Tulemusstipendium

Tulemusstipendiumi eesmärk on tunnustada üliõpilasi, kes on õppekava täitnud täies mahus ning saavutanud suurepäraseid õpitulemusi.
Sooviavaldusi tulemusstipendiumi taotlemiseks saab esitada akadeemilises kalendris määratud tähtaegadel elektrooniliselt EMTA õppeinfosüsteemis.

Loe dokumentide lehelt täpsemalt: Stipendiumite ja õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias