Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunsti osakond ehk lavakunstikool on Eesti pikima ajalooga teatrikool. „Dramaatilise osakonna“ avamise soovi mainiti juba akadeemia (asutamisaegse nimega Tallinna Kõrgema Muusikakooli, hilisema konservatooriumi) esimeses põhikirjas 1919. aastal. Tegelikkuses jõuti teatrikunsti õppeni aga alles 1938. aastal, mil alustas tegevust Tallinna Konservatooriumi Riiklik Lavakunstikool. Selle jõudis 1941. aastal lõpetada vaid üks lend, seejärel õppetöö sõja ja okupatsiooni oludes katkes. Uuesti hakati akadeemias teatriharidust andma 1957. aastal, mil lavastaja, näitleja ja teatripedagoog Voldemar Panso eestvedamisel rajati Tallinna Riikliku Konservatooriumi juurde lavakunstikateeder. Sellest peale on lavakunstikooli lõpetanud mitukümmend lendu Eesti teatri käekäiku kujundavaid teatriprofessionaale.

Lavakunsti osakonnas koolitatakse tööks kutselises teatris ja etenduskunstide eri valdkondades mitmekülgsete praktiliste oskuste ning laialdaste teoreetiliste teadmistega näitlejaid, lavastajaid ja dramaturge, kes on võimelised rikastama nii kohalikku kui ka rahvusvahelist teatripilti ning töötama erialaselt nii teatrilaval, filmis, televisioonis kui ka raadios. Lavakunsti osakonnas õpetavad kogenud tegevnäitlejad ja -lavastajad, koreograafid, teatri- ja muusikapedagoogid, teatriloolased ning teiste teatri- ja humanitaaralade esindajad.

Bakalaureusetaseme teatriõpe põhineb tugeval psühholoogilise sõnateatri traditsioonil, mis on ühendatud teatrikunsti kaasaegsete suundumustega. Magistriõpe lavakunsti osakonnas võimaldab teatrialaseid teadmisi süvendada, tutvuda erinevate kaasaegse teatri meetoditega ning omandada oskused tööks teatripedagoogina. Professionaalsetel teatritegijatel on võimalus ka loovuurimuslikuks doktoriõppeks, mida korraldab EMTA doktoriõppe keskus.

Lavakunsti osakond teeb tihedat koostööd Eesti teatritega, kus etenduvad koostöölavastused moodustavad olulise osa erialasest õppest. Samuti on osakonnal sidemed mitmete teatrikoolidega Euroopas nagu Rose Bruford College Londonis ning Nortease võrgustikku kuuluvate teatrikõrgkoolidega Põhja- ja Baltimaades.

Lavakunstikool asub sajanditepikkuse ajalooga koolihoones Toompeal, Toom-Kooli 4. Õppetöö ja etendused toimuvad ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja teatrimaja black box saalis.

 

Lavakunsti osakonna põhimäärus