Seoses eestikeelsele õppele üleminekuga kerkivad olulised teemad ka huvihariduses ning Gerli Aet Arrase magistritöö keskendubki kultuurilise kaasamise mõjule etnilise segregatsiooni vähendamisel Eestis muusikahariduse kontekstis. Õiglasem lähenemine rahvusvahelises kultuurikorralduses on Tural Abdulla Eurovisiooni hääletust käsitleva töö teema. Leila Sahli uurib mäluga kogukonnapõhiseid osaluskultuuriprojekte ning pakub raamistkikku kollektiivse mälu, võrdse osalemise ja kaasava otsustusprotsessiga tegelemiseks. Ka publikutöös on päevakorral kaasamine ja tähenduste koosloome ning Nataliia Nikolaenko uurib kuidas saavad kunstimuuseumid publiku mõistmist kaasaegsetest kunstiteostest hõlbustada.

Kultuurivaldkonna ja kultuurikorralduse jätkusuutlikkuse, vastupidavuse ning tulevikutehnoloogiate rakendamise teema on põletav nii erialakonverentsidel kui ka meie üliõpilaste uurimustes. Näiteks Kaie Tanneri töö „Kriisi mõju kultuurikorraldajate ja -tarbijate käitumisele“ pakub selgitusi ja ka praktilisi ideid meid järjest sagedamini tabavate kriisidega toimetulekuks. Elinor Onga uurib linnakeskkonnas asuvate live-muusika ökosüsteemide jätkusuutlikkust. Digitehnoloogiate kasutamisega seotud küsimusi, täpsemalt mängulist lähenemist ja videomänge muuseumides uurib Asta Nykoniuk ja veebi-esitlusürituste kasutamist etenduskunstide edendamiseks lahkab Anni Leino.

Tänavu lõpetavate kultuurikorraldajate magistritööd avalikustatakse pärast avalikke kaitsmisi (9.–10.juunil auditooriumis A-207 algusega kell 10.00 ja 9.00) EMTA digihoidlas ning nendega võib peagi tutvuda ESTER kataloogi vahendusel. Kui on soov tulla kaitsmisi kuulama, palume end registreerida hiljemalt 7. juunil aadressil culturalmanagement@eamt.ee.

Kultuurikorralduse erialale toimub vastuvõtt igal paaritul aastal ja sel aastal oodatakse uute õppijate sisseastumisavaldusi.

Mitmetele Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia erialadele on vastuvõtt selleks aastaks lõppenud, kuid veel on aega kandideerida järgmistele õppekavadele:

 • Muusika interpretatsioon (bakalaureuse- ja magistriõpe)
 • Helilooming ja muusikatehnoloogia (bakalaureuse- ja magistriõpe)
 • Jazzmuusika (bakalaureuse- ja magistriõpe)
 • Pärimusmuusika (bakalaureuseõpe)
 • Kaasaegne improvisatsioon (magistriõpe)
 • Muusikauuringud ja -korraldus (bakalaureuseõpe)
 • Muusikateadus (magistriõpe)
 • Muusikapedagoogika (bakalaureuseõpe)
 • Muusikaõpetaja (magistriõpe)
 • Interpretatsioonipedagoogika (bakalaureuse- ja magistriõpe)
 • Kultuurikorraldus (magistriõpe, õppekeel inglise keel)

Eestikeelsetele õppekavadele (bakalaureuse- ja magistriõpe) on vastuvõtt SAIS-is avatud kuni 26. juunini kell 17.00. 

Eesti kodanikest kandidaadid saavad kultuurikorralduse erialale (ingliskeelne magistriõpe) sisseastumisdokumente esitada kuni 26. juunini kell 17.00.

Muusikaõpetaja erialale (Tallinna Ülikooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ühisõppekava) ootame avaldusi kuni 29. juunini.

Enamik EMTA erialadest eeldab kandideerijatelt tõsist muusikalist ettevalmistust, kuid valikus on ka laiemapõhjalise vastuvõtuga alasid, kus nõuded ei ole nii erialaspetsiifilised – piisab muusikalise kirjaoskuse aluste tundmisest ja huvist siduda oma elu muusikaga.

Vastuvõtuinfo leiab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kodulehelt siit

Lisainfo:
vastuvott@eamt.ee
tel 6675 709

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kultuurikorralduse magistriprogrammi infotund toimub veebis 1. juunil kell 15.00.

Otseülekannet saab jälgida EMTA Youtube’i kanalil ja Facebooki ürituse lehel.

