Sisseastumine

Bakalaureuseõpe


Lavakunsti erialal bakalaureuseõppes on võimalik õppida näitleja, lavastaja ja dramaturgi õppesuundadel. Bakalaureuseõpe on nelja-aastane (240 EAP) ja üliõpilasi võetakse vastu eestikeelsesse päevasesse õppesse. Vastuvõtt näitlejaõppesse toimub igal teisel aastal, lavastaja- ja dramaturgiõppesse igal neljandal aastal.

Järgmised bakalaureusevastuvõtud:

  • 2024 – Näitleja õppesuund
  • 2026 – Näitleja õppesuund, lavastaja õppesuund, dramaturgi õppesuund
  • 2028 – Näitleja õppesuund

Magistriõpe


Magistriõpe teatrikunsti ja teatripedagoogika erialal on kaheaastane (120 EAP) eestikeelne õpe, mis võimaldab teatrialaseid teadmisi süvendada, tutvuda erinevate kaasaegse teatri meetoditega ning omandada oskused tööks teatripedagoogina. Magistriõpe on suunapõhine, programmi suund on vastuvõtuaastati erinev. Aastatel 2022–2024 keskendub magistriprogramm lavastaja tööle näitleja ja tekstiga.