Eriala eksaminõuded

Eriala (MIX101) eksaminõuded bakalaureuseõppes

Kohustuslik:

 • esineda õpilasõhtul vähemalt kord semestris (v.a. 1. õa 1. sem);
 • esineda akadeemia poolt korraldatud või muul avalikul kontserdil vähemalt kord õppeaastas;
 • osaleda meistrikursustel nii aktiivselt kui ka kuulajana;
 • külastada kuulajana õpilasõhtuid vähemalt kord õppeaastas.
 • Viiul, vioola/altviiul, tšello, kontrabass

  1. semester:

  • 2 etüüdi, kapriisi
   • viiul – Kreutzer, Dont, Wieniawski, Paganini, Locatelli vms
   • altviiul – Campagnoli, Fuchs, Hoffmeister vms
   • tšello – Popper, Piatti vms
   • kontrabass – Siemandl, Nanny vms

   

  2. semester:

  • kontsert tervikuna
   • viiul – Mozart, Haydn, Bach või suurem sonaat – Corelli, Tartini vms
   • vioola – Stamitz, Hoffmeister vms
   • tšello – Haydni kontsert, Boccherini kontsert või sonaat
   • kontrabass – Dittersdorf, Vanhal

   

  3. semester:

  • eksamil – etüüd või kapriis
  • teos klaveriga vabal valikul

   

  4. semester:

  • 1. või 2. ja 3. osa suurest kontserdist
  • polüfoonia
   • viiul – 2 osa Bachi soolosonaadist või 3-4 osa partiitast
   • altviiul – 2-3 osa Bachi tšellosüidist, soolosonaadist või partiitast viiulile vms
   • tšello – 2-3 osa Bachi tšellosüidist
   • kontrabass – Fryba süit vms

   

  5. semester:

  • sooloteos ja pala vabal valikul või osa bakalaureuseeksami kavast

   

  6. semester:
  Bakalaureuseeksam (MIX111)

  • viiul – 2 osa Bachi soolosonaadist või 3-4 osa partiitast; altviiul – 2-3 osa Bachi tšellosüidist, viiuli soolosonaadist, partitast vms; tšello – 2-3 osa Bachi tšellosüidist; kontrabass – sooloteos ilma saateta (polüfoonia);
  • suur kontsert 1. või 2. ja 3. osa;
  • teos vabal valikul.

  Bakalaureuseõppe erialaeksamite kavad esitatakse eranditult peast.

 • Kitarr

  1. semester:

  • Tehniline arvestus. Heliredelid (ka intervallides). KK ja kadentsid (nelja dieesiga ja kolme bemolliga helistikes) / 2 etüüdi

   

  2. semester:

  • variatsioonivorm
  • renessansiajastu (scordatuur fis) pavaan-galjard ja fantaasia
  • 2-3 klassikalist või romantilist lühipala
  • tehniline arvestus

   

  3. semester:

  • süit barokk-kitarrile
  • klassikaline sonaadi või kitarrikontserdi I osa
  • XX saj. harmoonilise helikeelega lühivorm
  • tehniline arvestus

   

  4. semester:

  • barokkiajastu lautokontsert või süit barokklautole
   (s.l. Weiss jt.) või J.S. Bachi tðellosüit nr. 1-3
  • tsükliline heliteos XX saj. muusikast
  • hispaania või ladina-ameerika temaatikaga pala
  • tehniline arvestus

   

  5. semester:

  • klassikaline või romantiline suurvorm
  • 2 polüfooniat
  • modernteos
  • tehniline arvestus. Heliredelid, KK ja kadentsid kõikides helistikes

   

  6. semester:
  Bakalaureuseeksam (MIX111)

  • Suurvorm
  • Kontsert
  • 2 polüfoonilist teost või teose osa (J.S. Bach, Weiss, Reger teosed lautole, tšellole või viiulile)
  • XX-XXI saj teos
 • Kannel
  • Igal õppeaastal valmistatakse esitusküpseks u. 10 teost erinevate ajastute muusikast.
  • Semestri jooksul toimub lisaks eksamile vähemalt üks avalik esinemine omandatud repertuaariga. Teoseid esitatakse põhiliselt peast, va suurvormid koos saatega, mis võivad olla noodist mängitud.
   Repertuaari valdkonnad: etüüdid jt. tehnilised harjutused