Sisseastumine

Bakalaureuseõpe


Lavakunsti erialal bakalaureuseõppes on võimalik õppida näitleja, lavastaja ja dramaturgi õppesuundadel. Bakalaureuseõpe on nelja-aastane (240 EAP) ja üliõpilasi võetakse vastu eestikeelsesse päevasesse õppesse. Vastuvõtt näitlejaõppesse toimub igal teisel aastal, lavastaja- ja dramaturgiõppesse igal neljandal aastal.

2024. aastal on võimalik astuda ainult näitleja õppesuunale.

Avaldusi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunsti eriala näitleja õppesuunale astumiseks saab esitada sisseastumise infosüsteemi leheküljel www.sais.ee 1. detsembrist 2023 kuni 31. märtsini 2024.

Avaldusele tuleb eraldi failina lisada kuni ühe lehekülje pikkune vabas vormis elulookirjeldus (muu hulgas kirjeldada oma hobisid ja huvisid ning varasemaid kokkupuuteid teatri, tantsu, spordiga jne).

Sisseastumiseksamid EMTA lavakunsti eriala näitleja õppesuunale toimuvad neljas voorus.

I voor toimub 29. aprillist 5. maini 2024 EMTA lavakunstikoolis (Toom-Kooli 4).

I voorus saavad osaleda kõik õigeaegselt avalduse esitanud üliõpilaskandidaadid. Iga kandidaat sooritab oma sisseastumiskatse ühe päeva jooksul. Juhul, kui teil pole mõnel I vooru toimumise päevadest (29. aprill – 5. mai) võimalik katsetel osaleda, palume avalduse esitamisel märkida need päevad lisainfo lahtrisse. Teatame igale kandidaadile tema I vooru eksami täpse kuupäeva hiljemalt 17. aprilliks.

I vooru eksamiks palume ette valmistada (õppida pähe):

– kaks kuni kolm eriilmelist luuletust

– proosatekst (kuni 3 minutit; võib olla katkend pikemast teosest või monoloog näidendist)

– eestikeelne laul (soovi korral võib end saata kaasavõetud instrumendil).

Esitatavad materjalid peavad olema eestikeelsed, eriilmelised ja trükis ilmunud.

NB! Tekstide päheõppimine on hädavajalik, et tekst ei saaks eksamil takistuseks teile antavate erinevate ülesannete täitmisel.

Tulge katsetele mugavas riietuses, mis võimaldab vabalt liikuda ning vajadusel ka põrandal olla.

I voorus hinnatakse kandidaate skaalal 0-1 punkti. Kõik 1 punkti saanud kandidaadid pääsevad edasi II vooru.

Sisseastumiseksamitel on abiks, kui olete lugenud Panso, Stanislavski, Grotowski, Coheni, Barba, Brooki, Benedetti, Artaud eesti keeles ilmunud teatrialaseid trükiseid.

Vastuvõetava kursuse juhendaja on Tiit Ojasoo, kaasõppejõud Anne Türnpu ja Tambet Tuisk.

Lisainfo: lavakunst@eamt.ee, 6675 800

Sisseastumiseksamid EMTA lavakunstikooli jätkuvad suviste voorudega:

II, III ja IV voor toimuvad 26. juuni – 2. juuli 2024.

Suvistes eksamivoorudes esitavad kandidaadid ettevalmistatud materjali, teevad etüüde ja improvisatsioone, osalevad liikumistundides, kaameraproovis ning vestlusel.

Täpsem ajakava ja ettevalmistust vajavad ülesanded teatakse II vooru pääsenutele hiljemalt 1. juuniks 2024.

 

 

Järgmised bakalaureusevastuvõtud:

  • 2026 – Näitleja õppesuund, lavastaja õppesuund, dramaturgi õppesuund
  • 2028 – Näitleja õppesuund

Magistriõpe


Magistriõppes on võimalik valida kahe eriala vahel:

  • Teatrikunst ja teatripedagoogika (eesti keeles)
  • Kaasaegne etenduskunst (inglise keeles)

Magistriõpe teatrikunsti ja teatripedagoogika erialal on kaheaastane (120 EAP) eestikeelne õpe, mis võimaldab teatrialaseid teadmisi süvendada, tutvuda erinevate kaasaegse teatri meetoditega ning omandada oskused tööks teatripedagoogina. Magistriõpe on suunapõhine, programmi suund on vastuvõtuaastati erinev. Aastatel 2022–2024 keskendub magistriprogramm lavastaja tööle näitleja ja tekstiga.
2024/2025. õppeaastal teatrikunsti ja teatripedagoogika magistriõppesse vastuvõttu ei toimu.

 

Kaasaegse etenduskunsti rahvusvaheline magistriõpe (MA in Contemporary Physical Performance Making – CPPM) on ingliskeelne ja õppetöö toimub kaks aastat (120 EAP). See kasvas välja arusaamast, et kõige jõudsam kunstiline areng järgneb kohtumistele inspireerivate loovisikutega. Tudengid töötavad uuenduslike, kaasakiskuvate ja rahvusvaheliselt tunnustatud lavastajate, koreograafide, kunstnike ja truppidega üle terve maailma, kes on kaasaegse etenduskunsti välja oluliselt mõjutanud. Hetkel õpib kursusel 14 tudengit 11-st riigist: Austraalia, Lõuna-Korea, Ameerika Ühendriigid, Ghana, Inglismaa, Kreeka, Hispaania, Taani, Poola, Venemaa ja Eesti.

Avalduste vastuvõtt kaasaegse etenduskunsti õppekavale algab 1. märtsil 2024.
Avalduste esitamise tähtaeg on 1. juuli 2024.
Vastuvõtukatsed augustist oktoobrini Eestis ja mujal.
Õppetöö algab veebrauaris 2025.

Detailsem info kaasaegse etenduskunsti õppekava ja sisseastumise kohta kaasaegse etenduskunsti kodulehel (inglise keeles).