Kasutuseeskiri

RAAMATUKOGU KASUTUSEESKIRI

1. Üldsätted

1.1. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) raamatukogu on avalikku teenust pakkuv ülikooli- ja teadusraamatukogu.

1.2. Käesolev eeskiri kehtib EMTA raamatukogu põhikogus (Tatari 13). Raamatukogu filiaali, EMTA lavakunsti osakonna raamatukogu kasutamine on sätestatud lavakunsti osakonna raamatukogu kasutuseeskirjaga.

1.3. Raamatukogu lugejaõigusi tõendav dokument on lugejapilet või Eesti isikutunnistus (ID-kaart), mis vormistatakse lugejapiletiks.

2. Lugejaks registreerimine

2.1. EMTA raamatukogu lugejaiks võivad registreeruda kõik soovijad alates 16. eluaastast. Olenevalt staatusest on raamatukogu lugejatel erinevad õigused.

2.2. Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel.

2.3. Registreerimisel täidab lugeja lugejakaardi, millele ta annab allkirja, kohustudes täitma raamatukogu kasutuseeskirja. Isikuandmete muutumisest või lugejapileti kaotamisest tuleb raamatukogu informeerida.

2.4. Lugejapiletit ei tohi anda kasutamiseks teistele isikutele.

2.5. Registreeritud lugejate kohta peetakse raamatukogu lugejate andmebaasi, tagades seejuures lugejaandmete konfidentsiaalsuse.

2.6. Registreerimisandmeid säilitatakse lugejate andmebaasis kolm aastat pärast viimast raamatukogukasutust. Seejärel muutub lugejapilet kehtetuks ja andmed kustutatakse. Võlgnevustega lugejate andmeid ei kustutata.

3. Raamatukogu teenused

3.1. Raamatukogu võimaldab teavikute kohalkasutust ja kojulaenutust, e-kataloogi ESTER (www.ester.ee) ja e-andmebaaside kasutamist, teatmeteenindust, esmatasandi lugejakoolitust, raamatukogudevahelist laenutust EMTA magistri- ja doktoriõppe tudengitele ning õppejõududele teadustööks.

3.2. Raamatukogus on võimalik kasutada arvutitöökohti infootsinguks, elektrooniliste infoallikate kasutamiseks, dokumendi- ja nooditöötluseks. Võimalik on kasutada WiFit, audio- ja videotehnikat, printerit, koopiamasinat, skannerit ja digiklaverit.

3.3. Raamatukogu teenuste kasutamine on tasuta, välja arvatud printimine, skaneerimine ja kopeerimine (iseteenindus), mille hinnad kehtestatakse teenusepakkuja poolt või rektori käskkirjaga.

3.4. Teavikute ja e-teenuste kohalkasutusõigus on kõigil raamatukogu lugejatel. Koju saab laenutada avariiulitel ja varukogus olevaid teavikuid, välja arvatud:

  • heli- ja videosalvestised
  • punase ribaga märgistatud trükised
  • teatmeteosed
  • heliloojate kogutud teosed
  • faksiimileväljaanded
  • köidetud perioodika

3.5. Raamatukogu arhiivis asuvaid materjale koju ei laenutata.

3.6. EMTA õppejõudude, doktorantide ja assistentide laenutuskord.

3.6.1. Maksimaalne laenutuste arv on 40 eksemplari.
3.6.2. Laenutustähtajad: üliõpilastöö, köitmata perioodika – 2 nädalat; raamat – 2 kuud; noot – 3 kuud; õpik – 1 semester.
3.6.3. Lühiajalisse ehk tunnilaenutusse on õigus võtta teavikuid, mis on üldjuhul ainult kohapeal kasutamiseks: teatmeteosed, heliloojate kogutud teosed, punase ribaga märgistatud trükised, arhiivimaterjalid, faksiimiletrükised, CD-ROMid, CDd, LPd, VHSid, DVDd.
3.6.4. Tunnilaenutusse võib korraga võtta 5 eksemplari kuni kolmeks tunniks. Üks tund enne raamatukogu sulgemist tunnilaenutusse võetud teavikud tuleb tagastada järgmisel tööpäeval hiljemalt veerand tundi pärast raamatukogu avamist.

