Lavakooli teadurid Madli Pesti ja Eva-Liisa Linder osalesid 8.-13. juulini 2018 toimuval rahvusvahelise teatriuurijate ühenduse ehk IFTR (International Federation for Theatre Research) aastakongressil Belgradi ülikoolis, Serbias. Seekordse kongressi teema on “Teater ja migratsioon. Teater, rahvas ja identiteet: rände ja seisaku vahepeal”.

Teatri ja rändekriisi teemale läheneti kongressil mitmest küljest. Küsiti, kuidas on teater reageerinud ümberasumise ja võõraks muutumise probleemile nii ajaloos kui ka tänapäeval? Kuidas on kujundanud rännet erinevad poliitilised, ühiskondlikud ja kultuurilised stsenaariumid?

IFTR koondab teatriuurijaid üle maailma. Serbia pealinnas toimunud kongressist võttis osa ligi 1000 teatriteoreetikut ja -praktikut kokku 54 riigist. Viie päeva jooksul esinesid nad ettekannetega ja osalesid teatriüritustel: etendused, loengud, raamatuesitlused jne.

Madli Pesti esines kongressil ettekandega “Performing borders: questions of national identity on the example of two productions that discuss the relationship of Estonians and Russians”.

Eva-Liisa Linderi ettekande teema oli “Globalisation vs nationalism: discussing national identity in contemporary Estonian theatre”.

Kongressil pidasid ettekande ka lavakunstikooli ruumiloengute sarjas esinenud Rimini Protokolli dramaturg Imanuel Schipper Saksamaalt ja Jaapani lavastaja Izumi Ashizawa, kes andis ülevaate lavakooli magistrantidega valminud lavastusest “Väike jumalanna”.