Erivajadusega üliõpilaste stipendium

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada erivajadustega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel.

Erivajadustega üliõpilase stipendiumi saab alates immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist taotleda üliõpilane,

… kes on Eesti kodanik või viibib Eestis alalise või tähtajalise elamisloa alusel,
… kes on keskmise, raske või sügava puudega isik.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada taotlus üks kord õppeaastas ning toetus määratakse korraga kümneks kuuks. Erivajadustega üliõpilase stipendiumi on võimalik taotleda ja saada ka akadeemilise puhkuse ajal ja osakoormusega õppides. Sellisel juhul arvestatakse stipendiumi määr semestri alguses registreeritud õppeainete alusel. Osakoormuses õppival üliõpilasele makstakse erivajadustega üliõpilase stipendiumit õppekava kahekordse nominaalkestuse jooksul.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi suurus sõltub puude raskusastmest ja liigist.

Taotlus koos nõutud lisadokumentidega tuleb esitada e-postiaadressile rvo.dokumendid@harno.ee, pealkiri “EV stipendium”. Taotlemiseks vajalikud vormid on leitavad Haridus-ja Noorteameti kodulehelt. Stipendiumi saab taotleda kaks korda aastas. Tähtaeg sügissemestril on 20. september ja kevadsemestril 21. veebruar.

Stipendiumi saab taotleda üks kord õppeaastas, sügissemestril kogu õppeaastaks ehk 10 kuuks ning kevadsemestril eeldusel, et sügisel taotlust ei esitatud kevadsemestriks ehk 5 kuuks. Kevadsemestril ei ole võimalik uuesti taotleda ka mitte siis kui sügisel taotleti stipendiumi vähemaks kui 10 kuuks.

Stipendiumi makstakse välja iga kuu 10. kuupäevaks (va septembrikuu stipendium, mis makstakse välja oktoobris).

Täpsemat informatsiooni taotlemise tingimuste kohta leiab Haridus- ja Noorteameti kodulehelt.

Loe ka:
Erivajadusega üliõpilaste toetamine
Erivajadusega üliõpilase toetamise kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (pdf)