Foto: Rainer Põldeots, lavakool

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias algas 27. augustil 2018 uus õppeaasta.

Lavakunstikoolis alustas õppetööd Lembit Petersoni juhendatav 30. lend ehk I kursus, kus õpivad 13 näitleja-, neli lavastaja- ja kaks dramaturgisuuna üliõpilast. Uue kursuse lavastajatudengeid hakkab juhendama Lembit Peterson, dramaturgiüliõpilasi Andri Luup.

29. lennus ehk III kursusel jätkavad Anu Lambi ja Elmo Nüganeni juhendataval kursusel 14 näitleja- ja neli lavastajasuuna tudengit.

Doktoriõppes lisandusid kaks doktoranti: Hanna Junti ja Erik Alalooga.

Lavakooli avaaktusel esinesid EMTA rektor Ivari Ilja, lavakooli peakoordinaator Jaak Prints, noorema kursuse juhendaja Lembit Peterson, üliõpilased jt.

Fotod: Rainer Põldeots, lavakool