Erialastipendium

Õpetajakoolituse stipendium

 

Alates 2023/24. õa sisseastujad saavad taotleda 400-euro suurust õpetajakoolituse stipendiumi. Selle stipendiumi maksmist ja määramist reguleerib riiklikul tasandil määrus “Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord”.

Allolev info on varasema (enne 2023/24. õa sisseastunud) õpetajakoolituse erialastipendiumi kohta.

Õpetajakoolituse erialastipendiumi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada õpetaja kutset Eesti ühiskonnas ning seeläbi suurendada õpetajakoolituse erialadele kandideerijate ja õpetajakutse omandajate arvu.

  • Stipendiumi sihtrühm

Stipendiumiga toetatakse üliõpilasi, kes taotluse esitamise hetkel õpivad Eesti kõrgkoolis õpetajaks või kutseõpetajaks vastavate standardite tähenduses.

  • Stipendiumi suurus

Stipendiumi suurus on 160 eurot kuus.

Stipendiumi taotlusi võetakse vastu kaks korda aastas.

Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada iga semestri alguses:

sügissemestril oktoobris
kevadsemestril veebruaris

Stipendiumi on võimalik taotleda Interpretatsioonipedagoogika magistriõppekaval.

Loe dokumentide lehelt lähemalt: Stipendiumite ja õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias

 

Õpetajakoolituse stipendiumi kontaktisikud:

EMTA õppekorralduse spetsialist:
Katrin Puur

Haridus- ja Noorteamet:
Carmen Raudsepp
Tel: 7 300 809
carmen.raudsepp@harno.ee
www.harno.ee