Kaitstud doktoritööd

Nimi, õppekava, kuupäev, juhendajad Doktoritöö või loomingulis-uurimusliku doktoriprojekti uurimusliku osa teema

Kristel Pappel
Muusikateadus
26.01.2004
Juhendaja: Urve Lippus

Ooper Tallinnas 19. sajandil
(Opera in Tallinn in the 19th Century)
ESTER

Kerri Kotta
Muusikateadus
12.04.2004
Juhendaja: Mart Humal

Dmitri Šostakovitši tonaalstruktuurist’
(Studies of Tonal Structure in the Music of Dmitri Shostakovich)
ESTER

Mart Siimer
Kompositsioon
01.11.2004
Juhendaja: Jaan Ross
Kaasjuhendajad: Eino Tamberg, Helena Tulve

Harmoonia stratifikatsioon Olivier Messiaeni orelipalas “Le banquet céleste”
(Stratification of Harmony in Olivier Messiaen’s “Le banquet céleste”)
ESTER

Henry-David Varema
Interpretatsioon (tšello)
15.11.2005
Juhendaja: Peeter Paemurru
Kaasjuhendaja: Urve Lippus

Tšellomängutehnika areng 19. sajandi tuntumate interpreetide heliteoste ja pedagoogiliste väljaannete põhjal
(The Development of Cello-playing Technique During the 19th Century Based on Compositions and Pedagogical Publications of Distinguished Performers of the Era)
ESTER

Tarmo Johannes
Interpretatsioon (flööt)
15.11.2005
Juhendaja: Margus Pärtlas
Kaasjuhendajad: Raivo Peäske, I.Sneibis

Analüüsi mõju nüüdismuusika esitusele: Bruno Maderna, Franco Donatoni ja Salvatore Sciarrino muusika näitel
(Influence of Analysis to the Contemporary Music: on the Examples of Music by Bruno Maderna, Franco Donatoni and Salvatore Sciarrino)
ESTER

Margo Kõlar
Kompositsioon
10.01.2006
Juhendaja: Urve Lippus
Kaasjuhendaja: Eino Tamberg

Elektroakustiline kontsertmuusika Eestis: olulisemad vahendid, printsiibid ja tehnikad
(Electro-Acoustics Concert Music in Estonia: Basic Principles, Equipment, and Techniques)
ESTER

Ivo Lille
Interpretatsioon (saksofon)
16.06.2006
Juhendaja: Margus Pärtlas

Akadeemilise saksofonimängu ja -repertuaari kujunemine Eestis aastani 1980
(The Formation of Classical Saxophone Playing and Repertory in Estonia until 1980)
ESTER

Peeter Saan
Interpretatsioon
(puhkpilliorkestri dirigeerimine)
19.12.2006
Juhendaja: Olavi Kasemaa, H.Walter
Kaasjuhendaja: Jüri Alperten

Eesti sõjaväeorkestrid 1918–1940
(Estonian Military Orchestras: 1918–1940)
ESTER

Kai Ratassepp
Interpretatsioon (klaver)
05.06.2007
Juhendaja: Kristel Pappel
Kaasjuhendaja: Peep Lassmann

Ansamblimängu probleemid kahe klaveri muusikas: Chopin, Schumann, Liszt
(Issues of Ensemble in Two-Piano Music: Chopin, Schumann, Liszt)
ESTER

Mirjam Kerem
Muusika (viiul)
05.06.2007
Juhendaja: Kristel Pappel

Carl Fleschi vaated viiulimängu sõrmestusküsimustele, nende aktuaalsus ja rakendamine tänapäeva viiulikunstis
(Carl Flesch’s Views on Fingering Issues and their Relevance and Possible Application in Contemporary Violin Playing)
ESTER

Allan Vurma
Muusikateadus
12.11.2007
Juhendaja: Jaan Ross

Voice Quality and Pitch in Singing: Some aspects of Perception and Production
ESTER

Janika Oras
Muusikateadus
12.05.2008
Juhendaja: Urve Lippus

Viie 20. sajandi naise regilaulumaailm. Arhiivitekstid, kogemused ja mälestused
(The Regilaul World of Five 20th Century Women: Archival Texts, Experiences and Memories)
ESTER

