Sisseastumine

Keelpillid (viiul, vioola, tšello, kontrabass, harf, klassikaline kitarr)

  • Esitada peast järgmine kava:
   • 1. või 2. ja 3. osa suurvormist
   • polüfooniline sooloteos
   • 2 erineva karakteriga pala

Kannel

  • Esitada peast järgmine kava:
   • polüfooniline sooloteos
   • 1. või 2. ja 3. osa suurvormist
   • 2 erineva karakteriga pala (neist 1 kaasaegsest muusikast)

 

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • esituse arenguloogikat, soravust ja korrektsust;
 • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
 • teoste emotsionaalse sisu avamist ja interpretatsioonilist mõjuvust;
 • esituse tehnilist viimistletust, erialaspetsiifilise tehnilise meisterlikkuse taset;
 • kandidaadi eneseväljenduse intensiivsust ja artistlikku omapära;
 • erinevatele muusikastiilidele sobivate interpretatsiooniliste ja tehniliste valikute tegemise oskust;
 • kava komplitseeritust, vastavust nõuetele ning selles leiduvate kunstiliste ja
  tehniliste ülesannete keerukust.

Eksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.