Eriala infotunnis peatume põgusalt sellel, milliseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid vajab professionaalne kultuurikorraldaja täna ja homme. Kultuurikorralduse eriala õppejuht Kaari Kiitsak-Prikk arutleb, millele eriala praktik võiks keskenduda, mida õppida ning milliseid küsimusi süvitsi uurida, sest just need teemad on ka meie õppekava kujundamise aluseks.

Otse-eetris tutvustame kultuurikorralduse õppekava sisu, mooduleid ja õppekorraldust. Oma kogemust jagavad ka praegused tudengid ning selgitame vastuvõtutingimusi ja -protsessi.

Küsimused on oodatud juba enne infotundi Facebooki ja Instagrami sõnumite vahendusel ning ka meili teel aadressile culturalmanagement@eamt.ee. Samuti vastame küsimustele, mis tulevad otse-eetri ajal vestlusaknasse.

Rohkem infot eriala kohta: https://eamt.ee/erialad/muusikateadus/kultuurikorraldus/

Balti Juhtimisarengu Assotsiatsioon (BMDA) kuulutas 27. aprillil Riias toimunud aastakonverentsil välja oma aastaauhinnad innovatsiooni ja arenduse ning juhtimise alal. Rahvusvaheline ja hiljuti põhjaliku uuenduskuuri läbinud kultuurikorralduse magistriõppe ühisõppekava pälvis auhinna ettevõtlusõppe ulatuse laiendamise eest.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Estonian Business Schooli ühisõppekava on ainulaadne kombinatsioon ettevõtlikkus- ja juhtimisõppest, mis on põimitud kultuurikonteksti ning loomingulisusega.

2002. aastal asutatud magistriõppekava pakub kvaliteetset akadeemilist haridust, mis põhineb praktilisel ülesandepõhisel (i.k. challenge based) õppel. Õppekava toimib topeltteemanti loogika põhimõttel, milles kunsti- ja juhtimisaspektid on integreeritud intensiiv- ja veebiõppe nädalatesse. Õppeprogramm on loodud selleks, et toetada kultuuri- ja loomemajanduse tulevikuvajaduste jaoks kompetentsete juhtide arengut. Programm pakub individuaalset mentorlust, rahvusvahelise ulatusega teadmisi ning mitmekülgseid teaduslikke ja praktlisi pädevusi. Üliõpilased osalevad õppetöös nii EMTA kui EBSi ruumides ning omandavad uusi teadmisi nii Eesti kui ka välismaiste õppejõudude ja ekspertide käe all. Muusika- ja ettevõtlustudengite omavaheliste suhete pinnal pakuvad õpingud ainulaadset, viljakat ja inspireerivat keskkonda tulevastele kultuurivaldkonna juhtidele, otsustajatele, administraatoritele ja teadlastele.

BMDA Baltic Management Development Association asutati 2002. aastal, et innustada juhtimisarengu kvaliteeti Balti regioonis ja kaugemalgi – edendades teadusuuringuid, pakkudes haridusteenuseid ja võrgustikke arendusasutustele ja äriettevõtetele. BMDAs on hetkel 70 liiget 27 riigist. Estonian Business School on üks BMDA tegevliikmetest ning ühingu juhatuse liikmete hulka kuulub ka EBSi bakalaureuseõppe juht Anto Liivat.

Värskelt auhinnatud kultuurikorralduse programmi uute õppurite vastuvõtt toimub iga kahe aasta tagant – rahvusvaheliste kandidaatide vastuvõtuperiood lõpeb sel aastal 15. mail ja kohalikel kandidaatidel 26. juunil. Programmiga on oodatud liituma kultuurkorralduse praktikud või entusiastid, kes on valmis panustama oma professionaalsesse arengusse ning täiendama oma oskusi ja võrgustikku, omandades samal ajal mõlemas ülikoolis magistrikraadi.

Rohkem infot: https://eamt.ee/erialad/muusikateadus/kultuurikorraldus/

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsub muusikapedagoogika eriala infotunnile 12. mail kell 16.00. Infotund toimub otseülekandena EMTA Facebookis ja YouTube’i kanalis. Hiljem on võimalik vaadata salvestust.

Infotunnis räägime, mida kujutab endast bakalaureuse õppekava muusikapedagoogika erialal:

– mida sel erialal õpetatakse?
– keda õppima oodatakse?
– millised on sisseastumisnõuded?
– millega tegelevad meie lõpetajad pärast õpingute lõppu?

Eriala tutvustavad õppekava juht ja üliõpilased, kes annavad mitmekülgse ülevaate ja vastavad ka küsimustele.

Facebooki sündmus asub siin.

Lisainfo õpingute kohta: MUUSIKAPEDAGOOGIKA