KONTAKTID
Foto muusika- ja teatridoktorantide konverentsilt

Muusika- ja teatriakadeemias on doktoriõppes avatud kaks õppekava: muusika ja teatrikunst (loominguline suund); muusikateadus (teaduslik suund). Nominaalne õppeaeg doktoriõppes on 4 aastat. Täiskoormusega doktoriõpe on tasuta. Vt täpsemalt: https://eamt.ee/erialad/doktorioppe-keskus/sisseastumine/

Konsultatsioonid 2021. aastal doktoriõppesse  sisseastujatele toimuvad Zoomis järgmiselt:

15. aprillil kell 16.15 eesti keeles
kell 17.00 inglise keeles

19. aprillil kell 10.30 eesti keeles
kell 11.15 inglise keeles

Konsultatsioone viib läbi professor Kristel Pappel. Osalejatel palume registreeruda 14. aprillini telefonil 6675 709 või e-aadressil: margit.vosa@eamt.ee

Vt ka: “Miks õppida muusikateadust või muusikakorraldust”

Teatrikunsti loomingulisest doktoriõppest huvitatud loomeinimestel palume konsultatsioonideks ja loomingulise projekti aruteluks endast märku anda EMTA lavakunsti osakonna doktoriõppe koordinaatorile Madli Pestile hiljemalt 3. maiks 2021 aadressil madli.pesti@eamt.ee. Vt ka: http://lavakas.ee/uudised/algab-vastuvott-doktorioppesse/

EMTA – AKADEEMIA NAGU TAMMETÕRU*

Kui tunned, et muusika või teater on Sinu teemad – siis muusika- ja teatriakadeemia on Sinu ülikool!

* EMTA rektor Ivari Ilja on öelnud, et muusika- ja teatriakadeemia on just kui pisike mudel millestki hulga suuremast – nagu tammetõrus on peidus terve tamm, on akadeemias olemas kõik, millest lõpuks koosneb ka meie muusika- ja teatrimaastik.

Eesti muusika- ja teatriakadeemia (EMTA) on küll väike ülikool, aga tegelikult mahub sellesse kaks tervet maailma – muusikamaailm ja teatrimaailm –, mõlemad üsna salapärased, väga mängulised ja loomingulised. Akadeemias on võimalik neid maailmu sügavuti tundma õppida, et leida neis päris oma rada, mida mööda tulevikus sammuda ja professionaalselt areneda. EMTA annab rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise hariduse.

EMTA-s on võimalik õppida ka erialadel, mis ei eelda põhjalikku muusikalist ettevalmistust. Nende erialade – muusikapedagoogika, muusikatehnoloogia, pärimusmuusika, muusikateaduse, kultuurikorralduse – puhul piisab väiksemast kogemusest, kui on olemas meeletu huvi muusika või kultuuri vastu laiemalt. 

Väikese ülikooli suur eelis on, et suudame iga oma üliõpilasega individuaalselt õiget rada koos otsida ja leida ning igati toeks olla. Meil saab bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel õppida kõiki tähtsamaid muusika ja teatrikunstiga seotud erialasid – orelist ja klavessiinist džässi ja pärimusmuusikani; näitlejatest, lavastajatest dramaturgideni; muusikateadlastest ja -õpetajatest kultuurikorraldajateni.

