Aivar Simmermann kaitsmas doktorikraadi 22.11.2018 lavakunstikoolis. Fotod: Rainer Põldeots, lavakool

22. novembril toimus EMTA lavakunstikoolis Aivar Simmermanni doktoritöö kaitsmine. Töö pealkiri: „Rakendusteatri praktikad MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi leinatoetuslaagrites aastatel 1995–2017”. Juhendajad: Madli Pesti (PhD) ja prof Airi Liimets. Oponendid: Merle Karusoo ja Anu Sarv (PhD, TÜ).

Aivar Simmermanni doktoritöö keskmes on rakendusteatri kasutamine laste leinaprotsessi toetamisel. 1995. aasta suvel toimus esimene leinatoetuslaager Eestis. Laager oli ajendatud parvlaev „Estonia” katastroofist 28. septembril 1994, kus paljud lapsed kaotasid kas oma vanema(d), õe või venna. Sai selgeks, et Eesti vajab lastele suunatud pikaajalist leinatoetusprogrammi ja tegevuskava. Toetudes Põhjamaade leinanõustajate kogemusele, arendati Eestis välja aastane leinatoetustöö programm, mille fookuses on lähedase inimese kaotanud lapsed ja nende pered. Laagri leinatoetustöös on kesksel kohal rakendusteatri erinevate praktikate kasutamine.

Kolmeosaline laagritsükkel on arenenud terviklikuks programmiks. Eestis väljatöötatud formaati, mis on rahvusvahelise praktika kontekstis unikaalne, on nimetatud lausa „Eesti mudeliks”. See hõlmab leinatoetuslaagreid, leinatööd laste ja peredega väljaspool laagrit, leinatoetusgruppe vanematele laagrivälisel ajal.

Doktoritöö eesmärk on leida vastus küsimusele, kuidas ja milliseid rakendusteatri praktikaid on kasutatud leinatoetuslaagris peaaegu kahekümne tegevusaasta jooksul ning kuidas need praktikad on aidanud kaasa laagri kui ühe tervikliku leinatoetusprogrammi tegevusele ja ülesannetele. Aivar Simmermann on oma uurimuses süstematiseerinud ja analüüsinud rakendusteatri praktikaid, mida on laagris kasutatud nii laste vaba aja sisustamisel kui ka grupitundide leinatoetustöös alates laagri asutamisest. Selleks et luua kontekst erinevate rakendusteatri praktikate mõistmiseks, on esitatud ka leinatoetuslaagri kujunemislugu, leinatoetusprogrammi ülesehitus ja laagri tähendus grupijuhtidele.

Doktoritööga on võimalik tutvuda trükisena EMTA raamatukogus (Tatari 13).