Erasmus+ üleilmne õpiränne


Erasmus+ üleilmse õpirände meetme raames toetatakse Euroopa Liidu ning Euroopa Liidu partnerriikide kõrgkoolide vahelist akadeemiliste ja mitteakadeemiliste töötajate ning üliõpilaste õpirännet.

Partnerriigid on kõik need riigid, mis ei ole Erasmus+ programmiriigid st ei ole EL liikmesriigid ega Island, Liechtenstein, Norra, Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Türgi.

Õpiränne toimub vastavalt taotlusprojektile sõlmitud ülikoolidevaheliste lepingute alusel.
2019. aastal on EMTAl partnerlepingud sõlmitud järgmiste kõrgkoolidega:

Aserbaidžaan
Bakuu Muusikaakadeemia

Gruusia
Tbilisi Riiklik Konservatoorium

Malaisia
MARA Tehnikaülikool

Serbia
Belgradi Kunstide Ülikool

Venemaa
Peterburi Riiklik Konservatoorium

Peterburi Riiklik Teatriakadeemia

Ogarevi nim Mordva Riiklik Ülikool

Tegevused:

  • Üliõpilaste õpiränne:
    • õppimise eesmärgil 3 kuni 12 kuud;
    • praktika eesmärgil 2 kuni 12 kuud;
  • Töötajate lühiajaline õpiränne:
    • õpetamise eesmärgil alates 5 päeva (ilma reisipäevadeta);
    • koolituse eesmärgil alates 5 päeva (ilma reisipäevadeta).

Õppejõudude lähetuste puhul kehtib lisanõue läbiviidava õppetöö mahule – minimaalselt 8 õppetöö tundi nädalas.

Rahastamine

Osalejale eraldatakse ühekordne reisitoetus ja individuaalne elamistoetus.

Reisitoetus. Osalejale eraldatakse ühekordne reisitoetus edasi-tagasi reisiks. Reisitoetuse summa arvutatakse järgmise põhimõtte järgi (ühe suuna vahemaa):

Reisidistants Summa
Vahemik 100 kuni 499 km:  180 EUR osaleja kohta
Vahemik 500 kuni 1999 km:  275 EUR osaleja kohta
Vahemik 2000 kuni 2999 km:  360 EUR osaleja kohta
Vahemik 3000 kuni 3999 km:  530 EUR osaleja kohta
Vahemik 4000 kuni 7999 km:  820 EUR osaleja kohta
8000 KM ja rohkem:  1500 EUR osaleja kohta

2. Individuaalne elamistoetus:
Eestisse sissetulevatele üliõpilastele makstakse 800 EUR kuus
Eestist väljaminevatele üliõpilastele makstakse 700 EUR kuus

Eestisse sissetulevatele töötajatele makstakse 140 EUR päevas
Eestist väljaminevatele töötajatele makstakse 180 EUR päevas

Töötaja mobiiluses puhul tuleb arvestada elamistoetustelt tulumaksu (20%) kinnipidamisega (v.a. kulupõhine toetus).