Valmivad doktoritööd

Nimi ja eriala Väitekirja teema

Erik Alalooga
Teatrikunst

Brikolaaži kui protsessimeetodi rakendamine postdramaatilises teatris

Kristiina Are
Klavessiin

Dünaamika kujundamise võimalused basso continuo partii realisatsioonis

Peter Bajetta
Helilooming

Context-based collaborative composition as a method to spread and incorporate in its practice and fruition ecological issues

Marcelo Chacur Politano
Helilooming

Contrasting landscapes: rhythmical dissociation as a tool in textural music composition

Tuuri Dede
Laul

Tekstiesituse kujundamine soolovokaalmuusikas kui laulja vokaaltehniline meetod

Vittoria Ecclesia
Puhkpillid

Iwan Müller’s legacy: a reflection on virtuosity based on his quartets for clarinet and strings

Anna-Liisa Eller
Kannel

17.-18. sajandi instrumentaalmuusika seadmisest eesti kromaatilisele kandlele

Ana Falcon
Teatrikunst

The 360° screenplay – VR screenwriting format based on immersive storytelling

Sten Heinoja
Klaver

Pianisti mänguvõtetest Mart Saare klaveriprelüüdide faktuuri väljakujundamisel

Kadi Kaja
Muusikateadus

Muusikaõpetus eesti õppekeelega eesti üldhariduskoolis 1917–2024. Ajaloolis-analüütiline käsitlus

Saale Konsap
Muusikateadus

Teleoloogiliste vormide retoorilised teekonnad muusikas

Vambola Krigul
Löökpillid

Löökpillid ja löökpillimuusika: disain ja funktsionaalsus

Alisson Kruusmaa
Helilooming

Helilooja töömeetoditest koostöös koreograafiga balleti loomisel

Maila Laidna
Kammeransambel

Klaveriduo Anna Klas-Bruno Lukk esituste analüüs

Ilana Lode
Klaver

Unsuk Chin’s piano concerto: the pianist’s creative processes in relation to the preparation of the piano score

Riho Esko Maimets
Helilooming

Prayer and music: the synthesizing of temporality and atemporality in Composition

Maarja Mitt-Pichen
Teatrikunst

Ruum kui näitleja psühhotehniline vahend

Meeta Morozov
Muusikateadus

Muusikalooline tegevus Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikateaduse kateedris ja Eesti Heliloojate Liidus aastatel 1944–1991

Jüri Nael
Teatrikunst

Undoing the patterns: Somatic approach to psychophysical phenomenon in acting

Fabrizio Nastari
Helilooming

Irony as Creative Element for Music Composition

Tiit Ojasoo
Teatrikunst

Psühhofüüsiliste žestide rakendamine lavastuse kunstilise koe rikastamiseks Euroopa linnateatrite süsteemi kontekstis

Ene Oltre
Muusikateadus

Muusikateooria õpetuse alused Eesti muusikakoolide algastmes

Johan Randvere
Klaver

Pianisti tööprotsess Jaan Räätsa klaveriteoste vormi kujundamisel

Heigo Rosin
Löökpillid

Solisti rollist Erkki-Sven Tüüri 4. sümfoonia “Magma” helipildi kujundamisel

Ksenia Rossar
Kammeransambel

The behaviour of the soprano voice in a partnership with different  instruments in the context of a chamber music duet

Inna Rüü
Muusikateadus

Algklasside muusikatunni laulurepertuaar laste hääleulatuse profiili vaatepunktist

Karl Saks
Teatrikunst

Auditiivse ja visuaalse keskkonna vaatepunkti printsiip kui kompositsiooniline töövahend etenduskunstides

Mai Simson
Kooridirigeerimine

Rudolf Tobiase oratoorium “Jona” (“Joonas”): originaalkäsikirja tõlgendamisest

Tiiu Sisask
Kammeransambel

Klaveriduo spetsiifikast 20. ja 21. sajandi teoste näitel

Mantas Šernius
Klaver

Interpretational strategies concerning the performing of solo piano music by Stasys Vainiūnas

Elo Tepp
Viiul

Ferdinand Davidi redaktsioon Johann Sebastian Bachi sooloviiuliteostest kui nende varaseim dokumenteeritud esitus

Giacomo Veronesi
Teatrikunst

The Practice of Etude

Juuni 2022