KONTAKTID

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia korraline vastuvõtt bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppesse lõppes 4. juulil. Sel aastal esitati sisseastumisavaldusi kokku 825, immatrikuleerimiseks esitati 261 üliõpilaskandidaati.

Bakalaureuseõppesse laekus kokku 572 avaldust, millest 73 esitati ingliskeelsetele õppekavadele. Vastu võeti 130 üliõpilaskandidaati, neist eestikeelsetele õppekavadele 103 ja ingliskeelsetele õppekavale 27 üliõpilaskandidaati.

Magistriõppesse laekus kokku 231 avaldust, neist ingliskeelsetele õppekavadele 120 avaldust. Vastu võeti 126 üliõpilaskandidaati, neist eestikeelsetele õppekavadele 66 ja ingliskeelsetele õppekavadele 60 üliõpilaskandidaati.

Doktoriõppesse laekus avaldusi 22, millest 16 esitasid välismaalased. Vastu võeti 5 doktoranti.

„Bakalaureuseõppe eestikeelsetest õppekavadest oli populaarseim lavakunsti näitleja õppesuund, kuhu esitati kokku 324 avaldust. Samuti olid populaarsed lavastaja õppesuund, muusikapedagoogika ning keelpilli erialad. Magistriõppes esitati kõige rohkem sisseastumisavaldusi teatrikunsti ja teatripedagoogika, interpretatsioonipedagoogika ning keelpillide erialadele,“ sõnab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas ning lisab: „Erialati oli konkurss küll erinev, kuid kokkuvõttes võib vastuvõttu lugeda kordaläinuks.“

Ingliskeelsetest õppekavadest olid bakalaureuseõppes populaarsemad helilooming ja muusikatehnoloogia, keelpillid ja puhkpillid ning magistriõppes kaasaegsete etenduskunstide (CPPM), nüüdismuusika interpretatsiooni ja loome(CoPeCo) ning laulu eriala.

Vastu võetud välisüliõpilaste päritolumaad on Ukraina, Soome, Taani, Norra, Läti, Leedu, Hiina, Lõuna-Korea, Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa, Belgia, Poola, Saksamaa, Türgi, USA, Suurbritannia, Mehhiko, Iraan, Kreeka, Austraalia.

Üliõpilaskandidaatidel on aega õppimaasumisest teatada 7. juulini.

Täiendav vastuvõtt toimub bakalaureuseõppe muusikapedagoogika erialale ja bakalaureuse- ja magistriõppe puhkpilli ja löökpilli erialadele. Avalduste esitamise tähtaeg SAIS-is on 21. august. Sisseastumiseksamid toimuvad 24. augustil.

Rohkem infot: Sisseastumise ajakava ja üldinfo

2021. aastal esitati bakalaureuseõppesse 154 avaldust, vastu võeti 100 üliõpilaskandidaati. Magistriõppesse laekus 193 avaldust, vastu võeti 126 üliõpilaskandidaati. Doktoriõppesse esitati 25 avaldust, vastu võeti 6 doktoranti.

Mitmetele Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia erialadele on vastuvõtt selleks aastaks lõppenud, kuid veel on aega kandideerida järgmistele õppekavadele:

  • Muusika interpretatsioon (bakalaureuse- ja magistriõpe)
  • Helilooming ja muusikatehnoloogia (bakalaureuse- ja magistriõpe)
  • Jazzmuusika (bakalaureuse- ja magistriõpe)
  • Pärimusmuusika (bakalaureuseõpe)
  • Kaasaegne improvisatsioon (magistriõpe)
  • Muusikauuringud ja -korraldus (bakalaureuseõpe)
  • Muusikateadus (magistriõpe)
  • Muusikapedagoogika (bakalaureuseõpe)
  • Muusikaõpetaja (magistriõpe)
  • Interpretatsioonipedagoogika (bakalaureuse- ja magistriõpe)

Eestikeelsetele õppekavadele (bakalaureuse- ja magistriõpe) on vastuvõtt avatud kuni 27. juunini kell 17.00.

Muusikaõpetaja erialale (Tallinna Ülikooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ühisõppekava) saab avaldusi esitada kuni 30. juunini.