Niina Murdvee
Muusika (viiul)
11.06.2008
Juhendaja: Mart Humal

Muusikalised väljendusvahendid ja viiulikäsitlus Heino Elleri viiuliloomingus
(The Means of Musical Expression and the Treatment of ViolinMusic by Heino Eller)
ESTER

Ruta Lipinaityte
Muusika (viiul)
16.12.2008
Juhendaja: Žanna Pärtlas
Kaasjuhendaja: Alexander Ficher

Гидон Кремер и “Кремерата Балтика”: принципы оркестрового музицирования, составления программ и выбора репертуара
(Gidon Kremer and ”Kremerata Baltica”: Principles of Orchestra Playing, Programm Composition and Repertoire Selection)
ESTER

Kaire Maimets-Volt
Muusikateadus
06.05.2009
Juhendaja: Jaan Ross

Mediating the ‘idea of One’: Arvo Pärt’s pre-existing music in film
ESTER

Peeter Sarapuu
Interpretatsioon (fagott)
15.06.2009
Juhendaja: Toomas Siitan
Kaasjuhendaja: Andres Lepnurm

Tõe ja tõekspidamise vastuolu: heakõlalisuse teoreetilistest alustest
(Contradiction between Truth and Conviction: Theoretical Foundation of Pure Intonation)
ESTER

Anu Kõlar
Muusikateadus
15.02.2010
Juhendaja: Urve Lippus

Cyrillus Kreek ja Eesti muusikaelu
(Cyrillus Kreek and Musical Life in Estonia)
ESTER

Mati Mikalai
Muusika (klaver)
20.12.2010
Juhendaja: Kristel Pappel
Kaasjuhendaja: Peep Lassmann

Virtuoossuse funktsioonidest 19. sajandil Chopini ja Godowsky etüüdide põhjal
(About functions of virtuosity in the 19th century on the basis of Chopin’s and Godowsky’s etudes)
ESTER

Martti Raide
Muusika (saateklass)
20.12.2010
Juhendaja: Margus Pärtlas

Individuaalne stiil ja ajastu stiil eesti lauluklassika interpretatsioonis: Artur Kapi ”Metsateel” ja Mart Saare ”Ta tuli…” salvestiste
(Individual style and period style in the interpretation of Estonian song classics: on the basis of the recordings of ”Metsateel” by Artur Kapp and ”Ta tuli…” by Mart Saar)
ESTER

Anne Türnpu
Teatrikunst
17.06.2011
Juhendaja: Airi Liimets
Kaasjuhendaja: Ingo Normet

Trikster loomas maailma ja iseennast
(Trickster Creating the World and Itself)
ESTER

Mihhail Gerts
Muusika (orkestridirigeerimine)
22.09.2011
Juhendaja: Toomas Siitan
Kaasjuhendaja: Paul Mägi

Dirigendi kolm võimalikku mõtlemismudelit ansamblimängu toetamiseks orkestris
(Three possible thinking models for the conductor to support the ensemble playing of an orchestra)
ESTER

Anne-Liis Poll
Muusika (kompositsioon)
29.11.2011
Juhendaja: Allan Vurma
Kaasjuhendaja: Anto Pett

Häälemängud
(Voice Games)
ESTER

Piret Väinmaa
Muusika (klaver)
10.04.2012
Juhendaja: Margus Pärtlas
Kaasjuhendaja: Ivari Ilja

Eduard Tubina 2. klaverisonaadi allikate võrdlus interpreedi vaatepunktist
(Eduard Tubin’s 2nd Piano Sonata: Comparison of Manuscripts from the Performers’ Point of View)
ESTER

Imbi Tarum
Muusika (klavessiin)
10.04.2012
Juhendaja: Kristel Pappel

Klavessiinikäsitlusest tänapäeva eesti heliloojate teoste näitel
(On the Treatment of Harpsichord in Works by Contemporary Estonian Composers)
ESTER

Heiki Mätlik
Muusika (klassikaline kitarr)
05.06.2012
Juhendaja: Toomas Siitan

Johann Sebastian Bachi lautoteoste kitarriseaded ja nende esitus klassikalise kitarriga
(The Guitar Arrangements of the Lute Works by J.S.Bach and Their Performance on Classical Guitar)
ESTER

Naily Saripova
Muusika (klaver)
13.05.2013
Juhendaja: Urve Lippus
Kaasjuhendaja: Aleksandra Juozapenaite-Eesmaa