3.7. EMTA magistrantide, üliõpilaste ja töötajate laenutuskord.

3.7.1. Maksimaalne laenutuste arv on 20 eksemplari.
3.7.2. Laenutustähtajad: üliõpilastöö, köitmata perioodika – 2 nädalat; raamat – 2 kuud; noot – 3 kuud; õpik – 1 semester.
3.7.3. Lühiajalisse ehk tunnilaenutusse on õigus võtta teavikuid, mis on üldjuhul ainult kohapeal kasutamiseks: punase ribaga märgistatud trükised, CD-ROMid, CDd ja DVDd.
3.7.4. Tunnilaenutusse võib korraga võtta 5 eksemplari kuni kolmeks tunniks. Üks tund enne raamatukogu sulgemist tunnilaenutusse võetud teavikud tuleb tagastada järgmisel tööpäeval hiljemalt veerand tundi pärast raamatukogu avamist.

3.8. Laenutuskord lugejatele väljastpoolt EMTA liikmeskonda.

3.8.1. Maksimaalne laenutuste arv on 10 eksemplari.
3.8.2. Laenutustähtajad: üliõpilastöö, köitmata perioodika – 2 nädalat; raamat – 1 kuu; noot – 1 kuu.
3.8.3. Välja ei laenutata sõnastikke, õpikuid, filosoofia- ja kunstialaseid raamatuid ning koolilaulikuid.

3.9. Lugejatel on võimalik end väljalaenutatud teavikute kasutamiseks registreerida järjekorda raamatukogu lugejateeninduses.

3.10. Lugejad võivad tagastamise tähtaega pikendada maksimaalselt kaks korda (juhul, kui teavikul ei ole järjekorda). Pikendada ei saa üliõpilastööde ja köitmata perioodika tähtaega.

4. Sisekord

4.1. Raamatukogu vara valvamiseks on rakendatud videovalve ning teavikute elektrooniline kaitsesüsteem.

4.2. Raamatukogus tuleb hoida korda ja vaikust, oma käitumisega ei tohi häirida teisi lugejaid.

4.3. Enne raamatukogusse sisenemist tuleb jätta garderoobi välisriided, suuremad kotid ja pillid ning lülitada mobiiltelefonid hääletule režiimile.

4.4. Raamatukogu ruumides on keelatud söömine ja joomine, lubatud on veepudel.

4.5. Teavikute ja inventari omavoliline raamatukogust väljaviimine on keelatud.

4.6. Joobes või silmnähtavalt määrdunud riietega isikuid raamatukokku ei lubata.

4.7. Turvavärava häiresignaali korral on töötajal õigus kontrollida isiku kaasasolevaid esemeid.

4.8. Ohuhäire korral tuleb hoonest lahkuda, järgides raamatukogutöötajate suuniseid ja evakuatsiooniplaani.

4.9. Raamatukogu ei vastuta raamatukogu ruumidesse valveta jäetud esemete eest.

5. Lugeja vastutus

5.1. Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute, tehnikaseadmete või muu vara eest.

5.2. Kahjustatud või kaotatud teavik tuleb asendada samaväärsega või hüvitada see turuväärtuse ulatuses. Raamatukogu vara rikkumiseks on ka lehtede väljatõmbamine ja märkuste kirjutamine trükisesse. Noot tuleb kompenseerida ka juhul, kui puudu on ainult partii(d).

5. 3. Laenutustähtaja ületamise eest tuleb tasuda viivist:

  • kojulaenutuse korral 0,05 eurot päevas iga tagastamata eksemplari eest
  • tunnilaenutuse korral 0,5 eurot tunnis iga tagastamata eksemplari eest

5.4. Võlglased kaotavad laenutusõiguse kuni teavikute tagastamiseni ja võlgade tasumiseni.

5.5. Raamatukogul on õigus anda võlgnevuse sissenõudmine üle inkassoteenust osutavale juriidilisele isikule.

6. Raamatukogu lahtiolekuajad

6.1. Raamatukogu on avatud:

esmaspäevast reedeni 8.45-19.00
laupäeviti 12.00-15.00

6.2. Raamatukogu on avatud kell 10.00-15.00 jõulu- ja talvevaheajal, uute üliõpilaste vastuvõtu ajal ja enne järgmisi riigipühi:

1. jaanuar – uusaasta
24. veebruar – iseseisvuspäev
suur reede
23. juuni – võidupüha
24. detsember – jõululaupäev

6.3. Suvevaheajal on raamatukogu suletud.

Kinnitatud rektori käskkirjaga 18.02.2015, muudatused kinnitatud 08.12.2020