Enamik EMTA erialadest eeldab kandideerijatelt tõsist muusikalist ettevalmistust, kuid valikus on ka laiemapõhjalise vastuvõtuga alasid, kus nõuded ei ole nii erialaspetsiifilised – piisab muusikalise kirjaoskuse aluste tundmisest ja huvist siduda oma elu muusikaga.

Vastuvõtuinfo leiab EMTA kodulehelt siit

Lisainfo:
vastuvott@eamt.ee
tel 6675 709

Ettevalmistuskursus audiovisuaalse ja elektroakustilise loomingu sisseastujatele toimub 14., 28. mail ja 4. juunil kell 12.00–14.30 ning 18. juunil kell 12.00–16.30. Kursuste maht on 14 tundi ja see on tasuta. 

Kursuse viib läbi EMTA audiovisuaalse loomingu eriala lektor ja õppejuht Einike Leppik.

Registreerumine kuni 10. maini e-posti teel aadressil tkk@eamt.ee.

Kursus on mõeldud neile, kel huvi kaasaegse muusika, audiovisuaalsuse ja muusikatehnoloogia vastu ning kel mõtteis asuda õppima EMTA elektroakustilise loomingu või audiovisuaalse loomingu erialadele.

Kursuse raames tutvustatakse EMTAs õpetatavate elektroakustilise ja audiovisuaalse loomingu erialade põhialuseid.

Nelja kohtumise jooksul tutvutakse põgusalt arenguga 20. ja 21. sajandi muusikas ja kunstis. Fookuses on elektrooniline ja elektroakustiline muusika ning heli- ja videotehnoloogia arenguga seotud multimeedia. Kuulatakse-vaadatakse erinevaid töid ning analüüsitakse nende rolli ja toimemehhanisme, loomisel kasutatud kompositsioonivõtteid ja -tehnikaid.

Soovi korral vaadatakse ja kuulatakse ka kursusel osalejate loomingulisi töid ning tehakse loomingulisi harjutusi.

Rohkem infot: einike.leppik@eamt.ee

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsub muusikapedagoogika eriala infotunnile 28. aprillil kell 16.00. Infotund toimub otseülekandena EMTA Facebookis  ja YouTube’i kanalis.

Infotunnis anname muuhulgas vastused järgmistele küsimustele:
– mida täpsemalt kujutab endast bakalaureuse õppekava muusikapedagoogika erialal?
– mida sel erialal õpetatakse ning keda õppima oodatakse?
– millised on sisseastumisnõuded?
– millega tegelevad meie lõpetajad pärast õpingute lõppu?

Eriala tutvustavad õppekava juht, õppejõud ja üliõpilased, kes annavad mitmekülgse ülevaate ja vastavad ka küsimustele.

Lisainfo õpingute kohta: MUUSIKAPEDAGOOGIKA

Sündmus Facebookis

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktoriõppes on kaks suunda: muusikateaduslik ja loovuurimuslik (muusika ja teatrikunst).

Sel aastal doktoriõppesse sisseastujatele pakub EMTA järgmisi konsultatsiooniaegu (Zoomis):

11. aprill
kell 10.00 eesti keeles
kell 12.00 inglise keeles

Konsultatsioone viib läbi professor Kristel Pappel. Osalejatel palume registreeruda hiljemalt 10. aprillil telefonil 6675 709 või e-posti aadressil: margit.vosa@eamt.ee

Teatrikunsti loomingulisest doktoriõppest huvitatud loomeinimestel palume konsultatsioonideks ja loomingulise projekti aruteluks endast märku anda EMTA lavakunsti osakonna doktoriõppe koordinaatorile Madli Pestile hiljemalt 25. aprilliks aadressil madli.pesti@eamt.ee.
Lisainfo: https://eamt.ee/vastuvott-teatrikunsti-doktorioppesse/

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsub MUUSIKAUURINGUTE JA -KORRALDUSE eriala infotunnile 16. märtsil 2022 kell 16.00  (otseülekanne).