Olivier Messiaeni klaverimuusika Eestis
(Olivier Messiaen Piano Music In Estonia)
ESTER

Lembit Orgse
Muusika (klaver)
11.06.2013
Juhendaja: Toomas Siitan
Kaasjuhendajad: Lilian Semper, Ivari Ilja

Kaunistamise kunst. Generaalbass Johann Sebastian Bachi Allemande´is ja Courante´is
(The Art of Embellishment. Thorough-bass in the Johann Sebastian Bach´s Allemande and Courante E flat major)
ESTER

Karol Kisiel
Muusika (kooridirigeerimine)
11.06.2013
Juhendaja: Toomas Siitan
Kaasjuhendaja: Toomas Kapten

Vision of the artistic profile of the Estonian Philharmonic Chamber Choir represented by its chief conductors: Tõnu Kaljuste, Paul Hillier and Daniel Reuss
ESTER

Páll Ragnar Pálsson
Muusika (kompositsioon)
15.01.2014
Juhendaja: Urve Lippus
Kaasjuhendaja: Helena Tulve

Melodies in the Poetry Book of Father Ólafur from Sandar: Religious Songs from Early 17th Century Iceland
ESTER

Sigrid Kuulmann
Muusika (viiul)
09.06.2014
Juhendaja: Kristel Pappel
Kaasjuhendajad: Tõnu Reimann, Mari Tampere-Bezrodny

Kõlakujunduse võimalused viiulimängus Yfrah Neamani aplikatuuride põhjal
(Exploring the tone quality in violin playing after Yfrah Neaman’s fingerings)
ESTER

Veronika Portsmuth
Muusika (kooridirigeerimine)
09.06.2014
Juhendajad: Kerri Kotta/Allan Vurma
Kaasjuhendaja: Tõnu Kaljuste

Harmoonia analüüsi rollist võimalike intonatsiooniprobleemide lahendamiseks kaasaegses
(The role of harmonic analysis in solving possible intonation problems in contemporary choral music)
ESTER

Jorge Gómez Rodríguez
Muusika (kompositsioon)
16.02.2015
Juhendaja: Mart Humal
Kaasjuhendaja: Toivo Tulev

Constructing Tonality in Molto Adagio
ESTER

Claudio Ordaz
Muusika (orkestridirigeerimine)
18.06.2015
Juhendaja: Mart Humal
Kaasjuhendajad: Eri Klas, Toomas Kapten

A Comparison of Performance Practices of Johannes Brahms Second Symphony in D major, Opus 73
ESTER

Álvaro Gómez Gómez
Muusika (orkestridirigeerimine)
18.06.2015
Juhendaja: Toomas Siitan
Kaasjuhendaja: Toomas Kapten

The influences of Andalusian folk music and the Impressionist style of Debussy on Manuel de Falla’s work “Noches en Los Jardines de España”
ESTER

Marju Raju
Muusikateadus
07.12.2015
Juhendaja: Jaan Ross

Mõningaid aspekte Eesti laste laulmise arengust, ise laulude loomisest ja lemmiklauludest
(Some aspects of singing development, the song creating process ans favoriite songs of Estonian children)
ESTER

Christian M. Fischer
Muusika (kompositsioon)
08.06.2016
Juhendaja: Kerri Kotta
Kaasjuhendaja: Toivo Tulev

Musical Motion Graphics: a tool to improve live electronic music practice
ESTER

Mihkel Poll
Muusika (klaver)
14.06.2016
Juhendaja: Kristel Pappel
Kaasjuhendaja: Ivari Ilja

Pianisti tööprotsess kaasaja klaverikontsertide esitamisel Erkki-Sven Tüüri ja Helena Tulve teoste näitel
(The Work Process of the Pianist in Performing Contemporary Piano Concertos on the Examples of the Piano)
ESTER

Heli Ernits
Muusika (instrumentaal-kammeransambel)
09.12.2016
Juhendaja: Urve Lippus, Toomas Siitan
Kaasjuhendaja: Matti Reimann

Jaan Tamme nimeline puhkpillikvintett: esitusstiili analüüs salvestiste põhjal
(The Woodwind Quintet named after Jaan Tamm: recordings and analysis of the interpretation style)
ESTER

