Eriala eksaminõuded

Eriala (MIX101) eksaminõuded bakalaureuseõppes

Kooridirigeerimine:

1.–4. semester:

Kava sisaldab vähemalt 6 erinevat teost, milles on esindatud:

 • Eesti koorimuusika
 • lääne klassika
 • XX või XXI saj teos

Kava valikul arvestatakse üliõplase võimeid ja huvi, samuti antud õpiaasta väljakujunenud tasemenõudeid.
Eksamile pääsemise eeldused:
1. Kollokvium:
a) eriala kava mängimine – vähemalt 2 teost peast
b) kooripartituurist häälepartiide laulmine arvestades koormeistri töö iseärasusi, st peab

 • valdama vokaalselt kõiki partiisid,
 • oskama laulda akorde vertikaalis,
 • vajadusel mängima osa partiidest ja laulma ühte (kombineeritud mäng-laulmine),
 • juhatama ja laulma samaaegselt.

2. Ühe kavas sisalduva teose kirjalik analüüs, milles on käsitletud:

 • lühiülevaade muusika autori elust ja loomingust, stiilist jm;
 • lühiülevaade teksti autorist ja teksti analüüs;
 • muusika ja teksti ühtsus;
 • vorm;
 • harmoonia ja polüfoonia;
 • rütm seoses tekstiga;
 • kooritehnilised probleemid ja nende ületamine;
 • interpretatsioonilised taotlused, esitusplaan koos noodiga.

3. 2 kontserdiarvustust (maht 1-2 lk), milles on käsitletud retsenseerija kui muusiku analüüs ja hinnang järgmistes punktides:

 • kontserdi terviklikkus ja idee;
 • analüüs ja hinnang: a) dirigent, b) repertuaar, c) esitus.

5. semester:

Eriala kava sisaldab vähemalt 6 erinevat teost, milles on esindatud:

 • eesti koorimuusika
 • lääne klassika
 • XX või XXI saj teos.

Eksamile pääsemise eeldus:
1. Kollokvium
2. Kursusetöö – põhjalikum uurimistöö (ca 12 lk) ja suuline ettekanne (kuni 10 min), milles käsitletakse kooriliikumist või koorikultuuri olulisi etappe, kooride või koorijuhtide tegevust, heliloojate loomingut laiemas või kitsamas plaanis, dirigentide elu ja tööd vms. Teema valib üliõpilane koostöös erialaõppejõuga.

6. semester:
Bakalaureuseeksam (MIX111)

 • Kava pikkusega ca 20-25 min, mis sisaldab erinevate ajastute teoseid, sh osa suurvormist. EMTA kooriga esitada vähemalt üks teos.