Eriala eksaminõuded

Eriala (MIX001) eksaminõuded magistriõppes

 • Puhkpillid

  Üliõpilane esineb vähemalt 2 korda semestris ja sooritab tehnilised arvestused, mis toimuvad kord semestris. Eksamil esitada kava pikkusega vähemalt 20 min.
  Tehnilise arvestuse nõuded:

  • Heliredelid
   Üliõpilane valdab valitud tempos kõikide heliredelite kolme põhilist rütmifiguuri (kaheksandiknoodid, trioolid ja kuueteistkümnendiknoodid) ning kolme tähtsamat ðtrihhi – legatot, detache’d ja staccatot.
  • Etüüdid
   Ettevalmistatud viiest etüüdist valib komisjon esitamiseks kaks.
  • Orkestripartiid
   Igal arvestusel esitatakse 10 partiid.
   Tehniline arvestus on hindeline. Tehnilise arvestuse hinne määrab 30% erialaeksami hindest.

   

  4. semester:
  Magistrieksam (MIX011)

  • I osa: kontsert sooloinstrumendile ja orkestrile kestusega vähemalt 20 minutit.
  • II osa: mitmekesine soolokava kestusega 30-40 minutit.
 • Löökpillid

  Kolme semestri jooksul toimub löökpillimängu tehnika ja muusikalise maitse edasiarendamine.
  Repertuaari valikul arvestatakse magistrandi maitseelistusi, võimalusel esitatakse ka eesti löökpillimuusikat.
  Eksamitel esitab magistrant vähemalt 25 minuti pikkuse (soovitavalt löökpillidele loodud) kava.

  4. semester:
  Magistrieksam (MIX011)

  Teosed esitatakse peast va atonaalne muusika; kestus vähemalt 35 minutit (kava võib sisaldada varem ettevalmistatud ja esitatud teoseid

  • (Soovitavalt) suurvormi klaveri (või muu pilli) saatega ja esitatakse kogu pikkuses;
  • eriilmelised löökpillidele loodud teosed.