Eriala eksaminõuded

Eriala (MIX001) eksaminõuded magistriõppes

Kohustuslik on:

 • esineda õpilasõhtul vähemalt kord semestris;
 • esineda akadeemia korraldatud või muul kontserdil vähemalt kord õppeaastas;
 • osaleda meistrikursustel nii aktiivselt kui ka kuulajana;
 • külastada kuulajana õpilasõhtuid vähemalt kord õppeaastas.
 • Viiul, vioola/altviiul, tšello, kontrabass

  1. semester:

  • Ulatuslikum teos alates 20. saj.

   

  2. semester:

  • Iseseisvalt koostatud kontsertkava läbiva kontseptsiooni, teema või ideega, pikkus 30-45 min.

   

  3. semester:

  • 1. või 2. ja 3. osa suurest kontserdist või osa magistrieksami kavast, näit Bach ja pala.

   

  4. semester:
  Magistrieksam (MIX011)

  • Suur kontsert 1. või 2. ja 3. osa (võib ka tervikuna esitada);
  • polüfooniline teos – Bach vms. sooloinstrumendile;
  • vabalt valitud pala,tsükkel või sonaat.

  Kava kestus 40-60 min.
  Kõigi eksamite kavad esitatakse peast, erandina võib mängida noodist ansamblisonaate.
  Loomingulise arengu huvides on lubatud ja soositud omaloominguliste palade ja kadentside (klassikalistes kontsertides) esitamine eksamitel.

 • Kitarr

  1. semester:

  • Klassikaline või romantiline suurvorm;
  • 2 polüfoonilist teost või teose osa;
  • 1-2 teost nüüdismuusikast.

  Tehniline arvestus; heliredelid, kolmkõlad, kadentsid kõikides helistikes.

   

  2. semester:

  • 20 saj tsükliline suurvorm;
  • fuugavorm;
  • romantiline karakterpala.

   

  3. semester:

  • vabalt valitud kava kestusega 15 -20 minutit, mis sisaldab 70% magistrieksami kavast ja teose eesti muusikast.

   

  4. semester:
  Magistrieksam (MIX011)

  • suurvorm või osa kontserdist;
  • 2 polüfoonilist teost (J.S. Bachi lautoteostest või tšello/viiuliteostest);
  • XX-XXI saj. teos.
 • Kannel

  Üliõpilane võtab osa avalikest esinemistest vähemalt 1-2 korda semestri jooksul, osaleb meistrikursustel jt erialaga seotud üritustel.
  Semestrite lõpul on eksam, kus esitatakse:

  • suurvorm või osa sellest;
  • 2-6 erineva karakteriga pala, sh vähemalt 1 barokiajastust ja 1 teos nüüdismuusikast.

   

  4. semester:
  Magistrieksam (MIX011)

  • Kontsert (näit. W. A. Mozart kontsert harfile ja flöödile C-duur);
  • barokiajastu süit või mitmeosaline teos (näit. J.S. Bachi lautosüit);
  • 1-3 erinevat pala, sh vähemalt 1 kaasaegne kandleteos (näit H. Tulve Silmaja).