Kontakt

Täienduskoolituskeskuse juhataja
dots Ene Kangron
tel 6675761, ene.kangron@eamt.ee

Sekretär
Merit Lassmann
tel 6675757, tkk@eamt.ee

Raamatupidaja
Anneli Leming
tel 6675778, anneli.leming@eamt.ee

Aadress: Tatari 13, Tallinn 10116