Valmivad doktoritööd

Nimi ja eriala Väitekirja teema

Peter Bajetta
Helilooming

Context-based collaborative composition as a method to spread and incorporate in its practice and fruition ecological issues

Marcelo Chacur Politano
Helilooming

Contrasting landscapes: rhythmical dissociation as a tool in textural music composition

Tuuri Dede
Laul

Tekstiesituse kujundamine soolovokaalmuusikas kui laulja vokaaltehniline meetod

Vittoria Ecclesia
Puhkpillid

Iwan Müller’s legacy: a reflection on virtuosity based on his quartets for clarinet and strings

Anna-Liisa Eller
Kannel

17.-18. sajandi instrumentaalmuusika seadmisest eesti kromaatilisele kandlele

Svetlana Grigorjeva
Teatrikunst

Nüüdistantsu poliitilisus: soolistatud ja klassistatud keha(de) ja kehalisuse performatiivsus 21. sajandil

Sten Heinoja
Klaver

Pianisti mänguvõtetest Mart Saare klaveriprelüüdide faktuuri väljakujundamisel

Otto Iivari 
Helilooming

Moving sound: A Choreographic Approach to Spatial Electroacoustic Composition

Kadi Kaja
Muusikateadus

Muusikaõpetus eesti õppekeelega eesti üldhariduskoolis 1917–2024. Ajaloolis-analüütiline käsitlus

Veeda Kala
Muusikateadus

Klassikalise laulu tekstiselguse saavutamise meetodid ja nende tulemuslikkus muusikaliselt treenitud ja treenimata kuulajate hinnangul

Saale Konsap
Muusikateadus

Teleoloogiliste vormide retoorilised teekonnad muusikas

Tatjana Kozlova-Johannes
Helilooming

Loominguline protsess kolme erineva psühholoogilise tüübiga helilooja teose näitel

Vambola Krigul
Löökpillid

Löökpillid ja löökpillimuusika: disain ja funktsionaalsus

Alisson Kruusmaa
Helilooming

Helilooja töömeetoditest koostöös koreograafiga balleti loomisel

Maila Laidna
Kammeransambel

Klaveriduo Anna Klas-Bruno Lukk esituste analüüs

Ilana Lode
Klaver

Unsuk Chin’s piano concerto: the pianist’s creative processes in relation to the preparation of the piano score

Riho Esko Maimets
Helilooming

Prayer and music: the synthesizing of temporality and atemporality in Composition

Peeter Margus
Viiul

Rahvamuusika interpreteerimine kunstmuusikas George Enescu, Fazil Say ja Eduard Tubina teoste viiulile ja klaverile näitel

Meeta Morozov
Muusikateadus

Muusikalooline tegevus Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikateaduse kateedris ja Eesti Heliloojate Liidus aastatel 1944–1991

Jüri Nael
Teatrikunst

Undoing the patterns: Somatic approach to psychophysical phenomenon in acting

Fabrizio Nastari
Helilooming

Irony as Creative Element for Music Composition

Kadri Noormets
Teatrikunst

Koos-komponeeritud elulähedane teater

Momir Novaković
Akordion

An Accordionist’s Approach to Techniques, Sound and Articulation in Selected Keyboard Instruments’ Repertoire

Tiit Ojasoo
Teatrikunst

Psühhofüüsiliste žestide rakendamine lavastuse kunstilise koe rikastamiseks Euroopa linnateatrite süsteemi kontekstis

Ene Oltre
Muusikateadus

Muusikateooria õpetuse alused Eesti muusikakoolide algastmes

Johan Randvere
Klaver

Pianisti tööprotsess Jaan Räätsa klaveriteoste vormi kujundamisel

Valle-Rasmus Roots
Dirigeerimine

Dirigendi strateegiad rütmiliselt keerukate teoste esituseks valmistudes: Lepo Sumera teine sümfoonia

Heigo Rosin
Löökpillid

Solisti rollist Erkki-Sven Tüüri 4. sümfoonia “Magma” helipildi kujundamisel

Ksenia Rossar
Kammeransambel

The behaviour of the soprano voice in a partnership with different  instruments in the context of a chamber music duet

Inna Rüü
Muusikateadus

Algklasside muusikatunni laulurepertuaar laste hääleulatuse profiili vaatepunktist

Karl Saks
Teatrikunst

Auditiivse ja visuaalse keskkonna vaatepunkti printsiip kui kompositsiooniline töövahend etenduskunstides

Tiiu Sisask
Kammeransambel

Klaveriduo spetsiifikast 20. ja 21. sajandi teoste näitel

Mantas Šernius
Klaver

Interpretational strategies concerning the performing of solo piano music by Stasys Vainiūnas

Elo Tepp
Viiul

Ferdinand Davidi redaktsioon Johann Sebastian Bachi sooloviiuliteostest kui nende varaseim dokumenteeritud esitus

Giacomo Veronesi
Teatrikunst

The Practice of Etude

Ekke Västrik
Elektroakustiline looming

Elektroonilise muusika komponeerimisvõtete ja noodikirja arendamine elektroonilise muusika elavas esituses ettekandmiseks, arvestades instrumentide spetsiifikat ja elektroonilise muusika esteetikat.