Doktoranditoetus

Alates 1.01.2013 on kõigil doktorantidel, kes on immatrikuleeritud alates 1.01.2012 õigus saada doktoranditoetust, kui ta õpib täiskoormusel, ei ole ületanud õppekava nominaalkestust ja on läbinud atesteerimise (va esimese aasta doktorandid).

Doktoranditoetuse saamiseks ei ole vaja eraldi taotlust esitada. Toetus määratakse 12 kuuks.

Doktoranditoetuse suurus 2018. aastast on 660 eurot kuus.

NB! Üliõpilane peab olema Eesti kodanik või viibima Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel.

Doktoranditoetust ei ole õigus saada akadeemilisel puhkusel olles.

Alates 2022. aasta vastuvõtust uutele doktorantidele doktoranditoetust ei maksta. Doktorant-nooremteaduritele makstakse nooremteaduri palka.

Loe dokumentide lehelt lähemalt ka: Stipendiumite ja õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias