Magistriõpe

Alates 1. detsembrist 2021 kuni 31. jaanuarini 2022 saab sisseastumise infosüsteemis SAIS esitada avaldusi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia teatrikunsti ja teatripedagoogika magistriõppesse astumiseks. Magistriõpe on suunapõhine, programmi suund on vastuvõtuaastati erinev. Aastatel 2022–2024 keskendub magistriprogramm lavastaja tööle näitleja ja tekstiga.

Magistriõpe on kaheaastane (120 EAP) eestikeelne õpe.

Magistriprogrammi sisu

Lavastajasuunalises magistriprogrammis õpitakse kahe aasta jooksul nii teooria kui ka praktika kaudu erinevaid meetodeid ja tehnikaid näitlejate juhendamiseks ja inspireerimiseks ning draamatekstide analüüsimiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks. Magistrikursus lõppeb magistriprojektiga, mis koosneb iseseisvast lavastuslikust tööst (lavastusest või filmist) ja loomeprotsessi analüüsivast kirjalikust tööst.

Programm sobib nii teatri- või filmilavastamisega tegelenud inimestele kui ka varasema lavastamiskogemuseta loovisikutele, kes tahavad hakata lavastama.

Õppekava on koostanud lavastaja ja õppejõud Mart Koldits. Õppetööd viivad läbi erinevad teatrilavastajad, dramaturgid ja näitlejad nii Eestist kui ka välismaalt.

Õppetöö ajakava

I semestril (september 2022 – jaanuar 2023) toimub õppetöö iga nädal laupäeviti ja esmaspäeviti (9.00–18.00).
II semestril (veebruar–juuni 2023) toimub õppetöö iga nädal esmaspäevast reedeni (9.00–18.30).
III semestril (september 2023 – jaanuar 2024) toimub õppetöö iga nädal laupäeviti (9.00–18.00).
IV semestril (veebruar–juuni 2024) keskendutakse magistriprojekti tegemisele, õppetöö toimub laupäeviti vastavalt kokkuleppele üliõpilasega.

 

Sisseastumine

Üliõpilaskandidaadil tuleb SAISis 31. jaanuariks 2022 koos sisseastumisdokumentidega esitada:

  1. Motivatsioonikiri, milles oodatakse üliõpilaskandidaadilt erialavaliku (lavastajatöö) põhjendamist: miks ta soovib magistrikursusele õppima tulla ning kuidas aitaks magistrikraadi omandamine teda tulevikuplaanide elluviimisel.
  2. Portfoolio ehk loetelu senistest loomingulistest töödest. Soovi korral võib lisada ka videoid, fotosid, trükiseid jm materjale.
  3. Vabas vormis kirjatöö teemal “Lavastus, mille tahaksin teha”, pikkusega kuni 5 lk. Tekst peaks sisaldama nii lavastuse sisu kui ka vormi kirjeldust ja põhjendust (näiteks: algmaterjal või idee, kontseptsioon, põhiteemad, lugu, tegelased, näitlejad, lavakujundus, ruum, heli, valgus jms). Kirjeldatav lavastus võib olla nii omalooming kui ka põhineda olemasoleval näidendil või muul materjalil.

 

Vastuvõtu I voorus hindab vastuvõtukomisjon esitatud kirjalikke materjale skaalal 0–5 punkti. Kõik vähemalt 3 punkti saanud kandidaadid pääsevad edasi II vooru ehk kollokviumile. Kandidaate teavitatakse I vooru tulemusest ja edasipääsust hiljemalt 25. veebruariks 2022.

Kollokvium (II voor) toimub 5. ja 6. märtsil 2022 EMTA lavakunsti osakonnas, Toom-Kooli 4.

Kollokvium toimub individuaalse vestluse vormis ning selle käigus selgitab vastuvõtukomisjon välja üliõpilaskandidaadi teadmised ja oskused ning eeldused lavastajana ja/või pedagoogina töötamiseks, sh suhtlus- ja eneseväljendusoskuse, eesti keele ja võõrkeelte oskuse, valmiduse meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks, samuti üliõpilaskandidaadi teadmised kitsamas erialavaldkonnas ning orienteerumise üldkultuurilistes küsimustes. Kollokviumil hinnatakse kandidaadi loomingulisi visioone ja ambitsioone, oma seniste ja tulevaste tegevuste mõtestamise võimet.

II voorus hinnatakse kandidaate skaalal 0–5 punkti. I ja II vooru punktid liidetakse ja magistriõppesse võetakse pingerea alusel vastu 8 üliõpilaskandidaati.

 

Sisseastumise infotunni salvestus

Lisainfo:

EMTA lavakunsti osakond
lavakunst@eamt.ee
6675 800

 

Vaata ka EMTA sisseastumise üldinfot.