Erasmus+ üleilmne õpiränne

 

 

Erasmus+ üleilmse õpirände raames saavad EMTA üliõpilased kandideerida vahetusõpingutele partnerkõrgkoolidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu ja kellega on EMTA sõlminud koostöölepingu.

2020/21 õppeaastal on võimalik kandideerida järgmistese kõrgkoolidesse:

GRUUSIA
Tbilisi Riiklik Konservatoorium

 

Õppeperiood: 5 kuud
Õppetase: BA, MA
Igakuine stipendium: 700 €
Reisitoetus: 360 €

VENEMAA
Peterburi Riiklik Konservatoorium

Õppeperiood: 3–5 kuud
Õppetase: BA, MA
Igakuine stipendium: 700 €
Reisitoetus: 180 €

Projekti eelarvest kaetakse ka kindlustuse ja vajadusel viisa kulud. Vahetusõpingud partnerülikoolis on tasuta.

 

Kandideerimine


Kandideerimistähtaeg on 31. märts 2021.

Uuri kindlasti välisülikooli kodulehelt infot sealse õppetöö, akadeemilise kalendri, õppekeele, majutusvõimaluste kohta! Vajadusel küsi lisa projekti koordinaatorilt.

1) Täida ära online taotlusvorm koos motivatsioonikirjaga.

Motivatsioonikiri on esimeses taotlusvoorus suunatud EMTA komisjonile ning võib olla kas eesti või inglise keeles.

2) Laekunud taoltustele küsitakse kinnitust õppeosakonnast ning erialaosakonnast.

Kui taotlejaid on rohkem kui stipendiume, teeb otsuse komisjon, kuhu kuuluvad vastava osakonna ja rektoraadi esindajad. Pingerea koostamisel arvestatakse õpitulemusi, motivatsioonikirja, varasemaid õpirände kogemusi ning vajadusel väliskõrgkoolis nõutud võõrkeele taset. Komisjon võib küsida lisadokumente.

EMTA-sisene konkursi edukalt läbinud üliõpilane saab esitada dokumendid partnerkooli.

Järgmise sammuna tuleb täita Õppeleping, millega üliõpilane, tema kodukool ning vastuvõttev kõrgkool kinnitavad vahetusperioodiks õppeplaani. Õppelepingus tuleb loetleda ka need EMTA ained, mis plaanitakse asendada välisülikoolis võetavate ainetega. Ainete asendatavuse osas tuleb nõu pidada õppeosakonnaga.