Eriala eksaminõuded

Eriala (MIX001) eksaminõuded magistriõppes

Viiul, vioola/altviiul, tšello, kontrabass


Kohustuslik on:

 • esineda õpilasõhtul vähemalt kord semestris,
 • esineda Akadeemia korraldatud või muul kontserdil vähemalt kord õppeaastas,
 • osaleda meistrikursustel nii aktiivselt kui ka kuulajana,
 • külastada kuulajana õpilasõhtuid vähemalt kord õppeaastas.

1. semester:

 • ulatuslikum teos alates 20. saj.

2. semester:

 • iseseisvalt koostatud kontsertkava läbiva kontseptsiooni, teema või ideega, pikkus 30-45 min.

3. semester:

 • 1. või 2. ja 3. osa suurest kontserdist või osa magistrieksami kavast, näit Bach ja pala.

4. semester:
Magistrieksam (MIX011)

 • suur kontsert 1. või 2. ja 3. osa (võib ka tervikuna esitada),
 • polüfooniline teos – Bach vms. sooloinstrumendile,
 • vabalt valitud pala,tsükkel või sonaat.

Kava kestus 40-60 min.
Kõigi eksamite kavad esitatakse peast, erandina võib mängida noodist ansamblisonaate.
Loomingulise arengu huvides on lubatud ja soositud omaloominguliste palade ja kadentside (klassikalistes kontsertides) esitamine eksamitel.

Kitarr


1. semester:

 • klassikaline või romantiline suurvorm,
 • 2 polüfoonilist teost või teose osa,
 • 1-2 teost nüüdismuusikast.

Tehniline arvestus; heliredelid, kolmkõlad, kadentsid kõikides helistikes.

2. semester:

 • 20 saj tsükliline suurvorm,
 • fuugavorm,
 • romantiline karakterpala.

3. semester:

 • vabalt valitud kava kestusega 15 -20 minutit, mis sisaldab 70% magistrieksami kavast ja teose eesti muusikast.

4. semester:
Magistrieksam (MIX011)

 • suurvorm või osa kontserdist,
 • 2 polüfoonilist teost (J.S. Bachi lautoteostest või tðello/viiuliteostest)
 • XX-XXI saj. teos.

 

Kannel


Üliõpilane võtab osa avalikest esinemistest vähemalt 1-2 korda semestri jooksul, osaleb meistrikursustel jt erialaga seotud üritustel.
Semestrite lõpul on eksam, kus esitatakse:

 • suurvorm või osa sellest,
 • 2-6 erineva karakteriga pala, sh vähemalt 1 barokiajastust ja 1 teos nüüdismuusikast.

4. semester:
Magistrieksam (MIX011)

Kontsert (näit. W. A. Mozart kontsert harfile ja flöödile C-duur),

 • barokiajastu süit või mitmeosaline teos (näit. J.S. Bachi lautosüit),
 • 1-3 erinevat pala, sh vähemalt 1 kaasaegne kandleteos (näit H. Tulve Silmaja).