Vajaduspõhine eritoetus

Taotle eritoetus jooksvalt.

Sügissemestril: september – jaanuar.

Kevadsemestril: veebruar – juuni.

Vajaduspõhist eritoetust on õigus taotleda üliõpilasel (va. doktorandil), kes on jäänud vastaval semestril ilma vajaduspõhisest õppetoetusest.

Üliõpilasel on võimalus taotleda vajaduspõhist eritoetust kuni viieks õppekuuks: septembrist jaanuarini ja veebruarist juunini.

Toetust makstakse alates toetuse taotlemise kuust. Kui taotlus esitatakse pärast kuu 15. kuupäeva, siis menetletakse seda koos järgmise kuu kuni 15. kuupäevani esitatud taotlustega.

Toetust saab taotleda kui perekonna kuusissetuleku ühe pereliikme kohta on kuni 756.38 eurot. Perekonna keskmine sissetulek arvutatakse brutotulu alusel.

Vajaduspõhise eritoetuse taotlusele Vajaduspõhise eritoetuse taotlusvorm tuleb lisada järgmised dokumendid:

  • paberkandjal väljavõte vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise hetkel olnud pereliikmete koosseisust vormil, mis on kättesaadav vajaduspõhise õppetoetuse taotluskeskkonnas
  • tõendid Maksu- ja Tolliametist kõigi alates 18-aastaste pereliikmete sissetulekute kohta taotluse esitamisele eelnenud kolmel kuul. Taotluse esitaja iga pereliige saab Maksu- ja Tolliametist ise oma tõendi tellida, logides sisse e-maksuametisse ning liikudes seal järgnevalt: Registrid ja päringud -> Minu päringud -> Tõendite koostamine-> +Uus tõend-> Maksuandmete tõend. Maksuameti poolt digiallkirjastatud tõendid esitada aadressil jane.kreek@eamt.ee. Andmed möödunud kuu sissetulekukuvatakse Maksu- ja Tolliameti tõendil alates järgmise kuu 10. kuupäevast.

Täpsemalt loe: Stipendiumite ja õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias