Sisseastumine

 • Kooridirigeerimine
  • Esitada vähemalt 20 min kestev kava sisseastuja kooriga
 • Orkestridirigeerimine

  Sisseastumiseksam koosneb kahest osast.

  1. Dirigeerimine

  I voor – dirigeerida teos või osa teosest kestusega maksimaalselt 15 minutit.

  II voor – dirigeerida EMTA keelpilliansambliga komisjoni valikul katkendeid järgmisest teosest: Britten – Simple Symphony

   

  II vooru pääseb kuni 6 kandidaati.

  1. Kollokvium, mis koosneb alljärgnevast: 

  1) Sisseastuja esitab pala või katkendi oma instrumendil.

  2) Sisseastuja peab olema kursis ning võimeline partituuri järgi ära tundma järmisi teoseid:

  Haydn – Londoni sümfooniad, neli viimast
  Mozart – sümfooniad 39., 40. ja 41.
  Beethoven – sümfooniad
  Schubert – 3., 4., 5., 7.(9.) ja 8.
  Schumann – sümfooniad
  Brahms – sümfooniad
  Berlioz – Symphonie Fantastique
  Bruckner – 4., 7. sümfoonia
  Mahler – 1., 5. sümfoonia
  Tšaikovski – 4., 5., 6. sümfoonia
  Rahmaninov – Sümfoonilised tantsud
  R. Strauss – Don Juan, Till Eulenspiegel, Tod und Verklärung
  Sibelius – 2., 5. sümfoonia
  Prokofjev – 1., 5. sümfoonia
  Debussy – La Mer
  Ravel – Rhapsodie Espagnol
  Stravinski – Le Sacre du Printemps, Petrushka
  Šostakovitš – 1., 5., 6., 9. sümfoonia
  Bartok – Kontsert orkestrile

  3) Vaba vestlus. Sisseastuja peab olema võimeline vestlema järgmistest heliloojatest: Bach, Vivaldi, Händel, Liszt, Bruckner, Britten, Lutoslawski, Ligeti, Adams, Glass, Adès, Wagner, Verdi, Puccini.

  Koos avaldusega tuleb esitada põhjalik haridustee kirjeldus ja lühike essee, kus sisseastuja kirjeldab oma visiooni dirigenditööst ja põhjustest, miks ta sellist kõrge riskiga eriala soovib õppida.

  Videod on seoses reisimisraskustega aktsepteeritavad, kollokviumil peab osalema reaalajas videolingi alusel, aga eelistatud on eksamil füüsiliselt kohal viibivad sisseastujad.

 • Puhkpilliorkestri dirigeerimine
  • Esitada erialainstrumendil erinevate ajastute muusikat sisaldav kava, mis peab sisaldama ühte suurvormi või selle osi ja ühte sooloteost (kava pikkus 15-25 min)

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • esituse arenguloogikat, soravust ja korrektsust;
 • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
 • teoste emotsionaalse sisu avamist ja interpretatsioonilist mõjuvust;
 • esituse tehnilist viimistletust, erialaspetsiifilise tehnilise meisterlikkuse taset;
 • kandidaadi eneseväljenduse intensiivsust ja artistlikku omapära;
 • erinevatele muusikastiilidele sobivate interpretatsiooniliste ja tehniliste valikute tegemise oskust;
 • kava komplitseeritust, vastavust nõuetele ning selles leiduvate kunstiliste ja
  tehniliste ülesannete keerukust.

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.