HarMA Hub

HarMA HUB projekti (2023 – 2026) ellukutsujateks on Euroopa muusikakõrgkoolid ja neid ühendav organisatsioon ning projekti üldiseks eesmärgiks on muusikateooria õpetamise taseme tõstmine kõrgkoolide tasandil. Eesmärgi saavutamiseks on planeeritud mitmeid tegevusi, mis nii eraldivõetult kui ka nende ühendamisel tekkiva sünergia kaudu peaksid Euroopa suhteliselt killustunud muusikateooria kogukonda tugevdama ja selle sisekommunikatsiooni parandama.

Projekti tööülesanneteks ja nende kaudu loodavateks intellektuaalseteks väljunditeks on:
– muusikateooria kogukonnale vabalt kättesaadava HarmaHUB veebiplatvormi loomine ja arendamine;
– Euroopas kasutatava muusikateooria bibliograafia loomine ja arendamine;
– Euroopas kasutatava mitmekeelse muusikateooria terminite sõnastiku loomine ja arendamine;
– muusikaanalüüsi hoidla loomine;
– muusikateooria pedagoogikale keskenduva eelretsenseeritava veebiajakirja loomine ja arendamine;
– kahe intensiivse koolitusnädala läbi viimine õppejõududele ja tudengitele;
– Euroopa muusikakõrgkoolidele suunatud kahe turundusürituse korraldamine;
– projekti lõpetava konverentsi korraldamine.

Projekti juhtülikooliks on Conservatoire royal de Bruxelles ning partnerülikoolideks Stanisław Moniuszko Muusikaakadeemia Gdańskis, Franz Liszti Muusikaakadeemia Budapestis, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Tallinnas, Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo Valencias ning Euroopa muusikakõrgkoole ühendav Association Européenne des Conservatoires (AEC).

Projekti avakoosolek toimus 25.–26. oktoobril ja seda võõrustas projekti peakoordinaator Conservatoire royal de Bruxelles.

Projekti läbiviimise tulemusena loodetakse kaasajastada muusikateooria õpetamisega seotud praktikaid ning võimaldada juurdepääs selle valdkonna uusimatele teadmistele. Projekt loob aluse, millelt reflekteerida muusikateooriaõppe tuleviku üle Euroopa muusikakõrgkoolides.

HarmaHUB on jätk strateegilise partnerluse projektile Harma+ (2020 – 2023), mille tulemusena töötati välja Euroopa muusikateooria bibliograafia, Euroopa muusikateooria sõnastiku ja Euroopa muusikateooria ainekavasid kirjeldava struktuuri alused. Samuti viidi ka selle projekti raames läbi kaks intensiivset koolitusnädalat õppejõududele ja tudengitele (Leipzigis ja Tallinnas) ning korraldati muusikateooria pedagoogikale keskenduv konverents (Gdańskis).

Projektipartnerid:

 

Projekti koordinaator EMTAs:
prof Kerri Kotta

Projekti kontaktisik:
Kädi Kallau