Ajakava


Et üliõpilane oma igapäevasest loometööst kaheks aastaks täielikult eemale ei jääks, on semestrite vahel tavalisest pikemad kuni neljakuulised pausid. Need annavad võimaluse õpitu integreerimiseks oma loomingulisesse tegevusse. Sel ajal võite jääda Eestisse, töötada individuaalselt või koos oma õpingukaaslastega või naasta oma varasemate loominguliste partnerite juurde, et õpitut praktikas rakendada.

Semester Paus

Semester 1
Veebruar-Mai 2025

Juuni-September 2025

Semester 2
Oktoober 2025 – Jaanuar 2026

Veebruar-Mai 2026

Semester 3
Juuni-September 2026

Oktoober 2026

Semester 4
November 2026 – Jaanuar 2027

Tunniplaan


Õppeploki ajal toimuvad tunnid esmaspäevast laupäevani.

 

Õppemaks


Õppemaksumäärad aastatel 2022–2024 on järgmised:

EL kodanikud:
Esimene õpiaasta – €7000
Teine õpiaasta – €7000

Mitte EL kodanikud:
Esimene õpiaasta – €13000
Teine õpiaasta – €13000

Õppemaksu on võimalik tasuda kahes osas: igal õppeaastal 15. augustil ja 15. jaanuaril.

Rohkem infot: Õppeteenustasud

 

Sihtstipendium


Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pakub CPPMi õppekavale vastuvõetud üliõpilastele kaheksa õppemaksu osalise vähendamise (ÕOV) stipendiumi:

4 x 50% soodustust kogu õppemaksust
4 x 25% soodustust kogu õppemaksust

ÕOV on mitterahaline stipendium, mida ei maksta välja sularahas. Stipendiumi summa (25/50%) arvatakse maha kogu teie õppemaksu summast.

Näiteks:

  • Olete Euroopa Liidu üliõpilane ja teie õppemaks on €7000. 25% soodustusega on teie õppemaks €5250 ja 50% soodustusega €3500 õppeaastas.
  • Olete üliõpilane väljastpoolt Euroopa Liitu ja teie õppemaks on €13000. 25% soodustusega on teie õppemaks €9750 ja 50% soodustusega €6500 õppeaastas.

Esimesel õppeaastal määrab ÕOV saajad sisseastumiseksamite tulemustele tuginedes vastuvõtukomisjon. Neli taotlejat saab 50% soodustuse ja neli taotlejat 25% soodustuse.
Kui saate ühe neist stipendiumidest, teatatakse teile sellest vastuvõtukirjas.

Kui üliõpilaskandidaat, kellele antakse stipendium, loobub oma õppekohast, pakutakse soodustust teisele üliõpilasele. ÕOV soodustus kehtib üks õppeaasta.

Teise õpiaasta alguses saavad kõik CPPMi üliõpilased ÕOV soodustust taotleda. Otsuse langetab CPPMi õppekavakomisjon. Otsuse aluseks on üliõpilase akadeemilised ja kunstilised saavutused esimesel õppeaastal.

 

Tulemusstipendium


Igal semestril saab vähemalt üks parimate akadeemiliste tulemustega Eesti päritolu CPPM üliõpilane  tulemusstipendiumi (100 eurot kuus). See stipendium määratakse iga semestri alguses, tuginedes eelmise semestri tulemustele. Rohkem infot õppetoetuste ja stipendiumite kohta leiab siit.

 

ERASMUS+


Programm Erasmus on Euroopa Liidu juhitud algatus. See annab üliõpilastele võimaluse kraadi omandamise ajal õppida või saada töökogemus teises Euroopa riigis. Lisateavet ERASMUS+ võimaluste kohta meie akadeemias leiate siit.

 

Õppelaen


Täiskoormusega üliõpilasena peaksite saama õppelaenu, kuid need võimalused ja reeglid erinevad riigiti. Palun uurige õppelaenu võimalusi oma koduriigis. Vajadusel kinnitab akadeemia teie täiskoormusega üliõpilase staatust. Eesti õppetoetuste ja õppelaenu seadusega saab tutvuda siin.