REMAM

Reinventing Mentoring in Arts Management (REMAM) projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni ERASMUS+ programmi strateegilise koostööprojektide meetmest. Projekti eesmärgiks on lahti ja ümber mõtestada mentorlus kultuurikorralduses nii, et see hõlbustaks tudengite, potentsiaalsete tööandjate ja valdkonna professionaalide vahelist koostööd. Projekti raames töötatakse välja elukestva õppe raamistikku sobiv ning koosloomist soosiv uuenduslik mentorlusmudel.

Projekti kestus on 3 aastat (september 2020 – august 2023) ja selle eelarve on 319 999€.

EMTA on projekti koordineeriv asutus ning projektis on lisaks 5 partnerinstitutsiooni Euroopast:

Universiteit Antwerpen (Belgia)
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Bilbao, Hispaania)
Creative Mentorship (Belgrad, Serbia)
Läti Kultuuriakadeemia (Riia)
Eesti Noorsooteater (Tallinn)