Eriala eksaminõuded

Eriala (MIX001) eksaminõuded magistriõppes

Klaver


1. õppeaasta

Üliõpilane esitab õppeaasta jooksul avalikul kontserdil 4 kontsertetüüdi, osaleb meistrikursustel nii aktiivselt kui ka kuulajana, külastab kuulajana vähemalt üht õpilasõhtut.

1.semester: 

 • Iseseisvalt ettevalmistatud teosed (peast), pärast aastat 1970 valminud teose(d) kestusega vähemalt 5 minutit.
 • Polüfoonilise teos ja suurvorm, lisaks etüüde ja palu vabal valikul.
  Eksam E1: kestus 20-30 min, esitada peast:
 • Polüfooniline teos
 • Suurvorm või osa sellest

2. semester:

 • Kaks erinevas stiilis suurvormi, lisaks etüüde ja palu vabal valikul.

Eksam E2: kestus 25-40 min, esitada peast vähemalt kaks suurvormi.

 

2. õppeaasta

Üliõpilane esineb vähemalt ühel õpilasõhtul või klassikontserdil õppeaasta jooksul, osaleb meistrikursustel nii aktiivselt kui ka kuulajana ja külastab kuulajana vähemalt üht õpilasõhtut semestris.

3. semester: 
Magistrieksami kava ettevalmistamine (50-60 min kunstiliselt terviklik kava pianisti kontseretrepertuaarist)
Eksam E3 (kestus 25-40 min): esitada peast kava, mis soovitavalt sisaldab teoseid magistrieksami kavast.

4. semester:
Magistrieksam (MIX011)

Üliõpilane esineb vähemalt ühel õpilasõhtul või klassikontserdil õppeaasta jooksul, osaleb meistrikursustel nii aktiivselt kui ka kuulajana ja külastab kuulajana vähemalt üht õpilasõhtut semestris.
Magistrieksamil esitatakse peast 50-60 min pikkune kunstiliselt terviklik kava pianisti kontsertrepertuaarist vabal valikul.

Klavessiin


Semestrite kava: teoseid erinevate stiilide esindajatelt.
Kava kestus 50-60 minutit, sealhulgas esitada:

 • 2 suurvormi (sonaat, süit, kontsert jne)
 • J.S. Bachi teos

4. semester:
Magistrieksam (MIX011)

Kava kestus 50-60 min, teosed esitatakse peast. Kava peab sisaldama mitmekesist repertuaari erinevatest stiilidest ja erinevatest ajastutest, sh

 • 2 suurvormi (sonaat, süit, kontsert jne),
 • J.S. Bachi teos.

Orel


Üliõpilane omandab ja esitab eksamitel (sh magistrieksamil (MIX011))

 • vähemalt ühe Bachi eelse helilooja teose,
 • ühe J. S. Bachi ulatusliku teose,
 • ühe romantilise heliteose,
 • ühe kaasaegse heliteose.

 

Akordion


Üliõpilane võtab osa avalikest esinemistest vähemalt 1-2 korda semestri jooksul, osaleb meistrikursustel jt erialaga seotud üritustel.

1. ja 2. semestri repertuaari valik peab olema koostatud kontserdikava eeskujul ja sisaldama:

 • barokkmuusika või teiste ajastute muusika transkriptsioone,
 • nüüdismuusika teoseid,
 • vabalt valitud palu.

Eksamikava mängitakse peast (erandina võib noodist mängida peale 1975. a kirjutatud originaalteosed), kava pikkus 20-30 min.

3. semestril valmistatakse ette magistrieksami kava, mille valikul arvestatakse üliõpilase ettepanekuid. Eksamil esitatakse osa magistrieksami kavast pikkusega 20-30 min.

4. semester:
Magistrieksam (MIX011)

Eksamikava:

 • barokkmuusika või teiste ajastute transkriptsioonid,
 • nüüdismuusika teosed,
 • vabalt valitud palad.

Kestvus 35-45 min, teosed esitatakse peast (erandina peale 1975.a. kirjutatud originaalteosed), võib sisaldada varem ettevalmistatud ja esitatud teoseid.