Aare Tool
Muusikateadus
12.12.2016
Juhendaja: Mart Humal

Piiratud transponeeritavusega heliread ja vorm Eduard Oja muusikas
(The modes of limited transposition and form in the music of Eduard Oja)
ESTER

Brigitta Davidjants
Muusikateadus
12.12.2016
Juhendaja: Urve Lippus, Jaan Ross

Armenian national identity construction: from diaspora to music
ESTER

Marion Jõepera
Teatrikunst
10.05.2017
Juhendaja: Anne Türnpu

Ruumitaju loomine ja suunamine kui postdramaatilise dramaturgi peamine töövahend
(Creating and directing spatial perception as one of the main tools of a postdramatic dramaturg)
ESTER

Janne Fridolin
Muusika (kooridirigeerimine)
23.05.2017
Juhendaja: Anu Kõlar, Urve Lippus
Kaasjuhendajad: Anne Türnpu, Tõnu Kaljuste

Harrastuskoori motivatsioonist ja dirigendi rollist selle kujundamisel Noorte Segakoor Vox Populi koorimuusika lavastuste näitel
(Regarding The Motivation of an Amateur Choir and the Role of a Conductor in its Development on the Example of the Productions by the Youth Choir Vox Populi”)
ESTER

Heidi Heinmaa
Muusikateadus
08.06.2017
Juhendaja: Toomas Siitan

Muusikaelu Tallinnas 18. sajandil
(Musical life in Tallinn in the 18th century)
ESTER

Jun Zhao
Muusika (saateklass)
13.12.2017
Juhendaja: Žanna Pärtlas
Kaasjuhendaja: Helin Kapten

Comprehension and interpretation of Chinese vocal music with the example of Zheng Quifeng’s song cycle „Four Seasons of Our Motherland“
ESTER

Kristi Kapten
Muusika (klaver)
13.12.2017
Juhendaja: Kerri Kotta
Kaasjuhendaja: Peep Lassmann

Pianisti tööprotsess Ligeti etüüdide omandamisel
(A pianist’s approach to learning Ligeti’s Etudes)
ESTER

Jonathan Henderson
Muusika (flööt)
13.06.2018
Juhendaja: Kerri Kotta
Kaasjuhendaja: Taavi Kerikmäe

Strateegiad ühtse ansambli saavutamiseks Pierre Boulezi sonatiinis flöödile ja klaverile
(Strategies for Improving Ensemble Cohesion in the Sonatine for Flute and Piano by Pierre Boulez)
ESTER

Aivar Simmermann
Teatrikunst
22.11.2018
Juhendaja: Madli Pesti, Airi Liimets
Kaasjuhendaja: Ingo Normet

Rakendusteatri praktikad MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi leinatoetuslaagrites aastatel 1995–2017
(Use of applied theatre in the grief support camps of the non-profit association Children’s and Youth Crisis Programme from 1995–2017)
ESTER

Sasha Aleksi Mäkilä
Muusika (orkestridirigeerimine)
19.12.2018
Juhendaja: Mart Humal
Kaasjuhendajad: Toomas Kapten, Tõnu Kaljuste

Conducting Madetoja. Discoveries About the Art and Profession of Conducting
ESTER

Theodore Lee Parker
Muusika (improvisatsioon)
15.06.2019
Juhendaja: Allan Vurma
Kaasjuhendaja: Taavi Kerikmäe

Free Improvisation: Researching the Acoustic Space
ESTER

Marie-Helen Aavakivi
Muusika (kammeransambel)
18.06.2019
Juhendaja: Kristel Pappel
Kaasjuhendajad: Marje Lohuaru, Urmas Vulp

Professor Johannes Paulseni viiuliõpilaste repertuaar ja esitusstiil 1930. aastatel Eestis
(The repertoire and performance style of professor Johannes Paulsen’s violin students in the 1930s Estonia)
ESTER

Vladislav Bystrov
Muusika (improvisatsioon)
18.06.2019
Juhendaja: Toomas Siitan
Kaasjuhendaja: Anto Pett

Von der Freien Improvisation zur Echtzeitkomposition: Modelle. Strukturen. Formen
ESTER

Mariia Korepanova
Muusika (pärimusmuusika)
19.12.2019
Juhendaja: Žanna Pärtlas
Kaasjuhendaja: Janika Oras

