Eriala eksaminõuded

Eriala (MIX101) eksaminõuded bakalaureuseõppes

Klaver


Üliõpilane esineb vähemalt ühel õpilasõhtul või klassikontserdil õppeaasta jooksul, osaleb meistrikursustel nii aktiivselt kui ka kuulajana, külastab kuulajana vähemalt üht õpilasõhtut.

1. õppeaasta

1.–2. semester:

 • Polüfooniline teos
 • Suurvorm või osa sellest (I sem soovitavalt viini klassika: Haydni, Mozarti, Beethoveni sonaat, klaverikontsert, variatsioonid jne)
 • Etüüdid ja palad vabal valikul. 4 etüüdi, sh 2 kontsert-etüüdid (Chopin, Liszt, Rahmaninov, Skrjabin, Debussy, Ligeti jt), 2 võivad olla instruktiivsed (Czerny, Clementi, Moszkowsky jt).
 • 1. semestril: iseseisvalt ettevalmistatud teos(ed) Eesti muusikast, min 5 minutit.
 • Eksam E1, E2 (kestus 20-30 min) esitada peast:
  1. Polüfooniline teos
  2. Suurvorm või selle osa

 

2. õppeaasta

3. semester kava – vabalt valitav

 • Avalikul kontserdil esitada peast 1 etüüd, mis võib olla instruktiivne (Czerny, Clementi, Moszkowsky jt).
 • Iseseisvalt ettevalmistatud 2 Scarlatti sonaati.
 • Eksam E3: (kestus 20-30 min). Esitada peast pianisti kontsertrepertuaari kuuluvatest teostest koosnev vabalt valitud kava

4. semester: avalikul kontserdil esitada peast 1 etüüd, mis võib olla instruktiivne (Czerny, Clementi, Moszkowsky jt).

 • Eksam E4 (kestus 20-30 min) Esitada peast:
  • Polüfooniline teos
  • Suurvorm või osa sellest
  • 3 kontsert-etüüdi (Chopin, Liszt, Rahmaninov, Skrjabin, Stravinski, Saint-Saens, Debussy, Prokofjev, Ligeti jt).

3. õppeaasta

5. semester:

 • Esitada iseseisvalt ettevalmistatud romantismiajastu heliloojate klaveripalu kestusega vähemalt 5 min.
 • Bakalaureuseeksami kava omandamine ja viimistlemine.
 • Eksam E5 (kestus 20-30 min): esitada peast kava, mis soovitavalt sisaldab teoseid bakalaureuseeksami kavast.

6. semester:
Bakalaureuseeksam (MIX111)

 • Kava, mis sisaldab vähemalt:
  • Polüfooniline teos.
  • Kaks erinevas stiilis suurvormi, millest üks võib olla teos klaverile orkestriga või osa sellest.
  • Eesti helilooja klaveriteos.

Teosed esitatakse peast, kava kestus 40-55 min.

Klavessiin


1. õppeaasta

1.semester:

 • inglise virginalistide palad, itaalia varased tantsuvormid, prantsuse süidid.
  Eri stiilide ja vormide iseärasuste tundmaõppimine, varane sõrmestus, kaunistused, vaba kõla.
  Repertuaar: Farnaby, Locke, Valente, Picchi, Storace, L. Couperin, Chambonnieres jt .

2. semester:

 • saksa polüfoonia ja variatsioonid, itaalia tokaatad ja sonaadid, prantsuse süidid.
  Tehniliste oskuste lihvimine, artikulatsioon polüfoonias, tokaatade fantaasiarikas ja improvisatsiooniline kujundamine, agoogika.
  Repertuaar: Buxtehude, Pachelbel, Böhm, Bach, Frescobaldi, A. Scarlatti, D. Scarlatti, F. Couperin jt

2. õppeaasta

3. semester:

 • inglise sonaadid ja süidid, hispaania batallad ja tientod, saksa fantaasiad ja süidid.
  Hispaania kaunistused, laadid ja muusikalised vormid, fantaasiate kujundamine, eri kaunistuste viimistlemine.
  Repertuaar: Arne, Purcell, Croft, Cabezon, Cabanilles, Froberger, Fischer, Telemann, Muffat, C. P. E. Bach jt

4. semester:

 • klassikalised ja varased sonaadid, Bachi prantsuse süidid, prantsuse karakterpalad.
  Eri registrite kasutamine, karakterite kujundamine, polüfoonilise mõtlemise edasiarendamine, tehnika lihvimine, kauni kõla saavutamine.
  Repertuaar: Scarlatti, Haydn, Mozart, Soler, Bach, Duphly, Dandrieu, Balbastre jt

 

3. õppeaasta

5. semester:

 • kaasaegne repertuaar, madalmaade heliloojate süidid ja variatsioonid, Bachi kontserdid. Kaasaegsete tehnikate ja registrivõimaluste tundmaõppimine, madalmaade stiili omandamine, kontserdi solistlike oskuste kujundamine.
  Repertuaar: Ligeti, Tiensuu, Penn, Francais, Sweelinck, Fiocco, Bach jt

6. semester:
Bakalaureuseeksam (MIX111)

 • Teoseid erinevate stiilide esindajatelt, sealhulgas 2 suurvormi (sonaat, süit, kontsert jne), Bachi teos ja kaasaegne teos. Kava kestus 50-60 min.

Orel


Barokk (prantsuse, saksa, itaalia), romantism (saksa, prantsuse), kaasaegne orelimuusika, eesti orelimuusika. Ülevaade orelimuusika stiilidest läbi sajandite. Registratsiooniprintsiipide tundmaõppimine, erinevad ajastud ja koolkonnad.
Teosed esitatakse noodist. Õpilane esineb 6-8 klassikontserdil.
Kolme õ/a vältel valmistada esitusküpseks:

 • vähemalt kümme teost Bachi-eelsest ajajärgust
 • vähemalt 4-5 Bachi suuremat teost
 • 1 triosonaat
 • 8 Bachi koraalieelmängu
 • 2 romantismiajastu sonaati
 • 1 Regeri, 1 Liszti, 2 Francki, 1-2 Messiaeni, 1-2 euroopa 20. saj. teost
 • 7-8 eesti heliloojate teost

Omada ülevaadet orelikontsertidest orkestriga, tunda iga ajastu oreli eripära.

6. semester: 
Bakalaureuseeksam (MIX111)

 • Barokiajastu suurem teos.
 • J.S. Bachi ulatuslikum teos.
 • Romantilise muusika suurem teos.
 • Eesti helilooja teos.

 

Akordion


1. õppeaasta

Üliõpilane osaleb aktiivselt osakonna töös ja esineb igal õppeaastal vähemalt 2 kontserdil.
Esitusküpseks valmistatakse vähemalt 7 teost. Kava peab sisaldama:

 • barokiajastu klahvpillimuusika
 • polüfoonia
 • suurvorm või selle osad
 • karakterpalad

E1, E2 eksamil esitada vähemalt 3 teost, ca 10 min.

 

2. õppeaasta

Nõuded samad. E3, E4 eksamikava pikkus ca 15 min.

 

3. õppeaasta

Bakalaureuseeksami kava ettevalmistamine.
E5 eksamikava pikkus ca 20 min, peab sisaldama vähemalt 4 teost, neist:

 • 1 polüfooniline teos,
 • 1 suurvorm või selle osad,
 • akordioni originaalloomingut.

Eksamikavad esitatakse peast, va mahukad kaasaegsed teosed.