Eriala eksaminõuded

Eriala (MIX101) eksaminõuded bakalaureuseõppes

Kohustuslik:
• esineda õpilasõhtul vähemalt kord semestris (v.a. 1. õa 1. sem),
• esineda Akadeemia poolt korraldatud või muul avalikul kontserdil vähemalt kord õppeaastas,
• osaleda meistrikursustel nii aktiivselt kui ka kuulajana,
• külastada kuulajana õpilasõhtuid vähemalt kord õppeaastas.

 

Viiul, vioola/altviiul, tšello, kontrabass


1. õppeaasta

1. semester:
• 2 etüüdi, kapriisi

• viiul – Kreutzer, Dont, Wieniawski, Paganini, Locatelli vms
• altviiul – Campagnoli, Fuchs, Hoffmeister vms
• tšello – Popper, Piatti vms
• kontrabass – Siemandl, Nanny vms

2. semester:
• kontsert tervikuna

• viiul – Mozart, Haydn, Bach või suurem sonaat – Corelli, Tartini vms
• vioola – Stamitz, Hoffmeister vms
• tšello – Haydni kontsert, Boccherini kontsert või sonaat
• kontrabass – Dittersdorf, Vanhal

2. õppeaasta

3. semester:
• eksamil – etüüd või kapriis
• teos klaveriga vabal valikul

4. semester:
• 1. või 2. ja 3. osa suurest kontserdist
• polüfoonia

  • viiul – 2 osa Bachi soolosonaadist või 3-4 osa partiitast
  • altviiul – 2-3 osa Bachi tšellosüidist, soolosonaadist või partiitast viiulile vms
  • tšello – 2-3 osa Bachi tšellosüidist
  • kontrabass – Fryba süit vms

 

3. õppeaasta

5. semester:
• sooloteos ja pala vabal valikul või osa bakalaureuseeksami kavast

6. semester:
Bakalaureuseeksam (MIX111)

1. viiul – 2 osa Bachi soolosonaadist või 3-4 osa partiitast; altviiul – 2-3 osa Bachi tšellosüidist, viiuli soolosonaadist, partitast vms; tšello – 2-3 osa Bachi tšellosüidist; kontrabass – sooloteos ilma saateta (polüfoonia).
2. suur kontsert 1. või 2. ja 3. osa,
3. teos vabal valikul.

Bakalaureuseõppe erialaeksamite kavad esitatakse eranditult peast.

Kitarr


1. õppeaasta

1. semester:

 • Tehniline arvestus. Heliredelid (ka intervallides). KK ja kadentsid (nelja dieesiga ja kolme bemolliga helistikes) / 2 etüüdi

2. semester:

 • variatsioonivorm
 • renessansiajastu (scordatuur fis) pavaan-galjard ja fantaasia
 • 2-3 klassikalist või romantilist lühipala
 • tehniline arvestus

2. õppeaasta

3. semester:

 • süit barokk-kitarrile
 • klassikaline sonaadi või kitarrikontserdi I osa
 • XX saj. harmoonilise helikeelega lühivorm
 • tehniline arvestus

4. semester:

 • barokkiajastu lautokontsert või süit barokklautole
  (s.l. Weiss jt.) või J.S. Bachi tðellosüit nr. 1-3
 • tsükliline heliteos XX saj. muusikast
 • hispaania või ladina-ameerika temaatikaga pala
 • tehniline arvestus

 

3. õppeaasta

5. semester:

 • klassikaline või romantiline suurvorm
 • 2 polüfooniat
 • modernteos
 • tehniline arvestus. Heliredelid, KK ja kadentsid kõikides helistikes

6. semester:
Bakalaureuseeksam (MIX111)

 • Suurvorm
 • Kontsert
 • 2 polüfoonilist teost või teose osa (J.S. Bach, Weiss, Reger teosed lautole, tšellole või viiulile)
 • XX-XXI saj teos

Kannel:


 • Igal õppeaastal valmistatakse esitusküpseks u. 10 teost erinevate ajastute muusikast.
 • Semestri jooksul toimub lisaks eksamile vähemalt üks avalik esinemine omandatud repertuaariga. Teoseid esitatakse põhiliselt peast, va suurvormid koos saatega, mis võivad olla noodist mängitud.
  Repertuaari valdkonnad: etüüdid jt. tehnilised harjutused