Импровизация и варьирование в исполнении бесермянских кр езей в традиции и на сцене: исследование первоисточников и творческая реконструкция
(Improvisation and Variation in Traditional and Stage Performance of Beserman krez’es: Analysis of Original Sources and Creative Reconstruction)
ESTER

Jaak Sikk
Muusika (improvisatsioon)
13.07.2020
Juhendaja: Allan Vurma
Kaasjuhendaja: Anto Pett

Stiimuli abil indutseeritud mentaalse ettekujutuse mõju vabaimprovisatsioonilise mänguprotsessi kvaliteedile
(The Influence of Stimulus Induced Mental Imagery on the Process of Improvising Freely)
ESTER

Saale Fischer
Muusika (klavessiin)
13.07.2020
Juhendaja: Toomas Siitan
Kaasjuhendaja: Imbi Tarum

Tempo ja retooriline ajastamine 17.–18. sajandi instrumentaalmuusika esituses
(Tempo and Rhetorical Timing in Performance of the 17th and 18th Century Instrumental Music)
ESTER

Giovanni Albini
Helilooming
14.06.2021
Juhendaja: Kerri Kotta

Transfiguring Conventional Music Elements. A Mathematically Informed Approach to Composition
ESTER

Tze Yeung Ho
Helilooming
23.10.2021
Juhendaja: Jaan Ross
Kaasjuhendajad: Toivo Tulev, Helena Tulve

Phonetic Features as a Tool in Music Composition: From the Perspective of a Composer
ESTER

Kirke Karja
Muusika (jazz)
20.12.2021
Juhendaja: Kerri Kotta

Protsessimuusika elementidest jazzmuusika kompositsioonis ja improvisatsioonis
ESTER

Anneli Tohver
Muusika (kammeransambel)
20.12.2021
Juhendaja: Kristel Pappel

Pianisti koostöö balletiartistidega: koreograafiat toetava muusikalise interpretatsiooni otsinguil
ESTER

 

Piret Jaaks
Teatrikunst
14.06.2022
Juhendaja: Madli Pesti

Kirjutada inimesi: kogukondade uurimine ja dokumentaalteatri loomise vahendid dramaturgi töös
ESTER

Juhan-Henrik Uppin
Muusika (pärimusmuusika)
14.06.2022
Juhendaja: Žanna Pärtlas

Teppo-tüüpi lõõtspilli traditsioonilise mängustiili kujunemine 20. sajandil ja traditsiooniteadliku esituspraktika loomine
ESTER

Maarja Mitt-Pichen
Teatrikunst
13.09.2022
Juhendajad: Allan Vurma, Anne Türnpu

Mentaalsete ülesannete täitmise mõju näitleja hääle ja kõne omadustele
ESTER

Mai Simson
Muusika (kooridirigeerimine)
30.11.2022
Juhendaja: Kerri Kotta

 

Rudolf Tobiase oratooriumi „Joonas“ tekstikriitilisest redigeerimisest
ESTER

Kristiina Are
Muusika (klavessiin)
17.12.2022
Juhendaja: Kristel Pappel

Dünaamika kujundamise võimalused basso continuo saates
ESTER

Ana Victoria Falcón Araujo
Teatrikunst
24.10.2023
Juhendajad: Madli Pesti, Marion Jõepera

Drafting the VR Play: Exploring Extended Reality Theater to Propose a Method for Virtual Reality Playwriting
(Kuidas kirjutada VR-näidendit: uurimus laiendatud reaalsuse teatrist eesmärgiga luua näidendikirjutamise meetod virtuaalreaalsuse jaoks)
ESTER

Erik Alalooga
Teatrikunst
21.12.2023
Juhendaja: Madli Pesti

Meisterdamise süsteemse meetodi väljatöötamine objektiteatrile
ESTER

Heigo Rosin
Muusika (löökpillid)
28.05.2024
Juhendaja: Kerri Kotta

Kaasaegse instrumentaalkontserdi mõtestamisest Erkki-Sven Tüüri  „Magma” näitel – interpreedi vaade“
ESTER

Vittoria Ecclesia
Muusika (puhkpillid)
04.06.2024
Juhendajad: Toomas Siitan, Peeter Sarapuu

Practice Beyond Boundaries: Enhancing Musicianship through Historical Clarinet Affordances
(Piire ületav harjutamine: muusikalise meisterlikkuse arendamine ajaloolise klarneti pakutavate võimaluste kaudu).
ESTER