Eriala eksaminõuded

Eriala (MIX101) eksaminõuded bakalaureuseõppes

 • Puhkpillid

  Üliõpilane esineb vähemalt kaks korda õpilasõhtul või klassikontserdil semestri jooksul, osaleb meistrikursustel nii aktiivselt kui ka kuulajana.

  1.–5. semester:
  Eksamitel esitada kava pikkusega ca 20 min. Tehnilise arvestuse hinne määrab 30% erialaeksami hindest.
  Põhiinstrumendi sugulusinstrumentidega tutvumine.
  Tehnilise arvestuse nõuded:

  • Heliredelid: üliõpilane valdab valitud tempos kõikide heliredelite kolme põhilist rütmifiguuri (kaheksandiknoodid, trioolid ja kuueteistkümnendiknoodid) ning kolme tähtsamat ðtrihhi – legatot, detache’d ja staccatot.
  • Etüüdid: ettevalmistatud viiest etüüdist valib komisjon esitamiseks kaks.
  • Orkestripartiid: igal arvestusel esitatakse 10 partiid.

   

  6. semester:
  Bakalaureuseeksam (MIX111)
  Mitmekesine, erinevate ajastute muusikat sisaldav kava. Nt: suurvorm või selle osad, virtuoospala ning teos sooloinstrumendile.
  Bakalaureuseeksam: kava pikkus keskmiselt 25 min.

 • Löökpillid

  1.–5. semester:

  • löökpillimängu tehnika arendamine
  • neljanuia tehnika
  • töö etüüdide ja heliredelitega erinevatel löökpillidel (sh timpanitel)

  Eksam: vähemalt 20 min pikkune (soovitavalt originaalmuusikast koosnev) kava.
  Pillide ja repertuaari valik arvestatakse läbi aastate nii, et sellest hõlmaks vähemalt 1/3 muusikat redelitele ja 1/3 multiperkussioonile.
  Eksami kava esitatakse peast, va keerukama helikeelega nüüdismuusika.

  6. semester:
  Bakalaureuseeksam (MIX111)

  • Teos klaveri- või muu instrumendi (ansambli) saatega.
  • Ulatuslik mitmeosaline teos või selle osa.
  • Vähemalt 1/3 ulatuses muusikat redelitele (meloodilistele löökpillidele).

  Kava pikkusega vähemalt 30 min. Teosed esitatakse peast, va keeruka helikeelega nüüdismuusika.