Sisseastumine

1. Eriala


Esitada peast järgmine kava:

Viiul

  • 2 erineva tehnikaga etüüdi
  • 2 osa J. S. Bachi sonaadist või partiitast sooloviiulile
  • 1. või 2. ja 3. osa viiulikontserdist
  • pala

Vioola

  • 2 erineva tehnikaga etüüdi
  • 2 osa J. S. Bachi sonaadist või partiitast sooloviiulile või süidist soolotšellole
  • 1. või 2. ja 3.  osa vioolakontserdist (nt. Walton, Telemann, Hoff  jt.)
  • pala

Tšello

  • 2 erineva tehnikaga etüüdi
  • 2 osa J. S. Bachi tšellosüidist
  • 1. või 2. ja 3. osa tšellokontserdist
  • pala

Kontrabass

  • 2 erineva tehnikaga etüüdi
  • 2 osa sonaadist (nt. Eccles, Marecello jt.) või Siemandli kontsertetüüd
  • pala

Harf

  • 2 erineva tehnikaga etüüdi
  • suurvorm (süit, variatsioonid, sonaat, kontserdi osa
  • pala

Klassikaline kitarr

  • 2 erineva tehnikaga etüüdi (nt. Sor, Giuliani, Legnani, Brower, Villa-Lobos jt.)
  • 2 osa J. S. Bachi lautosüidist või mõne muu barokiajastu helilooja süidist
  • suurvorm (süit, variatsioonid, sonaat, kontserdi osa)

Kannel

  • 2 erineva tehnikaga etüüdi
  • pala

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium). Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • esituse ladusust ja korrektsust;
 • esituse kunstilisi aspekte ja väljenduslikkust;
 • erialaspetsiifiliste tehniliste oskuste ja võimete taset;
 • erinevate erialaspetsiifiliste tehniliste võtete valdamist ning nende kasutuse sobivust konkreetsete teostega;
 • orienteerumist erinevates muusikastiilides;
 • kandidaadi isiksuslikku interpretatsioonilist ja tehnilist võimekust;
 • kava vastavust nõuetele, selle komplitseeritust ning selles leiduvate interpretatsiooniliste ja tehniliste ülesannete keerukust.

2. Muusikateooria


Muusikateooria katsest lähemalt

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0–10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.

Muusikateooria katset hinnatakse skaalal 0-5 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks on katsel vaja koguda vähemalt 1 punkt.

Paremusjärjestuse koostamisel muusikateooria katse punkte ei arvestata.