HarMA +

HarMA +: Euroopa muusikakõrgkoolide õpetamispraktikate ja pedagoogiliste uuenduste maastik muusikateooria valdkonnas


HarMA + on Euroopa Komisjoni programmi Erasmus + rahastatud strateegiline partnerlus, mis tegeleb muusikakõrgkoolide (HMEI) vahelise praktika ja metoodika ülekantavuse küsimusega, keskendudes eelkõige muusikateooria kursustele. 

HarMA + eesmärgid:

HarMA + projekti ajendiks oli vajadus arendada koostöövahendeid, jagada teadmisi ja edastada infot pedagoogiliste uuenduste kohta muusikateooria kui väga spetsiifilise valdkonna õpetamisel muusikakõrgkoolides kogu Euroopas.


HMEI muusikateooria osakondade kogukonnale (institutsioonid, õpetajad, üliõpilased ja spetsialistid) suunatud projekt taotleb järgmisi eesmärke:

 • Koguda, analüüsida, jagada, võrrelda ja edastada muusikateooria kursuste pedagoogilisi tavasid muusikakõrgkoolide vahel Euroopas;
 • Luua muusikateooria erialade õpetajatele jagatud koosoleku- ja mõttevahetuskeskkond, et julgustada suhtlemist erinevate traditsioonide vahel ja ühiste tööriistade väljatöötamist;
 • Luua muusikateooria tundide jaoks viiteplatvorm;
 • Säilitada ja arendada muusikateooria kursuste olulist rolli erinevate osalevate kõrgkoolide õppekavades;
 • Säilitada, arendada, kaasajastada, ajakohastada ja reklaamida muusikateooria kursusi ja nende õppekavasid;
 • Töötada välja muusikavaldkonna teooriakursuste õpetajate võrgustik;
 • Edendada ja tugevdada sidemeid kõrgharidusasutuste, teadlaste ja muusikateooria valdkonnas tegutsevate muusikute vahel Euroopas;
 • Soodustada ja tugevdada muusikakõrgkoolide rahvusvahelistumist;
 • Tutvustada HarMA + projekti Euroopa muusikakõrgkoolide katuseorganisatsiooni AEC regulaarsetel iga-aastastel üritustel;
 • Luua muusikateooria kogukonnale vaba ligipääsuga platvorm, kus projekti tulemusi jagatakse.

HarMA + intellektuaalsed väljundid

 • Online-harmoonia ja muusikaanalüüsi vahetusplatvormi väljatöötamine;
 • Muusikateooria-alase bibliograafia koostamine, mis hõlmaks kõikides Euroopa Liidu riikides välja antud olulisemaid publikatsioone ja mis oleks ajas dünaamiliselt uuenev;
 • Uute metoodikate ja tavade kataloogi väljatöötamine;
 • Mitmekeelse muusikateooria terminoloogia sõnaraamatu väljatöötamine.

Projektipartnerid:

 

Projekti koordinaator EMTAs:
prof Kerri Kotta

Projekti kontaktisik:
Kai Kiiv