Raamatukogu filiaali kasutuseeskiri

1. Üldsätted

1.1 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) lavakunstikooli raamatukogu (edaspidi Raamatukogu) on EMTA raamatukogu filiaal, mille kasutamine on fikseeritud käesoleva eeskirjaga.

1.2 Raamatukogu teavikute kasutamine on tasuta. Muud teenused võivad olla tasulised.

2. Lugejaks registreerimine

2.1 Lugejakonto saab registreerida ID-kaardi alusel e-kataloogis ESTER või lavakoolis kohapeal.

2.2 Olenevalt staatusest on Raamatukogu lugejatel erinevad õigused.

3. Laenutuskord

3.1 EMTA lavakunstikooli üliõpilastele (sh magistrantidele, doktorantidele), õppejõududele ja töötajatele laenutatakse kuni 10 eksemplari 2 kuuks; vilistlastele 1 kuuks.

3.2 Kõik Raamatukogu lugejad võivad tagastamise tähtaega pikendada maksimaalselt 2 korda.

4. Sisekord

4.1 Teavikute laenutamine tuleb registreerida kohapeal.

4.2 Teavikute ja inventari omavoliline Raamatukogust väljaviimine on keelatud.

5. Lugeja vastutus

5.1 Lugeja ei tohi kahjustada Raamatukogu teavikuid ega muud vara. Tekitatud kahju tuleb kompenseerida.

5.2 Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute eest.

5.3 Kahjustatud või kaotatud teavik tuleb asendada samaväärsega või hüvitada see turuväärtuse ulatuses. Raamatukogu vara rikkumiseks on ka lehtede väljatõmbamine ja märkuste kirjutamine trükisesse.

5.4 Laenutähtaja ületamisel tuleb tasuda viivist 0,05 eurot päevas iga tagastamata eksemplari eest.

5.5 Võlglased kaotavad laenutusõiguse kuni teavikute tagastamiseni.

5.6 Kasutajad, kes eiravad Raamatukogu kasutamise korda, võivad kaotada laenutusõiguse kuni 3 kuuks.

Kinnitatud rektori käskkirjaga 28.02.2011 nr 8-ü