METRIC

METRIC (Modernizing European Higher Music Education through Improvisation) on paljude juhtivate Euroopa konservatooriumite ja Euroopa Konservatooriumite Assotsiatsiooni AEC koostöövõrgustik, mille eesmärgiks on muusikahariduse kaasajastamine üleeuroopalise temaatilise koostöö kaudu. Liikmeskoolid usuvad, et improvisatsiooniõpe võib muusikakõrgkoolide olemasolevaid õppekavasid märkimisväärselt mõjutada.

METRIC keskendub kõikidele improvisatsioonilise muusika suundadele, tonaalsest ja modaalsest improvisatsioonist vabaimprovisatsioonini.

Improvisatsiooni valdkonnas tegutsevate koolide, õppejõudude ja üliõpilaste huvi ja teadlikkuse tõstmiseks koordineerib METRIC järgmisi tegevusi:

  • iga-aastane Intensiivprogramm, mille raames toimuvad kogenud õppejõudude töötoad ja meistrikursused;
  • improvisatsiooni eriala ühismoodulite loomine ja rakendamine, eesmärgiga jagada ja arendada osalevate koolide teadmisi, traditsioone ja kogemusi ning soodustada õppejõudude ja tudengite mobiilsust ja koostööd;
  • metricimpro.eu haldamine ja arendamine. Koduleht on platvorm liikmeskoolide improvisatsioonilise muusika õppekavade, õppe- ja õpetamismeetodite, metodoloogia ja loomepraktika tutvustamiseks. Kodulehel on ka improvisatsiooni erinevate vormide harjutuste videoarhiiv, sh tonaalne improvisatsioon, vabaimprovisatsioon, improansamblid ja valdkondade vaheline koostöö.
  • improvisatsioonihariduse arendamine artiklite, videote, esseede, uurimuste ja ürituste kaudu ning nende kajastamine kodulehel. Võrgustik pakub ka improvisatsiooni eriala hindamiskriteeriumite raamistikku;
  • liikmeskoolide esindajatest koosneva Juhtgrupi koosolekute korraldamine võrgustiku juhtimisega seotud teemade ja improvisatsioonihariduse uusimate arengute aruteluks.