Erialastipendium

Õpetajakoolituse stipendium

 

Õpetajakoolituse erialastipendiumi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada õpetaja kutset Eesti ühiskonnas ning seeläbi suurendada õpetajakoolituse erialadele kandideerijate ja õpetajakutse omandajate arvu.

  • Stipendiumi sihtrühm

Stipendiumiga toetatakse üliõpilasi, kes taotluse esitamise hetkel õpivad Eesti kõrgkoolis õpetajaks või kutseõpetajaks vastavate standardite tähenduses.

  • Stipendiumi suurus

Stipendiumi suurus on 160 eurot kuus.

Stipendiumi taotlusi võetakse vastu kaks korda aastas.

Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada iga semestri alguses:

sügissemestril oktoobris
kevadsemestril veebruaris

Stipendiumi on võimalik taotleda Interpretatsioonipedagoogika magistriõppekaval.

Loe dokumentide lehelt lähemalt: Stipendiumite ja õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias

 

Õpetajakoolituse stipendiumi kontaktisikud:

EMTA õppekorralduse spetsialist:
Katrin Puur

Haridus- ja Noorteamet:
Anu Lepik
Tel: 7 300 809
anu.lepik@harno.ee
www.harno.ee