Eriala eksaminõuded

Eriala (MIX001) eksaminõuded magistriõppes

 • Kooridirigeerimine

  1. õpiaasta

  Eriala kava sisaldab mõlemal semestril vähemalt 6 erinevat teost, milles on esindatud:

  • Eesti koorimuusika,
  • lääne klassika,
  • XX või XI saj teos.

  Kollokvium mõlemal semestril:
  a) eriala kava mängimine – vähemalt 2 teost peast
  b) kooripartituurist häälepartiide laulmine arvestades koormeistri töö iseärasusi, st peab

   • valdama vokaalselt kõiki partiisid,
   • oskama laulda akorde vertikaalis,
   • vajadusel mängima osa partiidest ja laulma ühte (kombineeritud mäng-laulmine),
   • juhatama ja laulma samaaegselt.

   

  Lisaks esitada mõlemal semestril
  1. Ühe kavas sisalduva teose kirjalik analüüs, milles on käsitletud:

   • lühiülevaade muusika autori elust ja loomingust, stiilist jm;
   • lühiülevaade teksti autorist ja teksti analüüs;
   • muusika ja teksti ühtsus;
   • vorm;
   • harmoonia ja polüfoonia;
   • rütm seoses tekstiga;
   • kooritehnilised probleemid ja nende ületamine;
   • interpretatsioonilised taotlused, esitusplaan koos noodiga.

   

  2. Kaks kontserdiarvustust (maht 1-2 lk), milles on käsitletud retsenseerija kui muusiku analüüs ja hinnang järgmistes punktides:

   • kontserdi terviklikkus ja idee;
   • analüüs ja hinnang: a) dirigent, b) repertuaar, c) esitus.

   

  1. sem eksam (talvel) – dirigeerimine klaveriga.
  2. sem eksam (kevadel) – dirigeerimine ca 12 minutit klaveriga; ca 12 minutit kooriga.


  2. õpiaasta

  3. semester – eksam (talvel)
  1. võimalus: klassieksamil dirigeerida (klaveriga) 6 teost.
  2. võimalus: dirigendina või koormeistrina töötav üliõpilane esitab 1. novembriks osakonnajuhatajale kava vastava kooriga esitamisele tulevatest teostest. Tööd kooriga kontrollivad õppejõud.

  4. semester:
  Magistrieksam (MIX011)

  Kunstiliselt terviklik kava pikkusega 40-45 min.

 • Orkestridirigeerimine

  1. õpiaasta

  1. ja 2. semester:
  Mõlemal semestril töötada läbi:

  • Viini klassikute kaks sümfooniat tervikuna
  • üks osa Brahmsi sümfooniast
  • instrumentaalkontserdi või kontsertaaria saade

  Eksamitel esitada osa sümfooniast ja saatega teos.

   

  2. õpiaasta

  3. semester:
  Töötada läbi:

  • 4 suurteost või selle osa, sealhulgas üks Mahleri või R. Straussi teos või selle osa
  • instrumentaalkontserdi või kontsertaaria saade

  Eksamil esitada osa suurteosest ja saatega teos.

  4. semester:
  Magistrieksam (MIX011)

  Kunstiliselt terviklik kava pikkusega 40-45 min.
  Magistrieksami teos(ed) kooskõlastatakse õppejõu ja osakonnajuhatajaga

 • Puhkpilliorkestri dirigeerimine

  1. õpiaasta

  Eriala õppekava sisaldab mõlemal semestril vähemalt 4 erinevat teost, milles on esindatud

  • eesti puhkpillimuusika;
  • eesti tseremoniaalmuusika tähtsaimad teosed;
  • instrumentaalkontserdi saade;
  • puhkpillimuusika maailmaliteratuuri kuuluv teos;
  • 21. sajandil loodud teos.

   

  Eksam 1. semestril:

  a) dirigeerimine klaveriga – vähemalt 30 minutit kestev vaheldusrikas kava, mis peab kindlasti sisaldama 21. sajandil loodud muusikat;
  b) erialainstrumendiga orkestripartiide esitamine (võimaluste piires, näiteks metsasarvega flöödipartiid esitama ei pea) ja transponeerimine;
  c) kollokvium.

  Eksam 2. semestril:

  a) näidisproov (45 minutit) ja esinemine suure puhkpilliansambliga;
  b) proovi ja läbimängu suuline analüüs;
  c) kollokvium.

   

  2. õpiaasta

  Eksam 3. semestril

  a) avalik esinemine EMTA puhkpilliorkestriga, vähemalt 45 minutit muusikat;
  b) lõputöö tutvustamine ja kollokvium;

  4. semester:
  Magistrieksam (MIX011)
  Lõpueksami nõuded:
  Esitada puhkpilliorkestriga kunstiliselt terviklik kava pikkusega vähemalt 60 minutit. Kava peab sisaldama teost orkestrile ja solistile ning ulatuslikku tervikteost (süit, sümfoonia, ooper). Kui esitusele tuleb vokaalsuurvorm (kantaat, oratoorium, kammerooper jms), siis selle kõrval pole solistiga teos nõutav.