Infotunnis räägime, mida kujutab endast bakalaureuse eriala muusikauuringud ja -korraldus. Mida sel erialal õpetatakse ning keda õppima oodatakse? Millised on sisseastumisnõuded? Millega tegelevad meie lõpetajad pärast õpingute lõppu?

Professor Toomas Siitan, teadur Brigitta Davidjants ja kultuurikorralduse vanemlektor Marko Lõhmus annavad mitmekülgse ülevaate ja vastavad küsimustele.

Infotund toimub otseülekandena EMTA Facebook Lives ja EMTA YouTube kanalis.

Loe eriala kohta lähemalt: muusikauuringud ja -korraldus

26. märtsist kuni 4. juunini 2022 toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias tasuta ettevalmistuskursus muusikateoorias 2022. aasta sisseastujatele. Lektorid on René Eespere (solfedžo) ja Toomas Trass (harmoonia). Kursuse maht on 16 tundi (8 tundi solfedžot ja 8 tundi harmooniat).

Registreerimine on avatud 21. märtsini 2022 aadressil tkk@eamt.ee (kirjas palume märkida: telefoninumber, millises tasemegrupis soovite osaleda ning millisele erialale soovite sisse astuda).

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse sisseastumisel on eksamid solfedžos ja harmoonias asendatud ühtse muusikateooria katsega, mis hõlmab nii muusikalise kuulmise ja muusikateooria testi kui ka solfedžeerimist ja harmooniajärgnevuste mängimist klaveril. Katse viiakse läbi kahes tasemes (kõrgem ja madalam tase).

Kõrgemat taset eeldatakse järgmistel erialadel: klaver, klavessiin, orel, keelpillid, puhkpillid, löökpillid, akordion, kannel, kooridirigeerimine, helilooming, instrumentaalpedagoogika.

Juhul kui üliõpilaskandidaat, kellelt eeldatakse kõrgema taseme katse sooritamist, otsustab valida madalama taseme katse ja sooritab selle positiivselt, jääb tema tulemuseks madalaim positiivne hinne ja sissesaamise korral on ta kohustatud õppima täiendavalt muusikateoreetilisi aineid.

Madalam tase valitakse reeglina järgmistel erialadel: laul, muusikapedagoogika, elektroakustiline looming, helirežii.

Muusikateaduse erialal valivad keskastme muusikakooli muusikateoreetiliste ainete tsükli läbinud üliõpilaskandidaadid kõrgema taseme katse, teised madalama taseme katse.

AJAKAVA

Laupäev, 26. märts 2022   

11.00–12.30 kõrgem tase: solfedžo, ruum B-215; madalam tase: harmoonia, ruum B-217
12.45–14.15 madalam tase: solfedžo, ruum B-215; kõrgem tase: harmoonia, ruum B-217

Laupäev, 23. aprill 2022

11.00–12.30 kõrgem tase: solfedžo, ruum B-215; madalam tase: harmoonia, ruum B-217
12.45–14.15 madalam tase: solfedžo, ruum B-215; kõrgem tase: harmoonia, ruum B-217

Laupäev, 21. mai 2022

11.00–12.30 kõrgem tase: solfedžo, ruum B-215; madalam tase: harmoonia, ruum B-217
12.45–14.15 madalam tase: solfedžo, ruum B-215; kõrgem tase: harmoonia, ruum B-217

Laupäev, 4. juuni 2022

11.00–12.30 kõrgem tase: solfedžo, ruum B-215; madalam tase: harmoonia, ruum B-217
12.45–14.15 madalam tase: solfedžo, ruum B-215; kõrgem tase: harmoonia, ruum B-217

Ettevalmistuskursuse läbimine loob eeldused muusikateooria katse edukaks sooritamiseks.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) on vapustatud sündmustest, mis praegu Ukrainas seoses Venemaa agressiooniga aset leiavad. Sellega seonduvalt oleme pakkunud tuge ja psühholoogilist nõustamist akadeemias õppivatele Ukraina tudengitele.

