Magistriõppe lõpetanud

Nimi, aasta, juhendaja Magistritöö pealkiri

Katri Kaasik-Aaslav (Aaslav-Tepandi)
1997
Juhendajad: Lea Tormis, Kalju Komissarov

“Rolli sünd ja lavastaja osa selle juures”
ESTER

Peeter Raudsepp
2000
Juhendaja: Ingo Normet

“Laena harfi, Plotinos, ehk minu kolme aasta lavastajakogemus teatris filosoofilis-ajaloolise pilgu läbi”
ESTER

Riina Roose
2000
Juhendaja: Kristel Pappel

“Helikujundus sõnalavastuses”
ESTER

Anne Türnpu
2000
Juhendaja: Mati Unt

“Pärimusest lavastuseni”
ESTER

Maarja Jakobson
2002
Juhendaja: Martin Veinmann

“Lavakõne õpetamise metoodikast Eesti ja Saksa teatrikoolis”
ESTER

Vahur Keller
2003
Juhendaja: Kristel Pappel

“Lavastaja töö lauljaga”
ESTER

Tiit Ojasoo
2003
Juhendaja: Ingo Normet

“Kuidas teha ideaalset lavastust?”
ESTER

Anne-Liis Poll
2003
Juhendaja: Allan Vurma

“Häälikute mängud”
ESTER

Tamur Tohver
2003
Juhendaja: Ingo Normet

“Tasa kuulata on kergem”
ESTER

Anu Aimla
2004
Juhendaja: Allan Vurma

“Laulmise ja liikumise seosed näitleja hääle arendamisel”
ESTER

Liivika Hanstin
2004
Juhendaja: Rosita Raud

“Nukunäitleja – kunstnik, käsitööline või instrumentalist?”
ESTER

Virve Kurbel
2004
Juhendaja: Lea Tormis

“Prantsuse barokkteatritants ja selle esitamine tänapäeval”
ESTER

Helena Merzin
2004
Juhendaja: Ingo Normet

“Kangas üle mere” (“Väv över vatten”)
ESTER

Laura Nõlvak
2004
Juhendaja: Ingo Normet

“Sissejuhatus nukuteatrisse algajale (nuku)näitlejale”
ESTER

Külli Palmsaar
2004
Juhendaja: Ingo Normet

“Inimhääl nukuteatris”
ESTER

Tiit Palu
2004
Juhendaja: Ingo Normet

“Kaks katset kaotada tähendus”
ESTER

Ingrit Vaher
2004
Juhendaja: Anne Türnpu

“Näitleja ja runolaul”
ESTER

Tiina Vilu-Demjanov
2004
Juhendaja: Anne Türnpu

“Kuidas elustada elutut”
ESTER

Jaan Urvet
2004
Juhendaja: Rosita Raud

“Nukuteatri elementide rakenduskeskkond lavastustes”
ESTER

Mari Amor
2005
Juhendaja: Vahur Keller

“Helilooja sõnateatris”
ESTER

Andres Roosileht
2005

“Nukk. Vastastikune mõistmine”
ESTER

Maria Usk
2005
Juhendajad: Rein Raud, Mati Unt

“Nukuteater ja automaadid”
ESTER

Priit Karm
2006
Juhendajad: Ingo Normet, Anne-Liis Poll

“Kõlavärviküllane sõna”
ESTER

Aivar Simmermann
2006
Juhendaja: Ingo Normet

“Ülevaade luguteatrist”
ESTER

Kärt Tomingas
2006
Juhendaja: Ingo Normet

“Õppida ja õpetada”
ESTER

Janek Joost
2007
Juhendaja: Tõnu Tepandi

“Hääle olulisus rolli luues”
ESTER

Vahur-Paul Põldma
2007
Juhendaja: Ingo Normet

“Kas ma pean tegema teatrit?”
ESTER

Mari Torga
2007
Juhendaja: Ingo Normet

“Räägivad. Kas ja kuivõrd vajab meediahääl kõnekoolitust”
ESTER

Kadi Tudre
