Erasmus+ üleilmne õpiränne

 

 

Erasmus+ üleilmse õpirände raames saavad EMTA üliõpilased kandideerida vahetusõpingutele partnerkõrgkoolidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu ja kellega on EMTA sõlminud koostöölepingu.

Väliskõrgkooli valikul tuleb lähtuda ennekõike oma õppekavast. EMTA partnerülikoolide nimekiri avaneb SIIT (alaleht Non-EU).

Kandideerimine

Välisülikooli tuleb saata kandideerimisavaldus koos kõigi nõutud dokumentidega (salvestus/portfoolio, motivatsioonikiri, hinnete väljatrükk, CV). Lähtuda tuleb vastuvõtva kooli tähtaegadest ja kandideerimisnõuetest.

Avaldusele tuleb lisada Õppeleping, millega üliõpilane, tema kodukool ning vastuvõttev kõrgkool kinnitavad vahetusperioodiks õppeplaani. Õppelepingus tuleb loetleda ka need EMTA ained, mis plaanitakse asendada välisülikoolis võetavate ainetega. Ainete asendatavuse osas tuleb nõu pidada õppeosakonnaga.

Õpirändes osalejale makstakse igakuist stipendiumi ning ühekordset reisitoetust. Projekti eelarvest kaetakse ka kindlustuse ja vajadusel viisa kulud. Vahetusõpingud partnerülikoolis on tasuta.