Oleme valmis pakkuma õpingute jätkamise võimalusi ukrainlastele, kes on põgenikena Eestisse jõudnud ning kelle jaoks on kodumaal õpingute jätkamine muutunud võimatuks. Esialgne võimekus oleks pakkuda õppimisvõimalusi inglisekeelsetel õppekavadel või eesti keele süvaõppe korral eestikeelsetel õppekavadel.

EMTA teeb endast kõik, et anda võimaluste piires panus Ukrainast pärit tudengite abistamisse, lähtudes seejuures Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seisukohtadest Ukraina põgenike vastuvõtmise, neile sotsiaalsete tagatiste ja õppimisvõimaluse pakkumise osas. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia teeb selles osas koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumi ning teiste ülikoolidega.

Õppimine Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias: meil on valmidus vaadata läbi Ukrainas õpinguid alustanud Ukraina kodanikest üliõpilaste varasemad õpingud ning hinnata nende vastavust meie õppekavadele, et nad saaksid jätkata siin oma õpingutega. Immatrikuleerimine toimuks erandkorras VÕTA alusel.

Inglisekeelsete õppekavadega, millel on võimalik õppida, palume tutvuda siin: Departments and majors

Mida on õppima asumiseks vaja: kaasa tuleks võtta kõik dokumendid seniste õpingute kohta, võimalusel ka väljavõte praegustest õpingutest.

Rohkem infot siit.

Stipendiumi taotlemise võimalused

Kontakt Ukraina kodanikele:
Tiina Uibo
Välisüliõpilaste nõustaja
tiina.uibo@eamt.ee
+372 6675 722

Psühholoogilist abi pakub EMTA psühholoog Elina Kivinukk: elina.kivinukk@eamt.ee

Täiendav info julgeolekuolukorra ja Ukraina abistamise võimaluste kohta: kriis.ee

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kaasaegsete etenduskunstide õppekavale (CPPM) saab sisseastumisavaldusi esitada 1. märtsini (k.a).

Juba praegu saame rõõmuga öelda, et tulevane grupp koosneb inimestest, kellel on väga erinev kultuuriline ja professionaalne taust. Sisseastumisavaldusi on laekunud 18 erinevast riigist!

Infot õppekava ja sisseastumistingimuste kohta leiab: www.mastersincppm.com

Seoses reisimisega seotud keerukusega oleme muutnud sisseastumiskatsete ajagraafikut:
07.–09.03 TALLINN
10.–12.03 TALLINN
14.–16.03 BERLIIN
23.–25.03 LONDON

Online-vormis sisseastumiskatsed toimuvad järgmistel kuupäevadel:
18.–20.03
26.–28.03
01.–03.04

NB! Katsed Milanos, Melbourne’is ja Seoulis on selleks aastaks lõppenud.

Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust e-kirja teel: info_cppm@eamt.ee

Tere tulemast Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse!

Vastuvõtt nüüdismuusika ja loome magistriõppekavale (Contemporary Performance & Composition, CoPeCo) kestab 31. jaanuarini 2022.

CoPeCo hõlmab nelja muusikakõrgkooli: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Stockholmi Kuninglik Muusikakõrgkool (Rootsi), Lyoni konservatoorium (Prantsusmaa), Hamburgi Muusika- ja Teatrikõrgkool (Saksamaa). Muusikamagistritest on see ainus rahvusvaheline õpe Eestis. Juba vormiliselt on tegemist eristuva programmiga – iga semester toimub erinevas ülikoolis.

CoPeCo on suunatud nii heliloojatele kui nüüdismuusika esitajatele, elektronmuusikutele, helikunstnikele, aga ka neile, kes ei oska ennast sellel skaalal nii täpselt defineerida. Üheks programmi eeliseks ongi see, et püüame ennast paindlikult vormida konkreetsete üliõpilaste vajaduste ja soovide järgi. Suurt tähelepanu pöörame improvisatsioonile, muusikatehnoloogiale, anname algteadmisi kultuurikorralduses, samuti muusikaanalüüsi osas. Erinevad workshop’id toimuvad koostöös teatri-, tantsu- või filmiala professionaalidega.

Õppekava kaasjuht on nüüdismuusika vanemlektor Taavi Kerikmäe.

Rohkem infot: copeco.net