2007
Juhendaja: Luule Epner

“Kehatehnika näitlemises”
ESTER

Jaak Prints
2008
Juhendaja: Ingo Normet

“Vastates kükitavale poisile. Portree näitlejast noore mehena”
ESTER

Katrin Pärn
2008
Juhendaja: Ingo Normet

“Kehateadlikkus”
ESTER

Bert Raudsep
2008
Juhendaja: Ingo Normet

“Teater Eesti ühiskonnas. Olulisus läbi ajalehe Postimees aastal 2007″
ESTER

Taago Tubin
2008
Juhendaja: Sven Karja

“Professionaalse lavakunsti võimalikkus mittekutselises teatris”
ESTER

Kristel Leesmend
2009
Juhendaja: Ingo Normet

“Kuidas valitakse osatäitjaid?”
ESTER

Katrin Nielsen
2009
Juhendaja: Peeter Raudsepp

“Draamaimprovisatsioon kui õppemeetod. Teooria ja praktika”
ESTER

Priit Valkna
2009
Juhendaja: Ingo Normet

“Teatrinäitleja filmis”
ESTER

Virko Annus
2010
Juhendaja: Ingo Normet

“Juhendaja osa õpilaste etlemiskonkurssideks ettevalmistamisel”
ESTER

Tarmo Tiisler
2010
Juhendaja: Martin Veinmann

“Pildi jutustamine”
ESTER

Silvia Soro
2010
Juhendaja: Urmas Lennuk

“Dramaturg ja näitekirjanik Saksa ja Eesti teatris. Õppimisvõimalused, töövaldkonnad, teatripoolsed ootused”
ESTER

Inga Allik
2011
Juhendaja: Ingo Normet

“Näitleja ja külalisetendus”
ESTER

Mari-Liis Lill
2011
Juhendaja: Peeter Raudsepp

“Keskpõrandale kokku”
ESTER

Tiina Mälberg
2011
Juhendaja: Piret Kruuspere

“Lavakunstikateedri XV lend 20 aastat hiljem”
ESTER

Kaido Rannik
2011
Juhendaja: Ingo Normet

“Lastele mängimise tõsine kunst. Rändnäitleja märkmeid”
ESTER

Garmen Tabor
2011
Juhendaja: Ingo Normet

“Ooperilaulja kui näitleja”
ESTER

Aita Vaher
2011
Juhendaja: Kärt Tomingas

“Õppimise õnnelik tee”
ESTER

Eva Klemets
2011
Juhendaja: Rosita Raud

“Isetu näitleja”
ESTER

Inga Vares
2011
Juhendaja: Lilja Blumenfeld

“Stsenograafi töövahendid leiutavas teatris”
ESTER

Marion Jõepera
2012
Juhendaja: Liina Unt

“Mäng kui juhuse loomine ja piiramine postdramaatilises dramaturgias”
ESTER

Vello Vaher
2013
Juhendaja: Tõnu Tepandi

“Akrobaatika õpetamine koos hääle tekitamisega”
ESTER

Reeda Kreen (Toots)
2014
Juhendaja: Ingo Normet

“Esineja lavahariduse seitse esimest sammu”
ESTER

Maarja Mitt
2014
Juhendaja: Anu Lamp

“Kohanda tegevus sõnale, sõna tegevusele”
ESTER

Elina Reinold
2014
Juhendaja: Ingo Normet

“Näitleja kujunemine koostöös lavastajatega”
ESTER

Heleri Saarik
2014
Juhendaja: Eva-Liisa Linder
Teatri- ja filmilavastamise suund

“Visuaalsete meediumite tarbeks kirjutamise olemuslikke küsimusi”
ESTER

Martti Helde
2015
Teatri- ja filmilavastamise suund

“Lavastaja kuus seisundit. Lavastusprotsessi kirjeldus” (Visuaalteatrilavastuse “Vanamees ja meri” põhjal)
ESTER

