Sisseastumine

Klaver (kava tuleb esitada peast)

  • Esitada kava kogupikkusega 30-40 minutit, mis peab sisaldama polüfoonilist teost ja suurvormi

Klavessiin (kava on lubatud esitada noodist)

  • Esitada järgmine kava kogupikkusega 30-40 minutit:
   • J. S. Bachi suurvorm (partiita, süit või fantaasia)
   • 17.-18. saj. teosed erinevas stiilis (prantsuse, itaalia, saksa, inglise jt.)
   • 16. saj. helilooja pala (Byrd, Bull jt.)

Orel (kava on lubatud esitada noodist)

  • Esitada järgmine kava kogupikkusega 30-40 min:
   • J. S. Bachi suurvormis teos
   • 17. saj. helilooja teos (nt. Buxtehude, Frescobaldi, mõni prantsuse helilooja jt.)
   • 19. saj. helilooja suurvorm

Akordion (kava tuleb esitada peast)

  • Esitada järgmine kava kogupikkusega 30-40 min:
   • polüfooniline teos
   • suurvorm või selle osa
   • kuni 2 teost vabal valikul

 

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • esituse arenguloogikat, soravust ja korrektsust;
 • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
 • teoste emotsionaalse sisu avamist ja interpretatsioonilist mõjuvust;
 • esituse tehnilist viimistletust, erialaspetsiifilise tehnilise meisterlikkuse taset;
 • kandidaadi eneseväljenduse intensiivsust ja artistlikku omapära;
 • erinevatele muusikastiilidele sobivate interpretatsiooniliste ja tehniliste valikute tegemise oskust;
 • kava komplitseeritust, vastavust nõuetele ning selles leiduvate kunstiliste ja
  tehniliste ülesannete keerukust.

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.