Nõuandev kogu

Raamatukogu nõuandvasse kogusse kuuluvad:

Margus Pärtlas

Õppe- ja teadusprorektor, muusikateooria professor

Kaari Kiitsak-Prikk

Muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakonna peakoordinaator, lektor

Mihkel Poll

Muusika interpretatsiooni osakonna peakoordinaator, klaveri lektor

Paolo Girol

Heliloomingu ja improvisatsioonilise muusika osakonna peakoordinaator, lektor

Mart Koldits

Lavakunsti osakonna peakoordinaator, vanemlektor

Kristel Pappel

Doktorinõukogu esimees, doktoriõppe keskuse juhataja, muusikateaduse professor

Toomas Siitan

Muusikateaduse õppejuht, professor

Kristi Kiilu

Muusikapedagoogika õppejuht, professor

Peeter Sarapuu

Fagoti professor

Kinnitatud rektori käskkirjaga 01.09.2021 nr 1-14/19