Kaupo Kruusiauk
2015
Teatri- ja filmilavastamise suund

“Stseenid ühest abielust. Lavastusprotsessi analüüs” (Lavastuse “Stseenid ühest abielust” põhjal)
ESTER

Marianne Kõrver
2015
Juhendaja: Aivar Simmermann
Teatri- ja filmilavastamise suund

“Lavastuse “Solarise needus” loomeprotsess”
ESTER

Maario Masing
2015
Teatri- ja filmilavastamise suund

“”Gomoku” lavastusplaani kirjeldus ja analüüs”
ESTER

Siim Angerpikk
2016
Juhendaja: Peeter Raudsepp

“Tähelepanu näitleja töövahendina”
ESTER

Auri Jürna
2016
Juhendaja: Kristel Pappel

“Ooperilaulja kui näitleja: mitmekülgse ja tasakaalustatud õppekava otsingul”
ESTER

Loore Martma
2016
Juhendaja: Ingomar Vihmar

“Läbipõlemiskunst”
ESTER

Jekaterina Novosjolova
2016
Juhendaja: Peeter Raudsepp

“Näitleja pihtimus – kriisid elus ja laval”
ESTER

Katri Pekri
2017
Juhendaja: Ingrid Mikk

“Nukuloogika: käepikendus nukuteatrihuvilis(t)ele”
ESTER

Priit Pääsuke
2017
Teatri- ja filmilavastamise suund

“Riverside Drive. Lavastusprotsessi analüüs” (Lavastuse “Riverside Drive” põhjal)
ESTER

Mihkel Seeder
2017
Juhendaja: Madli Pesti

“Hüppelaud näitekirjanikele”
ESTER

Siret Campbell
2018
Juhendaja: Liisi Laineste

“Kuidas töötada välja komöödia kirjutamise kursust?”
ESTER

Raho Aadla
2018
Juhendaja: Luule Epner

“Täiustumisest iseenese olemasolemises”
ESTER

Kersti Heinloo
2018
Juhendaja: Liina Unt

“Ruum näitleja ümber ja sees”
ESTER

Mait Joorits
2018
Juhendajad: Madli Pesti, Jüri Nael

“Näitlejatreeningu võimalusi. Konstantin Stanislavski ja Vsevolod Meierholdi eeskujudest lähtudes”
ESTER

Martin Mill
2018
Juhendaja: Airi Liimets

“Vaateid null-territooriumilt iseendale ehk minu “Mina” metamorfoosid”
ESTER

Tanel Saar
2018
Juhendaja: Madli Pesti

“Füüsiline teater näitleja ja lavastaja kogemuses. VAT Teater 2001–2017”
ESTER

Agur Seim
2018
Juhendaja: Anne Türnpu

“Liminaalsus näitleja prooviprotsessis”
ESTER

Jaanika Tammaru
2018
Juhendaja: Jüri Nael

“Koostunne ja kaasolemine kui näitleja käsitöövahendid”
ESTER

Grete Jürgenson
2021
Juhendaja: Peeter Raudsepp

“Kuidas tõlkida luuletust”
ESTER

Kaija M. Kalvet
2021
Juhendaja: Anne Türnpu

“Etendaja hääl kui lavastaja töövahend ruumilisuse valjendamiseks ja väljendamiseks teatris”
ESTER

Anett Pullerits
2021
Juhendajad: Tiit Hennoste, Jaak Prints

“Kuidas suupärastub näitekirjaniku sõna? Eesti algupärandid paberilt püünele”
ESTER

Christopher Rajaveer
2021
Juhendaja: Anu Lamp

“Mahalaidetud kirg. Paatos lavakõnes”
ESTER

Kerli Rannala
2021
Juhendajad: Anne Türnpu, Airi Liimets

“Iseenda häälelise tegelikkuse loomine kui eeldus tööks häälega õpetajana”
ESTER

Vaata doktoriõppe keskuse lehelt infot teatrikunsti alal kaitstud doktoritööde ja valmimisel olevate doktoritööde kohta.