  • EMTA tähendab sada ja ühte aastat muusika- ja teatrihariduse alaseid kogemusi, mis loob tugeva klassikalise aluspinna, et tegutseda moodsa ülikoolina tänapäeval.
  • EMTA-s õpetavad väljapaistvad loovisikud, teadlased ja oma ala spetsialistid, kes tagavad, et õppimine oleks põnev ja atraktiivne. Tihe kontakt õppejõududega loob ühelt poolt väga intensiivse, kuid teisalt hästi mõnusa ja individuaalse ning koostööl püsiva õppe.
  • EMTA pakub rahvusvahelist õpikogemust. Oleme avatud maailma ja rahvusvahelise kultuurikeskkonna osa – see annab head võimalused rahvusvaheliseks konkurentsivõimeks ja tasemeks. Oleme uhked, et kõrvuti Müncheni, Hamburgi ja Kölni muusikakõrgkoolidega, Liszti-nimelise akadeemiaga Budapestis, Chopini-nimelise muusikaülikooliga Varssavis, Peterburi konservatooriumi ning teiste tipptasemel muusikakõrgkoolidega asume mainekas rahvusvahelises kõrgharidusasutusi järjestavas edetabelis QS World University Rankings esituskunstide pingereas tugeval 51.–100ndal positsioonil.
  • EMTA-s on kaks õppehoonet – üks väga moodne ja teine, mis on pärit 17. sajandist. Kaasaegse õppehoone juurde kuulub maailmatasemel akustika ja väga heade tehniliste võimalustega suur saal, black box, kammersaal. Lavakunsti osakonna maja asub aga Toompeal kunagise Tallinna toomkooli asukohal.

Mida EMTA-s õppida saab?

2021. aastal sisseastumiseks avatud erialad:

 

OLED MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIASSE VÄGA OODATUD!

Kontakt:
vastuvott@eamt.ee
6675 709

15. maist kuni 5. juunini 2021 toimub muusika- ja teatriakadeemias ettevalmistuskursus muusikateoorias 2021. aasta sisseastujatele. Lektorid on René Eespere (solfedžo), Toomas Trass (harmoonia). Kursuse maht on 16 tundi (8 t solfedžot ja 8 t harmooniat). Kursus on tasuta.

Registreerumine 5. aprillini 2021 aadressil tkk@eamt.ee (kirjas palume märkida: telefoni nr, millises tasemegrupis soovite osaleda ning millisele erialale soovite sisse astuda).

Muusika- ja teatriakadeemiasse sisseastumisel on eksamid solfedžos ja harmoonias asendatud ühtse muusikateooria eksamiga, mis hõlmab nii muusikalise kuulmise ja muusikateooria testi kui ka solfedžeerimist ja harmooniajärgnevuste mängimist klaveril. Eksam viiakse läbi kahes tasemes (kõrgem ja madalam tase).

Kõrgemat taset eeldatakse järgmistel erialadel: klaver, klavessiin, orel, keelpillid, puhkpillid, löökpillid, akordion, kannel, kooridirigeerimine, helilooming, instrumentaalpedagoogika.

Juhul kui üliõpilaskandidaat, kellelt eeldatakse kõrgema taseme eksami sooritamist, otsustab valida madalama taseme eksami ja sooritab selle positiivselt, jääb tema tulemuseks madalaim positiivne hinne ja sissesaamise korral on ta kohustatud õppima täiendavalt muusikateoreetilisi aineid.

Madalam tase valitakse reeglina järgmistel erialadel: laul, muusikapedagoogika, elektroakustiline looming, helirežii.

Muusikateaduse erialal valivad keskastme muusikakooli muusikateoreetiliste ainete tsükli läbinud üliõpilaskandidaadid kõrgema taseme eksami, teised madalama taseme eksami.

AJAKAVA

Laupäev, 15. mai 2021
11.00–12.30 kõrgem tase: solfedžo, ruum B-215; madalam tase: harmoonia, ruum B-217
12.45–14.15 madalam tase: solfedžo, ruum B-215; kõrgem tase: harmoonia, ruum B-217

Laupäev, 5. juuni 2021
11.00–12.30 kõrgem tase: solfedžo, ruum B-215; madalam tase: harmoonia, ruum B-217
12.45–14.15 madalam tase: solfedžo, ruum B-215; kõrgem tase: harmoonia, ruum B-217

Ettevalmistuskursuse läbimine loob eeldused muusikateooria eksami edukaks sooritamiseks.